Jsem 35 let vdaná a vím, že na vztahu se musí stále pracovat. Dostala se mi do ruky velice zajímavá knížka, vřele doporučuji.

Jmenuje se Pravidla lásky
Napsal ji Hans Jellouschek se svoji ženou Margaretou Kohans.

Hans vystudoval teologii a psychologii, je výukovým terapeutem v transakční analýze.
Žije v německém Tübingenu a vydal již několik bestsellerů.

Kniha obsahuje 20 kapitol. Každá má několik tématických okruhů.
Při psaní chtěl autor co nejvíce posílit tendenci k diskusi, proto jsou na konci každé kapitoly souhrnné pokyny, doporučení, chcete-li pravidla.
Od těch by se páry měly odrazit, tam začít dialog.
Vychází z typických každodenních situací, prozkoumává je a ukazuje reálná východiska.

Ukážeme si tento postup na 1. kapitole
Trvalé vztahy – jsou ještě dneska možné?
Uvádí, že dnes se rozvádí 50 % všech párů. Proč je statistika taková? No, kromě jiného déle žijeme, takže „dokud nás smrt nerozdělí“ nastává mnohem později.

Následuje okruh – Záleží na kvalitě, kde uvádí, že dříve existovalo přesné a neměnné rozdělení rolí – muž zajišťoval materiálně rodinu a žena citově. Oba se navzájem potřebovali, aby rodina přežila.
Došlo i ke změně církevního učení o nerozlučitelnosti sňatku.

Třetí okruh je Partnerská láska – co to vlastně je?, kde ukazuje rozdíl mezi zamilovaností a láskou jako trvalým stavem, na kterém je ale nutno pracovat.
Potom následují otázky k přemýšlení: /zkráceně/

1/ Jak chápete lásku?
2/ Co děláte, abyste vztah utvářeli vědomě?
3/ Podílíte se na tom oba stejně?
4/ Nejtěžší krize, jak jste je řešili?
5/ Máte oba dost blízkosti a zároveň dost volnosti?
6/ Je něco mezi vámi nesmyslné či nudné?

A jaké kapitoly čekají dále? Namátkou:
Rozdíly mezi mužem a ženou, co je rovnocennost, chyby toho druhého, agrese, věčně nespokojené ženy, když uhasíná vášeň, doporučení pro druhá manželství, ... a končí kapitolou Eros, sex a náboženství

Kniha je psaná velice poutavě, čte se jedním dechem.
Má zajímavě položené otázky a není na škodu si ji přečíst, i když problémy zatím nemáte.

Je vidět, že Hans je zkušený terapeut, takže knihu může použít pro svou práci i profesionál, pracující v tomto oboru.

Na konci je doporučená literatura. Pro nás bude ale bohužel, asi nepoužitelná, protože vyšla v Německu.

http://obchod.portal.cz/Kniha.asp?Csl=10208

         
Reklama