„Myslím, že každý z rodičů si i po letech pamatuje třídní schůzky a zejména pak ty, kdy si paní učitelka před něj stoupla a spustila… My se chceme pokusit o intenzivnější a komplexnější komunikaci s rodiči o problémech, nástrahách, ale i životních možnostech a šancích dětí, “ vysvětlila radní Prahy 1 pro školství a občanskou společnost Eva Špačková, která projekt pořádá ve spolupráci s Řídícím výborem Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro Prahu 1.
 
První beseda s rodiči, pedagogy i ostatní veřejností byla o etiketě a vedl ji bývalý tiskový mluvčí prezidenta Václava Havla a autor řady knih o etiketě Ladislav Špaček. „Etiketa nám dává jistotu, vede nás k tomu být dobrými společníky a snáze uspět v pracovním i osobním životě. A o to přece všem rodičům jde, aby jejich děti byly úspěšnými jedinci, kteří si umí poradit za každé situace,“ popsal Ladislav Špaček, podle kterého by rodiče měli s výchovou slušného chování začít co nejdříve po narození dítěte. „Už zcela malé dítě vnímá, jak se chová otec k matce, muž k ženě, a ve výchově jde vždy o nápodobu, což už legendární profesor Zdeněk Matějček popisoval slovy: ´Nejlépe vychovává rodič, který nevychovává´,“ dodal Ladislav Špaček.
 
24. dubna se uskuteční druhá Rodičovská akademie, tentokrát na závažné téma děti a rizika sociálních sítí. „S internetem a sociálními sítěmi to je jako s ohněm – dobří sluhové, ale špatní páni. A zejména děti a mládež jsou v tomto prostředí zranitelnou skupinou, ohrožovanou jevy jako kyberšikana, kyberstalking nebo sexting. Z výzkumu, který jsme mezi rodiči provedli, víme, že je toto velmi trápí,“ uvedla Eva Špačková.

5ad8877a39c79obrazek.png
 
Beseda proběhne v budově Základní školy Vodičkova, a to od 17 hodiny. Lektorem tentokrát bude Roman Máca, odborník na uživatelskou bezpečnost sociálních sítí, který je zkušeným pořadatelem seminářů pro školy a organizace pracující s dětmi a mládeží. Je rovněž autorem řady publikací a odborných článků. „Do virtuálního prostředí vkládají děti a mladí lidé stále větší kus svého já, a jsou tak velmi zranitelní. Vede to rovněž ke znalostní propasti mezi rodiči a jejich potomky a k vzájemnému nepochopení,“ prohlásil Roman Máca.
 
Dalšími plánovanými tématy Rodičovské akademie jsou agresivita a vulgarismy u dětí, co je způsobuje, jak jim předcházet a jak je řešit.

  • Rodiče, kteří se chtějí zúčastnit následující besedy, se mohou zaregistrovat na martina.mladkova@praha1.cz, tel: 221 097 216.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Prahu 1 je koncepčním projektem Městské části Praha 1, podpořeným z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jsou do něj zapojeni odborníci z mateřských a základních škol i dalších vzdělávacích institucí, z organizací zajišťujících zájmové a volnočasové aktivity i neformální vzdělávání, ale také rodiče a veřejnost.

logo.png

Uložit

Reklama