Žena sebevědomá
Pravděpodobně máte před sebou schopnou manažerku, odbornici nebo jednoduše šikovnou ženu, která má svému zaměstnavateli co nabídnout. Nebo je to žena, která šéfuje sama sobě. Většinou je hrdá na skloubení svojí mateřské a pracovní role. A proč by také nebyla? Práce z domova jí i v době mateřství zajišťuje nadstandardní příjem, může si dopřát zaplacení některých služeb – pomoc v domácnosti, najmout si chůvu. Nezapomíná kultivovat svůj partnerský vztah, uvolnit si ruce pro další vzdělávání, sport, koníčky, pěstování sociálních kontaktů. Je zvyklá energii vydávat, ale také si hlídá zdroje, ze kterých pravidelně znovu čerpá energii.

Některé firmy si začínají své pracovnice hýčkat, protože si spočítaly, že zaškolení a investice do nové odbornice je daleko nákladnější, než vytvoření podmínek pro pokračování práce v domácím prostředí. Firma nekupuje zajíce v pytli. Zaměstnavatel ví velmi přesně, koho má před sebou. Osvícený šéf ví, kolik by odchodem své léty prověřené pracovnice ztratil... Tam, kde to charakter práce umožňuje, vychází ženě vstříc i v době jejího mateřství. Jde většinou o profese, které lze vykonávat z domova díky vyspělým technologiím.

Žena uštvaná
Realita je ovšem taková, že po světě neběhají jenom nepostradatelné manažerky, ale normální ženy. Chtějí mít děti a neztratit kontakt se svou firmou. Testují možnosti, se kterými přichází i nový zákoník práce od 1. ledna 2007 a na které si začínají pomalu zvykat i zaměstnavatelé: flexibilní pracovní dobu, práci jen několik dní v týdnu, zkrácený pracovní úvazek. Zde může dojít k negativnímu jevu, totiž tomu, že zkrácený pracovní úvazek může snadno přerůst do neviditelné práce z domova, která postrádá výhody. Narušuje život rodiny a není zaplacená. Pokud se žena stále honí, ale její reálný příjem připomíná kapesné, vsadím se s vámi, že ji sotva bere její partner vážně. Samozřejmě že vás práce může bavit a konáte ji dobrovolně! Dovolte mi kontrolní otázky. Co by se stalo, kdybyste náhodou s dobrovolnou prací přes čas přestala? Je to skutečně tak, že jde o vaše dobrovolné rozhodnutí? Nenamlouváte si něco? (V mém případě šlo většinou o poslední variantu, abych nemusela jít do střetů, které nemám ráda. Také to vypadá důstojněji.)

Do zaměstnání se chodí pracovat
Je třeba také spravedlivě zohlednit potřeby zaměstnavatele, který musí obstát v tvrdém konkurenčním prostředí. Nemůže fungovat jako sociální ústav. I pro šéfy představuje zaměstnávání žen na půl úvazku práci navíc. Nedokážou ještě důsledně pracovat s tím, že mají k dispozici ženu jenom na půl dne, tři dny v týdnu… Nezvyklý systém práce na ně klade mnohem vyšší požadavky při organizaci práce. Pokud se míjejí se svou podřízenou na pracovišti, nemusí fungovat komunikace na žádoucí úrovni a výkon a výsledky práce nejsou uspokojivé. Šéfa může nadmíru zatěžovat organizovat práci den předem kvůli ženě na půl úvazku, musí myslet cíleněji na její úkolování práce, psát e-maily místo přímého pokynu... Pokud nastane „průšvih“, je nepříjemné nemít kolegyni po ruce. Navíc profesionalita mnohých firem je posuzována podle toho, jak rychle reagují na dotazy, stížnosti, připomínky. Přítomnost ženy na zkrácený úvazek může skutečně brzdit rychle a operativně pracující tým lidí. Nahlížet kriticky hranice a reálné meze práce na kratší a různé flexi-úvazky považuji za seriózní zase ve vztahu k zaměstnavateli.

