V úterý skončil masopust (více zde) a včera začal v katolických církvích popeleční středou takzvaný velký půst - tedy čtyřicetidenní postní doba, která je přípravou na Velikonoce. V Čechách, které jsou občas nazývány nejateističtější zemí Evropy, ovšem jen málokdo ví, že půst vůbec je, natož aby se ho obtěžoval držet. Pojem půst se mnoha lidem totiž slil v jedno s jakousi variantou diety.

 

 

 

 

Co je to půst?
Principem půstu je přitom odříkání - ne nutně jídla - kuřákům se doporučuje odříct si cigarety, ale vzdát se můžete také návštěv hospod, dívání se na televizi nebo pití kafe. V poslední době se dostává do módy také takzvaný ekologický půst - například omezení jízd autem. Zkrátka jde o to, abyste něco obětovaly a zároveň zlepšily svůj vztah k Bohu, ale i ke svému okolí. Půst v sobě ovšem nenese jen pasivní prvek, to, že by člověk neměl něco dělat nebo konzumovat, ale má i část aktivní - jeho významem je obrácení se - návrat k Bohu. Měl by tak být časem, kdy se více soustředíme na zpytování své svědomí, na modlitbu nebo na rozjímání.

Půst újmy
Sama popeleční středa, která je počátkem postní doby, začala být slavena kolem 6.-7. století. Do té doby půst začínal šestou nedělí před Velikonocemi. Neděle samy o sobě však nejsou postními dny, a tak byl začátek půstu přeložen na první středu před touto nedělí. Sama popeleční středa je také postním dnem - nemělo by se jíst maso a drží se takzvaný půst „újmy" - člověk se smí jen jednou za den najíst do sytosti.

Bájný Fénix
K popeleční středě patří již od konce 11. století takzvaný popelec. Kněz při bohoslužbě posvětí popel, a tím potom uděluje věřícím na čelo znamení kříže se slovy: „Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš“ nebo „Obraťte se a věřte evangeliu“ případně „Čiňte pokání a věřte evangeliu". Tento zvyk symbolizuje starověkou tradici posypat si hlavu popelem na znamení smutku a viny, podle některých historiků však odkazuje také na staroegyptský mýtus o ptáku Fénixovi, který povstává z vlastního popela a symbolizuje tak znovuzrození. Dnes se popel vyrábí ze spálených palmových a olivových ratolestí, v našich podmínkách pak z „kočiček" posvěcených v předešlém roce na Květnou neděli.

Co se týče potravy, lze držet půst mnoha formami, od prostého zřeknutí se masa přes různě přísnější formy až po prakticky veganské stravování se. Zakázáno bývá také víno a olivový olej. Zároveň se doporučuje dávat almužny chudým. Už prorok Joel ovšem řekl: „Roztrhněte svá srdce, ne pouze šaty...“ Vnější projevy půstu tak nemají smysl bez skutečného obrácení se k Bohu.


Budete držet půst? Pokud ano, jaký význam pro Vás půst má? Byla jste ve středu na bohoslužbě? Věděla jste, co znamená slovo popelec? Znáte legendu o Fénixovi?

Reklama