Právo na vaší straně

Ve spolupráci s renomovanou pražskou Advokátní kanceláří JUDr. Jana Křečka přinášíme čtenářkám Ženy-in podle jejich dotazů „právní miniporadnu“, zabývající se problémy, jejichž řešení už vyžaduje odbornou pomoc.

Dnes se bude právník zabývat případem manželského páru, který rekonstruoval pronajatý byt, ze kterého se má nyní vystěhovat. Majitel domu nabízí všem nájemníkům odstupné. Mají manželé nárok na finanční náhradu za vlastní provedené úpravy?

Paní Jiřina před několika lety provedla spolu s manželem na vlastní náklady rekonstrukci jimi užívaného bytu ve starším domě. Stavební úpravy spočívající ve zřízení nového bytového jádra, výměny oken a dveří a rovněž položení nových podlah, si vyžádaly poměrně značnou investici.

V současné době jim, stejně jako ostatním nájemcům, majitel domu naznačil, že by rád byty rekonstruoval na kanceláře. Za uvolnění bytů přitom nabízí odstupné.

Většina nájemců, kteří však do bytů ničeho neinvestovali, s tímto řešením souhlasí.

Paní Jiřina se ptá, zda může od majitele nemovitosti požadovat finanční prostředky, které s manželem vložili do rekonstrukce bytu.

JUDr. Jan KřečekJUDr. Jan Křeček radí: Odpověď pro paní Jiřinu jsem nalezl v ustanovení § 667 občanského zákoníku.

Z něho lze dovodit, že nájemce má právo na určitou kompenzaci nákladů spojenou s rekonstrukcí. Podmínkou však je, že stavební úpravy bytu prováděla paní Jiřina s manželem s výslovným souhlasem pronajímatele.

Jestliže jim tento souhlas byl dán, je důležité, zda se pronajímatel současně zavázal k úhradě těchto nákladů. Jestliže ano, má paní Jiřina s manželem právo na úhradu všech investic po odečtení znehodnocení, k němuž v mezidobé došlo za dobu užívání bytu. Tedy o jakousi amortizaci vložených nákladů.

Také je možné, že pronajímatel dal souhlas s prováděním úprav, avšak výslovně se nezavázal k úhradě nákladů. V tom případě by mohla paní Jiřina s manželem požadovat pouze protihodnotu toho, o co se zvýšila hodnota bytu, a tím i celého domu. Zvýšení hodnoty bytu by se pak zdaleka nemuselo krýt se skutečnými náklady, které do bytu vložili.

Pokud by však rekonstrukci provedla paní Jiřina s manželem bez výslovného souhlasu pronajímatele, byť to bylo na jejich náklady, mohl by pronajímatel dokonce požadovat, aby byl byt uveden do původního stavu.

S paní Jiřinou jsme se tedy shodli na tom, že bude nejvhodnější pronajímatele kontaktovat osobně, sdělit mu a případně doložit výši vložených investic a nepochybně mu i umožnit, aby se sám přesvědčil o kvalitě a rozsahu zhodnocení jeho majetku. Na základě toho by mělo být přihlédnuto k výši odstupného, které by mohlo být pro obě strany přijatelné.

Máte i vy nějaký právní problém? Řešíte rozvod či majetkové vypořádání? Vyhánějí vás z bytu nebo po vás chtějí nehorázné nájemné? „Nasekal“ exmanžel vaším jménem horentní dluhy? Obraťte se o radu na naši novou právní poradnu! Pište nám své náměty na „žhavá“ témata, která vás nejvíc „pálí“.

Konkrétní dotazy pak můžete směrovat přímo do sídla Advokátní kanceláře JUDr. Jana Křečka na adresu: Náměstí míru 15, Praha 2, PSČ 120 00, tel.: 222 518 733