Právník radí klientce

Ve spolupráci s renomovanou pražskou Advokátní kanceláří JUDr. Jana Křečka přinášíme čtenářkám Ženy-in „právní miniporadnu“, zabývající se jejich dotazy a problémy, jejichž řešení už vyžaduje odbornou pomoc.

Dnes se bude právník zabývat případem svobodné matky nezletilé dcery, na kterou její otec neplatí soudem stanovené alimenty. Simonu zajímá, jaké má podniknout právní kroky, aby byla sjednaná náprava a dítě opět dostávalo od otce výživné.

Paní Simona přišla do advokátní kanceláře se žádostí o právní radu i se svým novým partnerem. Je svobodná matka a pečuje o nezletilou pětiletou dceru.

Otec nezletilého dítěte je na podkladě pravomocného rozsudku povinen platit výživné. To však už několik měsíců nečiní. Když se ho paní Simona pokusila kontaktovat na adrese jeho předchozího bydliště, nebyl k zastižení. Obrátila se tedy na jeho zaměstnavatele, který jí ovšem sdělil, že u něho již nepracuje.

Simonu zajímá, jaké jsou možnosti, aby jí byla zajištěna opětovně pravidelná výplata výživného.

JUDr. Jan KřečekJUDr. Jan Křeček radí: V daném případě je zřejmé, že není nutno znovu žádat soud o rozhodnutí, kterým by otci nezletilé byla uložena povinnost platit výživné, protože takový rozsudek, který nabyl právní moci, byl již soudem vydán.

Pokud však povinný otec neplní dobrovolně to, co mu ukládá pravomocné rozhodnutí, může oprávněná matka podat návrh na výkon rozhodnutí – exekuci. V daném případě to pro paní Simonu znamená, že v zastoupení své nezletilé dcery musí podat soudu návrh, aby soud nařídil výkon rozhodnutí, kterým byla otci uložena povinnost platit výživné k jejím rukám, a jeho provedení.

Je vhodné navrhnout, aby výkonem rozhodnutí byl pověřen konkrétní exekutor, kterého si ho paní Simona sama zvolí. Poté, kdy soud vydá příslušné rozhodnutí a zmocní konkrétního exekutora k provedení exekuce, bude na něm, aby zjistil nejvhodnější způsob, jakým bude dlužná částka uhrazena.

Exekutor má zákonné prostředky k tomu, aby si zjistil, zda dlužník – otec nezletilé dcery pracuje a jaký má příjem, zda vlastní například automobil, nemovitost či má nějaké finanční prostředky na účtech, zda je držitelem akcií či členského nebo obchodního podílu apod.

Pokud by otec nezletilé neuhradil dlužnou částku ani na výzvu exekutora, mohl by exekutor zajistit uhrazení pohledávky např. srážkami ze mzdy, prodejem movitých či nemovitých věcí apod.

Máte i vy nějaký právní problém? Řešíte rozvod či majetkové vypořádání? Vyhánějí vás z bytu nebo po vás chtějí nehorázné nájemné? „Nasekal“ exmanžel vaším jménem horentní dluhy? Obraťte se o radu na naši novou právní poradnu! Pište nám své náměty na „žhavá“ témata, která vás nejvíc „pálí“.

 Konkrétní dotazy pak můžete směrovat přímo do sídla Advokátní kanceláře JUDr. Jana Křečka na adresu: Náměstí míru 15, Praha 2, PSČ 120 00, tel.: 222 518 733

Reklama