JUDr. Jan Křeček s klientkou

Ve spolupráci s pražskou Advokátní kanceláří JUDr. Jana Křečka přinášíme čtenářkám Ženy-in pravidelnou právní poradnu, zabývající se problémy, jejichž řešení vyžaduje pomoc právníka.

Paní Jana navštívila advokátní kancelář proto, že obdržela od notáře předvolání k předběžnému šetření v dědickém řízení po své zemřelé matce.

Právníkovi sdělila, že matka, se kterou žila ve společné domácnosti, pořídila před svou smrtí závěť, ve které jí odkázala byt, v němž spolu žily. Zajímala se o to, co se na jednání bude řešit, a obávala se, jaké nároky mohou vznést její dvě sestry, se kterými není v příliš dobrých vztazích.

JUDr. Jan Křeček poradí...JUDr. Jan Křeček radí: Paní Janu jsem informoval o tom, co bude předmětem předběžného šetření před notářem, který v dědickém řízení jedná jako soudní komisař.

Při jednání si notář zejména opatří prvotní údaje potřebné pro zjištění v úvahu přicházejících dědiců, majetku zemřelé, jejích dluhů, s kým žila ve společné domácnosti apod.

Jedním z důležitých bodů bude i zjištění, zda zůstavitelka zanechala závěť. Paní Jana tedy bude muset originál závěti předat notáři.

Je velmi pravděpodobné, že se tohoto šetření její dvě sestry nezúčastní. Ty jsou nepochybně účastnicemi dědického řízení, avšak budou předvolány až na jeho řádné jednání.

Paní Jana mi sdělila, že vedle bytu neměla vlastně její matka prakticky žádný jiný majetek. Přestože závěť pořízená matkou fakticky vylučuje obě sestry paní Jany z dědictví, je v tomto směru závěť částečně neplatná. Obě sestry paní Jany jsou totiž jako děti zůstavitelky tzv. nepominutelnými dědici.

Protože jsou již zletilé, musí se jim z majetku zůstavitelky dostat alespoň polovina jejich zákonného dědického podílu. Zákonný dědický podíl je v daném případě jedna třetina, neboť jedinými, v úvahu přicházejícími, dědici jsou děti zůstavitelky, z nich každý má ze zákona nárok na stejný dědický podíl.

Spory se dají řešit různě

Protože však obě sestry byly závětí zcela pominuty, chrání je zákon tak, že jim přiznává právo alespoň na jednu polovinu „jejich třetiny“. (Pokud by byly nezletilé, nemohl by být jejich dědický podíl zkrácen a náležel by jim celý, tj. celá jedná třetina.)

Paní Janě je tedy zřejmé, že pokud neodmítne dědictví a projeví úmysl nabýt byt do svého výlučného vlastnictví, bude muset zároveň přijmout i povinnost vyplatit každé ze svých sester jednu šestinu obvyklé – tržní ceny bytu.

Máte i vy nějaký právní problém? Řešíte rozvod či majetkové vypořádání? Vyhánějí vás z bytu nebo po vás chtějí nehorázné nájemné? „Nasekal“ exmanžel vaším jménem horentní dluhy? Obraťte se o radu na naši novou právní poradnu! Pište nám své náměty na „žhavá“ témata, která vás nejvíc „pálí“.

Konkrétní dotazy pak můžete směrovat přímo do sídla Advokátní kanceláře JUDr. Jana Křečka na adresu: Náměstí míru 15, Praha 2, PSČ 120 00, tel.: 222 518 733