Kde všude můžeme táborák založit a musíme rozdělání ohně někomu hlásit? Případně jak velkou vatru lze postavit? Všechno má svá pravidla. Než se do toho pustíte, přesvědčte se o tom, zda některá neporušujete.
5f16f3600783eobrazek.png
Foto: Shutterstock

Můžete rozdělávat oheň?

I když letos většinu míst České republiky přestalo trápit povrchové sucho, raději se vždy přesvědčte, zde právě u vás není stále ještě vyhlášeno období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. S ním je spojený zákaz rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně. Takovou informaci zveřejňuje na svých stránkách místní krajský úřad.

Je nutné pálení ohně předem nahlásit?

Povinnost ohlásit každé spalování hořlavých látek na volném prostranství mají podle zákona o požární ochraně (zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů) pouze právnické osoby a podnikající fyzické osoby. Vy, jakožto soukromá fyzická osoba, se nikomu se svým úmyslem rozdělat oheň svěřovat nemusíte. Záchranáři se ale i přesto přimlouvají, abyste tak učinili.

V případě, že někoho vylekají plápolající plameny a dým, a zavolá na linku 150, budou hasiči už vědět, o co jde a koho kontaktovat.„Tímto předběžným ohlášením se zamezí zbytečným výjezdům k domnělým požárům, neboť během čarodějnic hasičům obvykle narůstá počet planých poplachů,“ vysvětluje tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR pplk. Mgr. Nicole Studená.

K ohlášení plánovaného většího ohně Hasičskému záchrannému sboru příslušného kraje můžete využít také jednoduchou aplikaci na internetu. Vždy je třeba uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ni a také přijatá protipožární opatření. A na škodu rozhodně není ani domluva s dobrovolnými hasiči v dané obci.

Jak velkou vatru můžete postavit?

Žádná omezení ohledně velikosti ohně neplatí. Vždy ale musíte dbát na to, kde oheň rozděláváte a abyste ho měli plně pod kontrolou. „Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jste povinni učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru. Jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár. V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně, mohou být lidé postiženi pokutou až do výše 20 000 Kč, pokud svým jednáním způsobí požár, mohou dostat pokutu až ve výši 25 000 Kč,“ upozorňuje tisková mluvčí hasičů.

Při pálení ohňů musí být vždy přítomna alespoň jedna osoba starší 18 let. A pozor! I rodiče mohou být dle §78 zákona o požární ochraně postiženi pokutou v případě, že z hlediska požární ochrany zanedbají dohled nad svými ratolestmi.

Na co je třeba myslet, než zapálíte oheň?

Předně se podívejte na předpověď počasí. „I slabý vítr může způsobit rozšíření ohně na okolní porosty nebo domy. Při silném větru a v době velkého sucha oheň venku raději vůbec nerozdělávejte,“ nabádá mluvčí hasičů.
5f16f4bd7bd90obrazek.png
Foto: Shutterstock

Důležité je i to, kde oheň rozděláte.

  • Místo musí být bezpečně izolováno od hořlavých materiálů a ohraničeno pruhem širokým nejméně 1 metr zbaveným jakýchkoliv hořlavin.
  • Pozor je nutno dát i na kořeny stromů a keřů.
  • Od kraje lesních porostů musí být vzdálenost minimálně 50 m, v případě stohu je pak nutno dodržet odstup minimálně dvojnásobný, tedy 100 metrů.
  • Zcela zakázáno je například rozdělávání ohně ve vysoké suché trávě, na strništi apod.
  • Pamatujte i na bezpečnou vzdálenost od obytných nebo hospodářských budov, neboť díky odletujícím jiskrám z vysoké vatry hrozí např. zapálení střechy.
  • Příjezdové cesty vedoucí k místu pálení musí být průjezdné.
Oheň v přírodě rozdělávejte vždy jen v místech, která jsou k tomu vyhrazená. Pokud už mimo les či vzrostlý porost zakládáte ohniště nové, ideálním podložím je hlína. Táborák do ní můžete zahloubit, případně ho ještě obložit kameny, či obsypat pískem. Nikdy nezapalujte oheň pod větvemi či na kořenech stromu!

Až budete táborák zakládat, dělejte to s velkým rozmyslem. Zvláště pokud je hranice vysoká, měla by být stabilní, aby nehrozilo, že se po zapálení zhroutí a oheň se tak rozšíří do okolí.

Velmi záleží i na tom, jak oheň rozděláte. Podle zákona o ochraně ovzduší v otevřených ohništích nelze pod hrozbou vysokých pokut spalovat žádné chemické látky. Kromě pokuty byste se v případě použití například nafty, benzínu či lihu navíc vystavili i riziku popálení. „Oheň se pak velmi snadno vymkne kontrole a může způsobit i vážné popáleniny,“ varuje Nicole Studená.

„Zastav se, lehni si a kutálej se!“

Pokud vám začne nedopatřením hořet část oděvu, nesmíte zpanikařit. Během či chůzí se oheň ještě více rozšíří.  „Okamžitě si lehněte na zem a chraňte si obličej dlaněmi (dlaně nepřikládejte na tvář pouze v případě, že hoří rukávy oblečení). Válejte se, dokud plameny neuhasnou – válením se zamezí přístupu kyslíku potřebného k hoření,“ doporučují záchranáři s tím, že k uhašení hořícího oděvu pomůže i deka, nebo jiná vhodná textilie (ne z umělých látek).

Oheň nikdy nenechávejte bez dozoru a mějte v záloze dostatek vody, hlíny či písku, kterými byste ho zadusili.

Odejít můžete až ve chvíli, kdy je ohniště důkladně uhašeno vodou či zeminou a podobně. „Pamatujte, že i ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky a poryv větru je znovu rozdmýchá a oheň roznese do okolí,“ dodává mluvčí hasičů.

Čtěte také:

Reklama