Kdysi jsem sama kouřila - tedy cigarety. Nedotáhla jsem to nijak daleko, občas jednu, dvě, ale protože táta kouřil svých 30 denně, brácha svých 40 denně, kolegové vypalovali zobáky jen to hvízdalo a spolužáci taky, tak jsem to považovala za cosi samozřejmého. Přestala jsme vlastně až v době, kdy jsem chodila se svým současným mužem. Ten nekouří a cigarety nesnáší... takže jsem prostě jen přestala nosit cigárka po kapsách a bylo to.
Horší to bylo, když si odvykal můj táta - najednou to nedokázal, takže začal podezřele často chodit se smetím a vždycky to strašně dlouho trvalo... Ovšem následky kouření jsou děsné.

Nejhorší zážitek asi měl můj pradědeček. Následky jeho kouření nese celá naše rodina už druhou generaci a bude hůř... kouřil ovšem dýmku. Za první světové války, kdy postavil naši chalupu, ve které se pak narodila i moje máti, cigarety ještě tak běžně nebyly. A pradědeček kouřil důkladně. Velmi důkladně. A protože mu všechno - nábytek, podlahy ale i stěny načuchly tabákem a získaly odpudivou zahnědlou barvu, neváhal. Oškrábal stěny, čerstvě je vymaloval, a aby tabákové šmouhy nebyly tak zřetelné, přidal něžný ozdobný váleček. Dokonce si mohl dovolit i tehdy populární zlatou barvu, protože byl pečlivý a zámožný řemeslník. Stěny byly jedna radost, váleček zdobný, efektní, tou nejdražší olejovou barvou provedený... a právě ta barva, která měla přečkat i následky nemírného hulení, vydržela všechny pokusy o odstranění. Nejen, že se oškrábaly stěny, nejen, že se malovalo různými sytými barvami a Primalexy, Latexy a jiným neřádstvem, ale ani speciální nátěry nepomohly... přes cokoliv, co kdo kdy na stěnu nanesl, prosvítá pradědečkův váleček a všem nám připomíná, že kouřit se nemá. A prosvítat bude. Pomohlo by jedině omlácení stěn až cihly a nové omítnutí - aspoň jsme si to mysleli až do chvíle, než jsme zjistili, že část stěn není cihlová, alebrž kamenná, a že na světlém kameni jsou stopy hádejte čeho? No ovšem - pradědova válečku...
Pajda


Milá Pajdo,
já čekala nějakou fatální rodinnou kletbu a vy na mě s válečkem.
Máte to alespoň jako vzácné jeskynní malby :-)

Reklama