Právo na vaší straněVe spolupráci s pražskou Advokátní kanceláří JUDr. Jana Křečka přinášíme čtenářkám Ženy-in pravidelnou právní poradnu, zabývající se problémy, jejichž řešení vyžaduje pomoc právníka.

Z koupě domu nečekaně sešlo

S naléhavým dotazem se na právníka Jana Křečka obrátila paní Helena, která spolu se svým manželem měla v úmyslu koupit rodinný domek na venkově.

Dlouho hledali vhodnou nemovitost, až nalezli dům s velkou zahradou, který se jim zalíbil. Dům však vyžadoval opravy, zejména výměnu střešní krytiny. Majitel prohlásil, že veškeré stavební úpravy může zajistit.

Proto se s ním dohodli, že kupní smlouvu uzavřou, až bude dům opravený, a poté i dohodnou kupní cenu. Paní Helena však krátce nato ovdověla a o koupi domu ztratila zájem, neboť si neuměla představit, že by žila sama na venkově, kde nikoho nezná, a sama spravovala nemovitost.

Majitel domku však nyní trvá na uzavření kupní smlouvy a paní Helena se obává, že ji dá k soudu, jak už jí naznačil. Proto u právníka hledala odpověď, zda má skutečně povinnost kupní smlouvu uzavřít, nebo zda jí hrozí nějaké penále.

Právník Jan Křeček radí: Bez smlouvy dům kupovat nemusí

JUDr. Jan KřečekPaní Helena nemusí mít žádné obavy. Vzhledem k tomu, že s majitelem domku neuzavřela ona ani její zesnulý manžel platnou smlouvu o smlouvě budoucí kupní, nemá žádnou povinnost domek koupit.

Jiná situace by však byla, kdyby se s majitelem domku dohodli a smlouvu o smlouvě budoucí kupní platně uzavřeli. Otázka platnosti smlouvy o smlouvě budoucí kupní je mj. v tom, že se její účastníci dohodnou nejen na předmětu koupě, ale i na její ceně. To se v daném případě nestalo, a proto se paní Helena nemusí obávat, že by povinnost uzavřít kupní smlouvu měla.

Nutno dodat, že smlouva o smlouvě budoucí zavazuje její účastníky, aby ve sjednané lhůtě uzavřeli jimi předvídanou smlouvu.

Pokud by některá ze stran předvídanou smlouvu nechtěla uzavřít, mohla by se druhá strana domáhat u soudu, aby ten svým rozhodnutím nahradil souhlas s uzavřením kupní smlouvy. To však v daném případě paní Heleně nehrozí.

Obdobná je situace i u případné náhrady za provedené opravy. I když majitel domku prováděl opravy z podnětu paní Heleny a jejího manžela jako potenciálních budoucích vlastníků, zhodnocoval fakticky svůj majetek. Paní Helena se ani z tohoto důvodu nemusí obávat, že by musela platit nějaké penále.

Máte i vy nějaký právní problém? Řešíte rozvod či majetkové vypořádání? Vyhánějí vás z bytu nebo po vás chtějí nehorázné nájemné? „Nasekal“ exmanžel vaším jménem horentní dluhy? Obraťte se o radu na naši novou právní poradnu! Pište nám své náměty na „žhavá“ témata, která vás nejvíc „pálí“.

Konkrétní dotazy pak můžete směrovat přímo do sídla Advokátní kanceláře JUDr. Jana Křečka na adresu: Náměstí míru 15, Praha 2, PSČ 120 00, tel.: 222 518 733