doc.jpg
Foto: Shutterstock

„Děsně mě rozbolel zub, dva dny jsem kvůli tomu nespala. Cpala jsem si už i česnek do ucha, rozkousávala hřebíček, jak mi někdo radil. Jenže nic nepomohlo a já vzala na milost zubaře, kterého se bojím jako čert kříže. Už ani nevím, kdy jsem tam byla naposledy. Jenže na recepci mě čekala studená sprcha. Sestřička mi řekla, že jsem u nich už nebyla dvanáct let, takže mě vyřadili z evidence. Tím pádem mě neošetřili a já musela na pohotovost do nemocnice, která je třicet kilometrů daleko,“ vzpomíná na nedávnou neblahou zkušenost paní Lenka (39), kterou z kapacitních důvodů odmítli přijmout tři další zubaři z okolí.

Máte to s pravidelnými návštěvami praktika, dentisty nebo dalších lékařů podobně? Povíme vám, kdy vás mohou z řad pacientů ze své vůle vyloučit. Musí se totiž řídit zákonem o zdravotních službách, konkrétně § 48.

  • Pacient závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený individuální léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas, nebo se neřídí vnitřním řádem a jeho chování není způsobeno zdravotním stavem.
  • Pacient přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování zdravotních služeb. To neplatí, jestliže neposkytování součinnosti souvisí se zdravotním stavem pacienta. Ukončením péče ovšem nesmí dojít k bezprostřednímu ohrožení života nebo vážnému poškození zdraví pacienta.

Pokud tedy dlouhá léta nechodíte na preventivní prohlídky ani se u svého doktora s ničím neléčíte, může naznat, že jste skutečně přestala poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování zdravotních služeb. Problém může nastat i v případě, že několikrát po sobě nedorazíte na plánované ošetření toho samého zdravotního problému, aniž byste pro to měla vážný důvod. Pak totiž úmyslně a soustavně nedodržuje navržený individuální léčebný postup. Má to ale háček.

Lékař vám musí podat písemnou zprávu o ukončení poskytování péče a objasnit v ní důvody, které ho k tomu vedly. Pokud jste nic takového neobdržela, můžete dotyčnému lékaři napsat stížnost (§ 93), na jejíž vyřízení má 30 dní. Případně se následně v případě nespokojenosti s jejím vyřízením obrátit na správní orgán. Otázkou ale je, který pacient by se za těchto okolností hrnul například do křesla z nepravostí nařčeného zubaře.

Zdroj informací: Zákony pro lidi, Férová nemocnice, příběh respondentky

Čtěte také:

Reklama