Co je to antikoncepce a jak tomu bylo v pravěku

Antikoncepce je souhrnný název pro metody, které způsobují dočasnou a vratnou ztrátu schopnosti oplodnění, a tak brání vzniku neplánovaného těhotenství. Regulace počtu porodů provází lidský druh od jeho vzniku. U lovců sběračů žijících v době kamenné upravovala intervaly mezi porody intenzita kojení. S příchodem civilizace začaly ženy kojit méně a objevil se pravidelný ovulační  menstruační cyklus. To mělo důsledky společenské v podobě populační exploze.

 

Nezanedbatelné dopady na zdraví ženy

Pravěké ženy menstruovaly jen výjimečně, jelikož byly neustále těhotné, nebo kojily. Jejich vaječníky byly dlouhodobě v klidovém stavu – nedocházelo k pravidelné ovulaci každých 28 dní.

S objevením pravidelných menstruačních cyklů se jednak objevily "zbytečné" ovulace, jednak menstruační krvácení, jednak zvláštní a neobvyklé hormonální poměry v první polovině menstruačního cyklu, kdy je vysoká hladina ženských pohlavních hormonů (estrogenů) a velmi nízká hladina hormonu žlutého tělíska (progesteronu). Tyto fyziologické změny s sebou nesou několik zdravotních rizik, která tak můžeme označit za civilizační nemoci.

Je to především prudký vzestup výskytu rakoviny dělohy a rakoviny vaječníků, dále pak vzestup výskytu vaječníkových cyst a patrně i nemocí prsu. Objevuje se endometrióza (přítomnost tkáně vzhledu děložní sliznice v dutině břišní - častá příčina bolestí a neplodnosti), stoupá riziko anémie.

 

Je antikoncepce nepřirozená?

Slyšíme-li námitku, že antikoncepce je nepřirozená, je nutno zřetelně vyslovit, že nepřirozené je především pravidelné menstruační krvácení, které je důsledkem ovulací každý měsíc. Přirozené je z hlediska dlouhodobého vývoje být těhotná, nebo kojit. Uvedená zdravotní rizika moderního životního stylu odstraňuje do značné míry moderní kombinovaná hormonální antikoncepce. Snahy o zábranu početí se objevily už ve starověku, kdy člověk poznal souvislost mezi pohlavním stykem a těhotenstvím. Až do konce 50. let 20. století byly k dispozici jen bariérové antikoncepční metody.

 

Moderní antikoncepce

Hormonální antikoncepce zahájila vítěznou cestu světem a pokračuje v ní navzdory určité krizi, která ji postihla v 70. letech. Zveličení některých zdravotních problémů (mnohé se nakonec nepotvrdily) spojených s užíváním hormonální a nitroděložní antikoncepce   v hromadných sdělovacích prostředcích tehdy způsobilo, že mnoho žen se dočasně vrátilo k bariérovým metodám. To na druhé straně iniciovalo výzkum, který zjistil, že příznivé vedlejší účinky moderních metod (včetně ochrany před některými nádory) daleko převyšují případná rizika.

Dle uvedených faktů se zdá, že hormonální antikoncepce je nejen nejpřevratnějším vynálezem posledních desetiletí, ale také ze všech hledisek velkým pomocníkem v životech moderních žen. Pro emancipaci byla důležitější než vynález automatické pračky nebo nošení kalhot.

Pokud máte i přese všechna doložená fakta problém s každodenním polykáním pilulek, nabízí se ještě další možnost.

 

Antikoncepční náplast je stejně účinná a „užívá“ se jednou týdně!

 

Skutečně převratným „vynálezem“ ve vývoji antikoncepce je náplast.
Náplast EVRA je účinná a spolehlivá antikoncepce, která se užívá jen jednou týdně.

S antikoncepční náplastí EVRA můžete vykonávat všechny běžné každodenní aktivity a můžete s ní bez omezení sportovat. Hormony uvolňované z náplasti přecházejí přes kůži do krevního oběhu, zabraňují ovulaci a ztěžují spermiím pronikání do dělohy.
Vzhledem k tomu, že se tyto látky uvolňují rovnou do krve, neprocházejí trávicím ústrojím a nepodléhají prvotnímu zpracování v játrech.

 

Spolehlivá antikoncepce patří k největším výdobytkům moderního života.

Kromě ochrany před početím má i další příznivé zdravotní účinky. Moderní žena a moderní dvojice těhotenství plánují, a právě to jim současné moderní metody antikoncepce umožňují.

 

 

Za odbornou konzultaci při vypracování tohoto článku děkujeme MUDr. Vladimíře Pasekové.

 

 

 

Reklama