shutterstock-113187751.jpg

Foto: Shutterstock

„Sbírku na pomoc ukrajinským zoo jsme začátkem týdne zřizovali s tím, že její čas teprve přijde. A ten již nastává, i když samozřejmě stále je důležitější obrana Ukrajiny a pomoc uprchlíkům,“ uvedl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. „Jsem rád, že tuto sbírku přijalo za svou dalších patnáct českých a slovenských zoo i česko-slovenská UCSZOO. Navíc na ni po pěti tisících librách zasílají své příspěvky Durrell Wildlife Conservation Trust a Royal Zoological Society of Scotland.“

Zoo Praha by velice ocenila, kdyby česká veřejnost na podúčet dále přispívala a šířila informaci o něm.

Platební údaje:

Číslo účtu: 43-6804660247/0100
Variabilní symbol: 2022
Zpráva pro příjemce: Ukrajina

1-Vizual-Ukrajina.jpg

Foto: Zoo Praha

Reklama