Právo na vaší straněVe spolupráci s pražskou Advokátní kanceláří JUDr. Jana Křečka přinášíme čtenářkám Ženy-in pravidelnou právní poradnu, zabývající se problémy, jejichž řešení vyžaduje pomoc právníka.

Půjčka proti půjčce

Nedávno advokáta v jeho kanceláři v Praze navštívila paní Jana a plna rozhořčení se mu svěřila se svým problémem.

Počátkem roku půjčila svému známému, který potřeboval odjet na studijní pobyt do zahraničí, větší částku peněz. Sepsali o tom smlouvu o půjčce, ve které se dohodli, že její známý jí celou částku včetně úroků vrátí nejpozději do konce dubna tohoto roku.

Při této příležitosti se rovněž dohodli na tom, že si ona od něho vypůjčí po dobu jeho pobytu v zahraničí jeho automobil.

Ovšem – jak už to tak někdy bývá, známý paní Janě půjčku v sjednaném termínu nevrátil a sám navíc vůbec neví, kdy tak bude moci učinit.

Žádá však po paní Janě vrácení automobilu a tvrdí, že bez něho nebude moci vykonávat své nové zaměstnání. Pokud mu prý automobil nevrátí, způsobí mu tím škodu.

Klientku proto zajímalo, zda musí dodržet svůj závazek a vrátit automobil, když je vlastně sama poškozená tím, že jí známý půjčku nevrací, a zda jí případně hrozí povinnost k náhradě škody.

Zatím nic vracet nemusí

JUDr. Jan Křeček„Řešení problému lze nalézt v občanském zákoníku, který poskytuje paní Janě a v obdobných případech i dalším osobám ochranu tím, že upravuje institut tzv. zadržovacího práva,“ řekl Ženě-in advokát Jan Křeček.

„Podstata spočívá v tom, že paní Jana může legálně zadržet zapůjčený automobil a ponechat si jej k zajištění její vlastní pohledávky z půjčky do doby, než jí bude půjčená částka včetně úroků zaplacena,“ vysvětlil, jak má jeho klientka v tomto případě dál postupovat.

„K tomu, aby zadržovací právo vzniklo, postačí, aby paní Jana vykonala jednoduchý právní úkon. Například formou doporučeného dopisu výslovně upozornit dlužníka na danou situaci a fakt, že zapůjčený automobil zadržuje, s tím, že mu jej ona vydá neprodleně po zaplacení dlužné částky. Vrácením půjčky by totiž zadržovací právo paní Janě zaniklo.“

Jak dále vysvětlil, pokud by známý paní Jany chtěl automobil v zástavě nahradit jinou hodnotnou věcí, třeba zlatem, šperky, akciemi apod., mohl by tak učinit pouze se souhlasem paní Jany.

Problém vzniká paní Janě s tím, že je sice oprávněna zadržet známému jeho automobil, avšak není oprávněna jej nadále užívat.

„Pokud se tedy se svým známý klientka nedohodne na nějakém oboustranně přijatelném řešení, nezbude jí než se obrátit na soud, aby vydal vykonatelné rozhodnutí, na jehož podkladě by se mohla v exekučním řízení domáhat prodeje automobilu a z jeho výtěžku i úhrady dosud nesplacené půjčky,“ uzavírá advokát.

Máte i vy nějaký právní problém? Řešíte rozvod či majetkové vypořádání? Vyhánějí vás z bytu nebo po vás chtějí nehorázné nájemné? „Nasekal“ exmanžel vaším jménem horentní dluhy? Obraťte se o radu na naši novou právní poradnu! Pište nám své náměty na „žhavá“ témata, která vás nejvíc „pálí“.

Konkrétní dotazy pak můžete směrovat přímo do sídla Advokátní kanceláře JUDr. Jana Křečka na adresu: Náměstí míru 15, Praha 2, PSČ 120 00, tel.: 222 518 733