V blogu Přání plníme různé vaše vánoční a novoroční touhy. Jednou z nich je seskok padákem, přála si ho čtenářka Jazuzinka, která se nejvíce těší na volný pád: „Kapánek se ale i bojím, ještě to nemám od lékaře potvrzené, ale je možné, že na ten seskok budeme dva.“

S Lenkou Píšovou z agentury Allegria jsem pohovořili o tom, jak takový seskok probíhá...
Čtenářka dostane svého instruktora, ke kterému bude po celou dobu seskoku připoutána. Ten jí ještě na zemi vysvětlí vše potřebné, potom se oblečou do parašutistického a nastoupí do letadla. Tam si čtenářka užije chvíli vyhlídkového letu, načež ji instruktor připoutá k sobě a dojde k samotnému seskoku. Ten trvá 10 až 15 minut, nejprve volným pádem, v určité výšce instruktor otevře padák. Potom následuje pomalý let na padáku.

Z jaké výšky bude naše čtenářka skákat?
4000 metrů.

Musí být člověk nějak speciálně fyzicky zdatný?
Žádné zvláštní fyzické předpoklady nepotřebujete. Seskok není vhodný pro osoby nad 100 kg. Zároveň také klient podepisuje čestné prohlášení, že nemá některé z následujících obtíží: epilepsii, opakované omdlívání, srdeční problémy, těžké mentální nemoci a že není závislý na drogách a alkoholu.
 
Jaká hrozí při seskoku nebezpečí?
Každý se asi bojí, že se mu neotevře padák, nebo že spadne letadlo. Ani jedno se nám nikdy nestalo, padák i letadlo jsou před každým seskokem pečlivě kontrolovány odborníky.
Dokonce nám ve vzduchu ani nikdo neomdlel. Skákala i osmdesátiletá paní a její rekce byly jen dobré.

Seskok věnovala do soutěže firma na zážitky Allegria:
www.firmanazazitky.cz

Věková hranice tedy není omezena?
Ne, u starších lidí se ale samozřejmě daleko víc koukáme na jejich zdravotní stav.

Kdy seskok proběhne?
Skáčeme od března do listopadu, záleží samozřejmě na čtenářce, jaký termín jí bude vyhovovat.

A na závěr ještě otázka: co těhotenství?
Neřeknu vám teď přesně, od jakého stupně se skákat nesmí vůbec, ale rozhodně to obecně nedoporučujeme. Při doskoku člověk dopadá do sedu a dochází i k určitým otřesům.

Zeptali jsme se Martiny Kekule z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, jakou rychlostí padá lidské tělo při seskoku z několikakilometrové výšky a na jakou rychlost zbrzdí pád padák? A dostalo se nám následující odpovědi...

Pokud padá tělo volným pádem, po celou dobu pádu zrychluje. Takže určit jednu rychlost během letu nelze. Na začátku má samozřejmě nulovou rychlost, jakou bude mít po určité době, lze spočítat pomocí diferenciální rovnice, k čemuž by bylo zapotřebí znát konkrétní parametry.

Rovnice počítá s tím, že na tělo působí gravitační síla a proti ní síla odporová, která závisí zejména na průřezu padajícího tělesa (pokud parašutista padá „břichem“ k zemi, odhaduji průřez zhruba na 0,36 m2) a hlavně na rychlosti.

Důležité je však toto: Při pádu z velkých výšek (tj. 3/4 tis. metrů) padá tělo se zrychlením, protože na něj působí výsledná nenulová síla. Zpočátku na parašutistu působí nulová odporová síla (která s rostoucí rychlostí narůstá) a proti ní gravitační, která je stále větší. V určitém okamžiku však dojde k tomu, že odporová síla naroste natolik, že bude stejně velká jako gravitační. A pak už je pohyb rovnoměrný (obě síly se vyrovnají) a parašutista dopadne k zemi s rychlostí, kterou má v okamžiku, kdy se ty síly vyrovnaly.

U toho stojí za povšimnutí jedna důležitá věc: Odporová síla musí být stejně velká jako ta gravitační. A to v případě, ať už máte či nemáte padák. Vtip použití padáku je v tom, že dojde k vyrovnání odporové a gravitační síly dříve, tedy v době, kdy má parašutista menší rychlost.

A teď k výpočtu. Užívám jen hrubý odhad, ve skutečnosti je pohyb parašutisty mnohem komplikovanější, ale pro odhad to snad stačí.

Když dojde k vyrovnání sil, rychlost v tomto okamžiku můžeme spočítat jako:
v=odmocnina(2mg/CSu), kde m je hmotnost parašutisty; g tíhové zrychlení 9,81; C je odpor průřezu, S plocha průřezu a u hustota vzduchu 1,3. Parašutistu budeme uvažovat tak zhruba 100kg.

- bez padáku je průřez cca 0,36 a C pro „rovnou desku“ 1,12:
rychlost by byla: cca 60 m/s což je zhruba 220 km/h.

- s padákem je průřez cca 29 m2 a C pro dutou polokouli 1,33:
rychlost je: cca 6 m/s což je zhruba 22 km/h.

Upozorňuji, že jde spíš o jednodušší teoretický model bez patřičného měření. Nicméně jako ukázka, že padák brzdí celkem dost, to myslím postačuje.

Úvodní rozhovor s Jazuzinkou:
Čtenáčka Jazuzinka dostane seskok padákem

Jak dopadne Jazuzinčino přání? Bude moci absolvovat seskok, pokud bude těhotná? Sledujte blog Přání!