Ačkoliv je voda základním předpokladem pro vznik života a tvoří víc než 70 % našeho těla, často bývá téma pitné vody opomínáno. Oproti tomu problematika vhodné stravy, nebo ovzduší bývá denně součástí nejrůznějších pořadů a diskuzí, a tak víme, co je dobré a naopak špatné. Ne každý si proto uvědomuje, že to, co pijeme je stejně důležité jako to, co jíme a dýcháme. Problematika pitné vody je opředena i řadou omylů a mýtů. Pojďme se tedy společně podívat, jak by měla vypadat ideální voda.

Ideální voda? Jednodušší, než si myslíte!

Ideální voda totiž neobsahuje chemické kontaminanty (chlor, flor, hormony, residua antibiotik, těžké kovy), naopak obsahuje dostatek minerálů (zejména vápníku a hořčíku). pH vody by mělo být zásadité a pohybuje se mezi pH 8 a pH 9,5 a voda by měla mít antioxidační účinky (záporný náboj ORP - oxidačně redukční potenciál)

Jak jsme na tom s kohoutkovou vodou? Je co vylepšovat!

Kvalita kohoutkové vody v ČR závisí na mnoha faktorech a může se dramaticky měnit, v závislosti na zvolené metodě úpravy v čističce nebo kvalitě infrastruktury. Velkou předností vody z kohoutku je možnost optimálního skladování. Obecně lze však říci, že kohoutková voda obsahuje chemické kontaminanty (chlor, flor, hormony, residua antibiotik, těžké kovy), bohužel neobsahuje dostatek minerálů (zejména hořčíku) a pH vody je neutrální nebo mírně kyselé a pohybuje se mezi pH 6,5 a pH 7,2. Kohoutková voda má též oxidační účinky (kladný náboj ORP - oxidačně redukční potenciál).

Jak je vidět, kohoutková voda je vynikající vstupní surovinou, kterou můžeme snadno upravit tak, aby nám pomáhala v každodenním životě plném překyselení ze stresu, smogu, špatné stravy a dalších faktorů.

voda

Na co se zaměřit?

Zvýšení pH vody a navrácení antioxidačních účinků. Pro naše tělo jsou tyto parametry velmi důležité. Organismus většiny z nás se pro velké množství zátěžových faktorů moderní doby nedokáže samo odkyselit. To má za následek dlouhodobé překyselení organismu a vytvoření prostředí náchylného na bakterie a viry. Pitím ionizované zásadité vody pomáháme tělu každý den bojovat s negativními vlivy a posilujeme tak imunitní systém.

Slečna se skleničkou vodyOdstranění chloru. Kvůli hubení bakterií je do pitné vody přidáván chlor. Bakterie sice zahubí, ovšem pro lidský organismus je chlor jedovatý a klinické výzkumy ukázaly, že nadměrná konzumace chloru je rakovinotvorná a zvyšuje také riziko kardiovaskulárních chorob. Z vody je také nutné odstranit trihalogenmethany (THM), rakovinotvorné látky vznikající při chlorování pitné vody.

Odstranění rzi a těžkých kovů.

Rez a těžké kovy se uvolňují z potrubí a jejich přítomnost ve vodě není rozhodně žádoucí. Těžké kovy mají také rakovinotvorné účinky.

Odstranění estrogenů a zbytků léků. Dostávají se do vody dvojím způsobem, a to vylučováním (především močí), a nebo přímým splachováním farmak do toalety v případě léků. I velmi malé množství těchto látek přitom stačí ke kontaminaci vody.

Odstranění bakterií a virů. Výskyt bakterií a virů je u pitné vody bedlivě sledován. Konzumace vody kontaminované bakteriemi a viry může způsobit zdravotní obtíže.

Novým trendem proti překyselování organismu je úprava kohoutkové vody za pomocí ionizačních mašinek. Pokud vás nebaví nakupovat předražené balené vody, chcete udělat něco pro své zdraví a vylepšit si vodu z kohoutku nebo ze studny, je pro vás ionizace skvělou volbou. K ionizaci je potřeba zakoupit ionizační přístroj, který nabízí několik variant nastavení od kyselé vody s antibakteriálními účinky, přes vodu kojeneckou až k zásadité vhodné na mytí nádobí či ovoce.

Například přístroj Chanson Miracle Max dokáže vodu zbavit škodlivin a upravit pH v rozmezí od 2,7 do 11,3 a ORP v rozsahu od +1200 až do -920 (při záporném Oxidačně Redukčním Potenciálu je voda antioxidantem).

Kromě úpravy pH ionizátor zbaví vodu chlóru, nežádoucích nečistot a látek, jako jsou například pesticidy, těžké kovy nebo dusičnany. Zásaditá voda z ionizátoru je zároveň plná antioxidantů, které zpomalují stárnutí organismu.

Více informací o ionizaci naleznete na www.zivavoda.cz.