Informace o pravěkém milování a vykopávky jsou pramalé, takže všechny dostupné teorie jsou více méně spekulacemi. Ale mohlo to být i takhle...

 

Všeobecně rozšířený názor, že v prvobytně pospolné společnosti panoval rodinný život podobně, jako tomu je v současnosti, se zdá být kardinálním omylem. Představa samičky, která je věrná svému samečkovi za to, že jí nosí jídlo a pečuje o ni, je asi stejně pravdivá jako tvrzení, že voda obsahuje kyslík, takže se v ní dá dýchat. Jde o tendenční teorii, ovlivněnou křesťanským podhoubím společnosti, která měla lidi vést k monogamním svazkům.

 

Naši pravěcí předci se nejspíš množili podobným způsobem jako většina ostatních savců, čili monogamii můžeme prakticky vynechat. Promiskuita je ve zvířecím světě běžná a napomáhá úspěšnému nedegenerativnímu zachování rodu. Přesto zde máme několik možností sexuálního chování. Ale ať už měly kmeny jednoho vůdčího samce, nebo v nich panovala sexuální anarchie, je jisté, že ženy měly zcela výjimečné postavení pro svou schopnost přivádět na svět děti, to dokládají například nálezy Venuší. Zda naši prehistoričtí předci žili v matriarchátu nebo patriarchát, ovšem doložit nemůžeme.

 

Venuše

Sošky, které znázorňují nahé ženy se značně vyvinutými prsy a širokými boky. Jde pravděpodobně o rituální matky – čili nikoli o sexuální pomůcky, nýbrž kultovní předměty, které měly zajistit kmenům dostatečnou plodnost.

 

Nejpravděpodobnější se zdá být myšlenka, že pravěcí lidé provozovali sex podobně jako šimpanzi bonobo – tedy že pohlavní akt patřil k běžným denním činnostem, častějším než třeba lov. Šimpanzi bonobo totiž provozují sex i několikrát za hodinu.

 

Užívali si pravěcí lidé sex?

Různé teorie nám předkládají různé domněnky. Například že sex byl obchodním artiklem a ženy jím platily mužům za různé služby (něco jako prehistorická prostituce). Další teorie tvrdí, že ženský klitoris je zřejmým důkazem toho, že se u lidí vyvinul pohlavní orgán čistě za účelem rozkoše (na rozdíl od mužského penisu), je tedy pravděpodobné, že si lidé sex užívali. Jiné teorie zase staví na zdobení – je totiž jisté, že se ženy i muži zdobili různými piercingy a tetováním, což mohlo mít, kromě rituálního významu, i význam sexuální – tedy, že se chtěli svým pohlavním protějškům líbit, a stát se tak častějším sexuálním partnerem.

 

První robertek na světě

Pomineme-li různé ovoce a kousky dřívek, které nelze nijak dokázat, misku na vahách pro vědomou rozkoš výrazně naklání nález nejstaršího umělého pyje na světě v jeskyni Hohle Fels nedaleko Schelklingenu. Stáří falu z načervenalého pískovce se odhaduje na 28.000 let. Nález provedl tým archeologů z univerzity v Tübingenu pod vedením Nicholase Conrada. Starodávný robertek má délku 192 mm a průměr 28 mm až 36 mm.

 

Pokud tedy přistoupíme na tyto teorie, je možné, že sex pravěkých lidí vypadal třeba následovně:

Kchaa si prohlížela dárek, který jí přinesl Taak – byl to pěkný kamenný pyj. Za to, že jí ještě vyvískal vlasy, mu poskytla rychlé potěšení a odběhla se podívat, co jí přinesl silný a obratný Nahnan.

Nahnan vybral nějaké hnízdo - vypili tedy společně vejce.

Kchae se soulož s Nahnanem vždycky líbila nejvíc. Už v průběhu jídla si pohrávala se svým novým kamenným pyjem od Taaka, aby Nahnana pořádně navnadila. Nahnan se nenechal dlouho pobízet.

 

Rituály plození

Zdá se tedy, že běžný sexuální styk měl „obchodní“ charakter. Ženy souložily a staraly se o mláďata, muži souložili a starali se o hmotné zabezpečení kmene. Tento běžný pohlavní život ale pravěcí lidé zřejmě neměli spojený s rozmnožováním. Jistě si totiž nemohli nevšimnout, že ženy je možné oplodnit až po menstruaci a že menstruace před narozením dítěte na nějakou dobu ustává – je tedy pravděpodobné, že plození měl pravěký člověk spojené právě s touto periodou. Za tímto účelem nejspíš vykonávali rituály plození, při kterých se souložilo s právě plodnými ženami hromadně, aby k oplodnění došlo co nejpravděpodobněji.

 

Homosexualita?

V pravěku nelze mluvit o sexuálních odchylkách a úchylkách, jako je tomu dnes. Přesto nacházíme malby spolu kopulujících mužů. Vysvětlení je nasnadě, nejednalo se patrně o sexuální přitažlivost, ale o projev nadřazenosti, podobně jako třeba u psů. Lidé žili v podstatě ve smečce, takže je možné, že silnější muži dávali svou nadřazenost najevo tímto způsobem. Proč? Silnější muž měl lepší postavení v tlupě a přirozeně i více příležitostí ke kopulaci s ženami. O sexuálních úchylkách lze hovořit až v souvislosti s dalším vývojem. Stejně tak je pravděpodobné, že docházelo běžně ke generačním spojením matek a synů.

 

To, že si naši předkové nedělali sexuální servítky, mohou dokazovat i nálezy z rumunské jeskyně Pestra cu Oase, kde byly objeveny kosterní pozůstatky tvora, který je křížencem neandrtálce a kromaňonce. Stále se ale ještě neví, nejde-li o chybějící vývojový článek.

 

Jaký byl další vývoj?

Zdá se, že v době zhruba 20.000 před Kristem se lidé skutečně začali v tlupách více párovat. Důvod je zatím neznámý, ale hlavním činitelem tu byl nejspíše rozum. Jak se lidé stávali chytřejšími, začali si všímat více svého okolí a odvozovat si důsledky svého jednání. Zjistili, že ženy lze oplodnit i mimo období krvácení. Ženy od sebe nejspíš začaly zapuzovat své syny, protože se jim rodily nějak postižené nebo mrtvé děti. Lidé také začali postupně podléhat různým citům. Skupiny se stále víc diferencovaly, až se jednoho dne objevil první čistě rodinný svazek a nastal skutečný úsvit lidství, jak ho známe nyní.

 

Příště: Starověk  orgie (ne)jen pro vyvolené

Reklama