Ilustrační foto - rozvodová tahaniceVe spolupráci s pražskou Advokátní kanceláří JUDr. Jana Křečka přinášíme čtenářkám Ženy-in pravidelnou právní poradnu, zabývající se problémy, jejichž řešení vyžaduje pomoc právníka.

Manžel nasekal dluhy, kdo je zaplatí?

Majetkové záležitosti manželů jsou velice častým předmětem dotazů a po rozvodu i soudního řízení. V takovém je právě i paní Zuzana.

Při provádění důkazů před soudem s překvapením zjistila, že si její manžel půjčil od známého peníze na auto. Jednalo se o částku 100 tisíc korun, a kromě toho je ve smlouvě uvedeno, že pokud nesplatí dluh ve stanovené době, zaplatí i smluvní pokutu, která se rovná půjčené částce.

Přestože smlouvu podle data v ní uvedeného její manžel uzavřel již téměř před rokem, neví o tom, že by manžel nějaké auto koupil a také si neumí představit, z jakých peněz půjčku splácí, když má jen svůj měsíční plat.

Manželé jinak žádný majetek nemají, vyjma chaty, kterou paní Zuzana dostala od svých rodičů.

Paní Zuzana byla přesvědčená o tom, že taková smlouva o půjčce, o které nevěděla, musí být neplatná.

JUDr. Jan Křeček s klientkouAdvokát JUDr. Jan Křeček radí...

Musel jsem paní Zuzanu zklamat, protože se mýlí. Soudní praxe již jednoznačně vyřešila odpověď na tuto otázku, kdy jeden z manželů uzavře za dobu trvání manželství, a tedy i existence společného jmění manželů, smlouvu o půjčce.

Nepotřebuje k tomu souhlas partnera, a to ani v případě, že se nejedná o půjčku na společné záležitosti. Z právního hlediska jsou totiž peníze, které jsou na podkladě takové půjčky vyplaceny byť jen jednomu z manželů, nabývány oběma do společného jmění.

Pokud jeden z manželů uzavře za dobu trvání manželství, a tedy i existence společného jmění manželů, smlouvu o půjčce, nepotřebuje k tomu souhlas druhého manžela, a to ani v případě, že se nejedná o půjčku na společné záležitosti. Z právního hlediska jsou peníze, které na podkladě takové půjčky byly vyplaceny byť jen jednomu z manželů, nabývány oběma do společného jmění.

Toto by se netýkalo případu, pokud by jeden z manželů uzavřel závazek, jehož rozsah by přesahoval míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů.

O to se zřejmě v daném případě nejedná a pro paní Zuzanu to tedy znamená, že pokud půjčka nebude skutečně zaplacena, bude se moci věřitel domáhat jejího zaplacení z majetku, který společně nabyli za trvání manželství. Do toho majetku ovšem nespadá chata, kterou paní Zuzana nabyla darem.

Zákon totiž vylučuje ze společného jmění manželů dary, stejně tak i majetek nabytý dědictvím za trvání manželství jen jedním z manželů, a rovněž i věci, které podle své povahy slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů.

S paní Zuzanou jsem se dohodl, že nejprve zjistí u svého manžela, k čemu půjčené peníze použil, a zda nemá nějaký majetek, který by mohl alespoň z části vrátit. Nelze totiž vyloučit, že se manžel paní Zuzany dopustil trestného činu podvodu, pokud již v okamžiku půjčky věděl, že peníze nebude moci vrátit.

Je rovněž možné, že listinu o půjčce sepsal manžel paní Zuzany se svým kamarádem jen jakoby „na oko“, s cílem dosáhnout výhody pro případ vypořádávání společného jmění po rozvodu. Pokud se nepodaří věc uspokojujícím způsobem vysvětlit, obávám se, že bude mít složitou soudní dohru.

Máte i vy nějaký právní problém?  Řešíte rozvod či majetkové vypořádání? Vyhánějí vás z bytu nebo po vás chtějí nehorázné nájemné? „Nasekal“ exmanžel vaším jménem horentní dluhy? Obraťte se o radu na naši novou právní poradnu! Pište nám své náměty na „žhavá“ témata, která vás nejvíc „pálí“.

Konkrétní dotazy pak můžete směrovat přímo do sídla Advokátní kanceláře JUDr. Jana Křečka na adresu: Náměstí míru 15, Praha 2, PSČ 120 00, tel.: 222 518 733