Ženy mezi dvěma mlýny
A jak se mezi těmito dvěma odpovědnostmi (rodinnou a pracovní) může cítit žena? Většina žen touží být dobrými matkami a zvládat dobře svou práci. Ve snaze, aby neztratily práci, se snaží dostát svým pracovním závazkům. Mohou ale sklouzávat i ke snaze se příliš zavděčit za možnost práce na půlúvazek nebo svou nepřítomnost vynahrazovat jinak. V době, kdy disponujeme mobilními telefony, připojením na internet doma, je časté, že ženy pokračují ve vyřizování pracovních záležitostí z domova. Pokračují v neviditelné a nezaplacené práci. Mohou vyřizovat korespondenci, domlouvat schůzky na další dny, věnovat se poradenství, připravovat podklady na další jednání… Tam, kde si na přípravu projektů, důležitých schůzek berou muži zcela samozřejmě studijní volno nebo čerpají náhradní volno, čerpají ženy ze svých rezerv (večery, víkendy, svátky). Zkušenější „harcovnice“ vědí, že při smluvení kratší pracovní doby jsou v praxi zřídkakdy respektovány smluvené hranice odpracované doby, natož pak čerpání nějakých výhod!
To už nemluvím o tom, že pokud dochází k restrukturalizaci pracovních míst, půlúvazky bývají první na ráně. Některým zaměstnavatelům může vadit i praxe, kdy si žena vybírá dokonce svou řádnou dovolenou místo paragrafu (přestože zase žena zkracuje sama sebe a nemoc dítěte je objektivní překážka v práci).

Milující manželka
Ráda bych se ještě zmínila o jedné formě neviditelné práce z domova, o které se takřka vůbec nemluví. V naší společnosti pokládá mnoho žen za samozřejmost podporovat v kariéře manžela. Mám na mysli situaci, kdy oficiálně podniká muž, ale žena mu citelně pomáhá. Může vést administrativu a účetnictví, nabírat zakázky, zakázky realizovat, funguje jako součást vedení, pokud sama disponuje patřičnou kvalifikací. Může být spolumajitelkou firmy, ale také nemusí. Dokonce ani nemusí vlastnit živnostenský list. Léta může odvádět kvalifikovanou práci, za kterou by muž musel platit nemalé částky. Většina žen je solidární a investuje do svého manžela i „mega“ dávky emocionální podpory, ale i konkrétní práce. Vše je v pořádku, dokud z výsledků práce profituje celá rodina v podobě příjemného bydlení, vyššího životního standardu, kvalitního prožívání volného času, možnosti dopřát potomkům dobré vzdělání…

Neviditelná úskalí práce pro rodinnou firmu
I když jde o práci pro rodinnou firmu, stavíte se do podřízené role, když například nemáte dispoziční právo k nakládání s firemním účtem (nejste dítě), nebyla jasně definována vaše pracovní nebo vlastnická pozice ve firmě. Okolnost, že se stáváte něčí manželkou, a můžete rázem získat více peněz než svou celoživotní prací, stále neznamená, že status manželky je pracovní pozice. Přestože mnohé ženy pro rodinnou firmu pracují, mnohé nemají například ani představu o reálných ziscích firmy. Mnozí muži si představují, že stačí, když dají partnerce „dost peněz“. Dnes nosí cedulku se svým jménem a pozicí ve firmě i pomocný personál, proto nevidím jediný důvod být „neviditelnou pracovnicí“. Neviditelná práce se do odpracovaných let nezapočítává a je jistě nemilé v babičkovském věku vysvětlovat nějakému úřadu, co jste to vlastně celý život dělala.

Hodnotu si dáváme samy
Dobré je znát cenu své práce pro zaměstnavatele na trhu práce. Nebýt pasivní obětí, zkoušet různé možnosti, zvyšovat si kvalifikaci, využívat i neformálních kontaktů, vytvářet sítě stejně obratně, jako to dělají muži. Pak třeba poznáte, že doba mezi jednou a třetí hodinou nemusí být jenom rozhodováním, zda dítě vyzvednete po „o“ nebo po „spa“. Když jsem se v zaměstnání dostala na slušnější pozici, zjistila jsem, že v tomto čase lze vést i příjemné pracovní obědy. Hádejte, kdo v těch restauracích většinou sedí? Ženy pracující na půl úvazku to tedy rozhodně nejsou. A žena, která vykonává práci z domova? Jak kdy. Dívejte se přece. Zkuste se stát vnímavými pozorovateli. Já pracuji z domova a občas si dopřeji pracovní oběd v restauraci. Radu mám jedinou – dávejte si jednoduše pozor.

Zátěž při současné péči o domácnost je možné vyrovnat především rovnějším rozdělením rodinných povinností mezi partnery. Práce z domova? Ano, ale jen za předpokladu, že zisky (nejen finanční) převáží možné nevýhody. Je třeba být stále ve střehu, stále se sama sebe ptát „Kam směřuji?“, „Co mě blokuje v tom, abych byla spokojená?“, „Žiji svůj život, nebo jen tancuji, jak jiný bubnuje?“ Na shledanou v dobré restauraci.

Redakčně zkráceno.
Autorka je externí redaktorkou gitY. Převzato z www.ta-gita.cz

Reklama