právo

Dnes se bude právník zabývat případem ženy, která žije „na psí knížku“ ve společné domácnosti s ženatým, nerozvedeným mužem. Je těhotná a přála by si urychlit partnerův rozvod, aby se mohla provdat a dítě přivést do „úplné“ rodiny.

Rozvod

Paní Věra se asi před půl rokem seznámila s mužem, a přestože byl už devět let ženatý, začali spolu chodit. Nový přítel se k ní před třemi měsíci nastěhoval a Věra nyní zjistila, že je v jiném stavu. Dvojice se ocitla v situaci, kterou rozhodně neplánovala, přesto se těhotná žena rozhodla, že si dítě ponechá za každou cenu.

Budoucí matka si utvořila představu, že by bylo ideální, kdyby se její partner rozvedl, a to co nejdřív, aby se dítě narodilo už jako manželské. Proto se se svým druhem dohodla, že pokud docílí rozvodu, uzavřou spolu sňatek.

Do advokátní kanceláře přišla paní Věra se žádostí o sepsání návrhu na rozvod jejího partnera. Doslechla se totiž, že pokud spolu manželé nežijí a nemají děti, mohl by soud rozhodnout okamžitě bez dlouhých průtahů i proti vůli jeho současné manželky.

JUDr. Jan Křeček

Advokát Jan Křeček radí...

V první řadě jsem musel paní Věru vyvést z omylu, že by se snad na její případ vztahoval postup známý jako nesporný – „smluvený rozvod“. Ten se totiž týká manželství, které trvalo alespoň jeden rok, manželé spolu nejméně šest měsíců nežijí a druhý z manželů se k návrhu na rozvod připojí. V takovém případě soud nezjišťuje příčiny rozvratu a manželství rozvede.

Nestačí však jen napsat k soudu návrh. K takovému návrhu by totiž musely být připojeny písemné smlouvy s úředně ověřenými podpisy rozvádějících se manželů, které by po dobu po rozvodu upravovaly vzájemné majetkové vztahy, dále práva a povinnosti společného bydlení a případně i vyživovací povinnost.

Pokud by měli rozvádějící se manželé děti, předcházelo by takovému rozvodu řízení o schválení dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí po rozvodu.

Poradil jsem tedy paní Věře, aby si její partner nejprve zjistil stanovisko své manželky k vlastnímu rozvodu. Jestliže bude souhlasit a uzavře spolu s ním výše zmíněné písemné smlouvy, nic nebrání tomu, aby jejich bezdětné manželství bylo v dohledné době rozvedeno a paní Věra by tak stihla uzavřít s partnerem nové manželství ještě před narozením jejich dítěte.

Pokud však manželka jejího partnera s rozvodem nebude souhlasit, bude nutné absolvovat normálně běžné – „sporné rozvodové řízení“.

Ze svých zkušeností jsem paní Věře nemohl dát naprosto žádnou záruku, že by snad stávající manželství jejího partnera bylo urychleně rozvedeno. Soud totiž bude muset zkoumat, zda je manželství skutečně tak hluboce a trvale rozvrácené, že nelze očekávat obnovení manželského soužití.

Hodně bude záležet na tom, jak se partner paní Věry zachová před soudem. Zda skutečně přesvědčí soud o tom, že své dosavadní manželství považuje za neperspektivní a že hodlá nadále s paní Věrou žít a vychovávat společného potomka.

Pokud by soud u manželky partnera paní Věry nezjistil žádné závažné okolnosti (dlouhodobá nemoc, invalidita aj.), zřejmě by manželství rozvedl, neboť převáží zájmy dítěte, které se má narodit.

Pište nám své náměty na „žhavá“ témata, která vás nejvíc zajímají. Konkrétní dotazy pak můžete směrovat přímo do sídla Advokátní kanceláře JUDr. Jana Křečka na adresu: Náměstí míru 15, Praha 2, PSČ 120 00, tel.: 222 518 733