Dětské linky důvěry na celém světe dnes oslavují svůj mezinárodní den, který vznikl v roce 2007 z iniciativy celosvětové Asociace dětských linek důvěry (Child Helpline International, CHI) a jenž si také připomíná české neziskové Sdružení Linka bezpečí, aktivní člen CHI. Letošní hlavní motto je „Spojovat děti", protože v mnoha zemích světa nemají děti a dospívající šanci se obrátit se svými často závažnými problémy na obdobná krizová centra pomoci.

Základním úkolem asociace je pomoci iniciovat jednání, aby děti na celém světě měly volání na národní linky důvěry zdarma. Takový problém například řeší dětské linky důvěry v Rusku,ale také v Dánsku a Lucembursku. Mnoho dětských linek důvěry v Evropě má omezený provoz, nefungují nepřetržitě. V řadě zemí třetího světa vznikly na základě mezinárodní spolupráce a podpory CHI dětské linky důvěry, které se snaží fungovat za mnohdy velmi náročných podmínek a postupně sbírají zkušenosti od svých zahraničních kolegů, jak linky co nejodborněji provozovat.

České děti a dospívající mládež dle nedávné ankety velmi dobře znají možnosti, které jim národní dětská linka důvěry pod názvem Linka bezpečí už 16. rokem nabízí. V prvé řadě je to bezplatná pomoc a současně na čísle 116 111 také bezplatné volání z pevných linek i mobilních telefonů. České děti z 83 % vědí, že mohou volat 24 hodin denně, 365 dní v roce. České děti vědí, že mohou pro komunikaci využít také e-mail a chat. 85 % dětí a mladistvých velmi dobře znají, že se mohou na Linku bezpečí obrátit anonymně s jakýmkoli problémem a trápením.

Základním předpokladem dostupnosti bezplatné služby je již 16 let trvající generální partnerství Sdružení Linka bezpečí s Nadací O2, jež hradí bezplatné zelené linky 116 111 (Linka bezpečí) a 800 111 113 (Linka vzkaz domů). Na dotovanou tzv. bílou Rodičovskou linku 840 111 234 (tarif jako lokální hovor odkudkoli z ČR) se obracejí členové rodiny i pedagogové s problémy svěřených dětí. „Za telefonickou a internetovou možnost bezplatné komunikace dětí a mladistvých s odborníky Linky bezpečí Nadace O2 hradí cca 3 milióny korun ročně,“ ocenila přínos generálního partnera ředitelka Sdružení Linka bezpečí Lucie Pešková.

Jak připomněla vedoucí Linky bezpečí Hana Petráková, „700 kontaktů a 300 řešených problémů v průměru denně je již několik let standardním využitím bezplatné pomoci dětem u nás. Bohužel však roste závažnost a tedy i četnost některých problémů, jimiž se ve třísměnném provozu zabývá a pomáhá řešit tým 100 konzultantů a 13 intervizorů (vedoucích směn). Patří k nim již tři roky rostoucí sebevražedné tendence, sexuální zneužívání a šikana," zdůraznila H. Petráková. Jak dodala, „nejvíce dětí volá z Moravskoslezského kraje, pak následuje Jihomoravský kraj a po něm Ústecký kraj. V problémech, které děti prožívají, se tak do značné míry mohou odrážet i sociálně-ekonomické problémy daného regionu,“ zdůraznila Hana Petráková.

Nemalým problémem českých dětí jsou útěky a vyhození z domova, jež jsou ve statistice Policie ČR shrnuty pod pojem pohřešované děti a v roce 2009 jich bylo v ČR přes 8500. Neziskové Sdružení Linka bezpečí proto od 25. 5. do 30.5. organizuje sbírkovou akci Pomněnkový den, při níž mohou občané v celé republice zakoupením symbolického modré pomněnky pomoci financovat komunikaci dětí s Linkou bezpečí.

Reklama