Podle studie týmu Dr. Kenneth Mukamala z Bostonu uveřejněné v časopise Circulation, pravidelné pití čaje zlepšuje prognózu pacientů po srdeční příhodě. Klíčovou roli v tomto účinku hrají flavonoidy obsažené v této oblíbené pochutině. Jejich význam tkví ve zpomalování procesu aterosklerózy.


Výzkum trval po dobu 4 let na souboru 1 900 pacientů hospitalizovaných po srdeční příhodě. Pacienti uváděli týdenní spotřebu černého čaje v průběhu posledního roku před srdeční příhodou.

Během 4 následujících let zemřelo 300 pacientů, z toho pak ¾ v důsledku srdečních onemocnění. Ve skupině pacientů, kteří pili nejvíce čaje – tj. okolo 19 šálků týdně - umírali o 44 % méně než ti, kteří čaj nepili vůbec! Pacienti z druhé skupiny - méně než 14 šálků týdně - umírali v průběhu sledovaného období o 28 % méně, než ti, kteří čaj nepili.

Dřívější studie také ukázaly souvislost mezi konzumací černého čaje a preventivními účinky flavonoidů na  stěny tepen v procesu ukládání cholesterolu při ateroskleróze. Pomocí rozsáhlé populační studie byl ověřen i vliv čaje na přežívání po srdeční příhodě.

Studie byla podporována několika renomovanými zdravotnickými institucemi: National Heart, Lung and Blood Institute, National Institut on Alcohol Abuse and Alcoholism nebo American Health Associatin. Nejedná se tedy snad pouze o módní výstřelek, který by měl pozvednout čajový průmysl.

A co jsou flavonoidy?

 

Flavonoidy jsou chemické sloučeniny, patřící do rozsáhlé skupiny rostlinných fenolů obsažených především v ovoci a zelenině, oblíbeným zdrojem je červené víno. V současné době je známo více než čtyři tisíce zástupců a stále se objevují nové.

Z lékařského hlediska jsou nezbytné pro využití vitaminu C a  optimální funkci kapilární stěny. Patří mezi významné tzv. antioxidanty likvidující volné kyslíkové radikály, váží a inaktivují některé ionty kovů . 

V poslední době se v odborné literatuře objevují epidemiologické studie pozitivního vlivu konzumace také  kakaa a čokolády na kardiovaskulární systém. Ty však obsahují mnoho přídatných nasycených tuků a cukru, které naopak přispívají ke zvýšení hladiny cholesterolu, k obezitě, a tím svůj celkový význam znehodnocují.

Nejběžnějšími zástupci flavonoidů kvercetin a kemferol,  se  významně podílejí na prevenci onemocnění objevujících se v souvislosti s oxidačním poškozením biomembrán - jde především o kardiovaskulární onemocnění, nádorová onemocnění a také záněty. Konzumace potravin obsahujících flavonoidy se ukazuje jako vhodnější než podávání samotných antioxidantů, jako je vitamin C a E. 

Protože  také zpevňují stěnu žil a snižují propustnost kapilár, osvědčil  se zejména rutin  při léčbě křečových žil a některých otoků.

Někdy je skupina těchto látek označována jako vitamin P. Tyto látky však nejsou pro naše tělo nepostradatelné, neplní tedy v pravém smyslu slova roli vitaminů. Pro naše tělo jsou spíše lékem.                           

Reklama