šíša

Vodní dýmka, vodnice, sísa, šíša, nargila, goza, hooka... to všechno jsou označení pro kuřáckou pomůcku, která je mezi mladší generací hodně populární. Proč? „Kouření vodní dýmky je vnímáno jako zajímavá, netradiční, exotická aktivita, kuřákům však chybí dostatečné informace o škodlivosti tohoto způsobu kouření,“ varuje doktorka Hana Sovinová ze Státního zdravotního ústavu (SZÚ).

Bohužel, kouření vodní dýmky není bezpečnou alternativou kouření cigaret. „Užívání vodní dýmky představuje skutečné zdravotní riziko pro kuřáky i pro další lidi vystavené jejímu kouři,“ dodává Sovinová.

Jaké mýty o kouření vodní dýmky panují?

 • šišaPři kouření nevdechujete dehet a podobné svinstvo, které vzniká při spalování cigaretového papírku.
  PRAVDA: Chuť tabáku spalovaného ve vodní dýmce je sladká a méně dráždivá, protože kouř je ochlazený. Ale měření SZÚ prokázala, že kuřáci vodní dýmky vdechují daleko větší množství dehtu i oxidu uhelnatého. Konkrétně při jednom vdechnutí se do plic dostává: 3 mg nikotinu, 800 mg dehtu a 145 mg oxidu uhelnatého. Další nebezpečné vdechované látky jsou: prašné částice, arsen, olovo a chrom.
 • Na kouření vodní dýmky nevzniká závislost.
  PRAVDA: SZÚ uvádí, že vznik závislosti je u kuřáků vodních dýmek možný stejně jako u kuřáků cigaret, má však odlišné charakteristiky. Hlavním příznakem je přechod od kouření při společenských příležitostech ke kouření individuálnímu.
 • Kouření vodní dýmky zdraví neškodí, nebo je dokonce zdraví prospěšné.
  PRAVDA: Klinické studie ukazují, že kouření vodní dýmky má závažné zdravotní následky...
 1. Způsobuje dýchací obtíže a plicní onemocnění.
 2. Způsobuje cévní onemocnění.
 3. Může způsobit komplikace v těhotenství.
 4. Změna tlaku při vdechování poškozuje ušní bubínek.
 5. Může dojít ke komplikacím při chirurgickém ošetření zubních stoliček.
 6. Při kouření z jednoho náustku dochází k přenosu infekčních onemocnění.
 7. U kuřáků stejné vodní dýmky byl popsán přenos plicní tuberkulózy.

Velká čtenářská diskuze o vodních dýmkách v magazínu Žena-in...