Minulý měsíc probíhala na žena-in anketa na téma „Práce“, které jste se mohly zúčastnit. Anketu jsme spustili díky naší spolupráci s www.prace.cz a chtěli jsme vědět, jak jste na tom s hledáním práce a jak jste spokojené či nespokojené se zaměstnáním, kde aktuálně pracujete.

 

Otázky se týkaly hledání práce, míst na internetu, kde nabídky nejčastěji hledáte, povědomí o webu www.prace.cz.

 

Ankety, která probíhala tři týdny se celkem zúčastnilo a odpovědělo v ní 1052 čtenářek Žena-in. Co jsme se z ankety dozvěděli?

 

Úmysl změnit letos práci má celkem 13 % čtenářek a dalších 51 % čtenářek by se lepší nabídce rozhodně nebránilo. Pokud si hledáte novou práci, pak 66 % čtenářek spoléhá na internetové nabídky, je to nejrychlejší, 48 % nezapomíná oslovit známé a kamarády, zda neví a nemohou doporučit nějaké zajímavé místo a 29 % si hledá práci na vlastní pěst – vytipuje si zaměstnavatele a osloví si je samo.

 

Pokud oslovená skupina žen hledá práci na internetu, pak velká většina – celých 80 % ji hledá na www.prace.cz  a 57 % na www.jobs.cz.

 

Jak jsou na tom čtenářky s pokušením pokukovat po jiné práci i když jsou ve svém zaměstnání spokojené? Podléhají lákavým nabídkám nebo je striktně odmítají?

Celá 1/3 z dotázaných je naprosto loajální, odmítá další nabídky. Další skupina čtenářek, 28 %, sice práci měnit nechce, nicméně je zajímá, jakou hodnotu mají na trhu práce. Skupinu, která by se nebránila zajímavé nabídce tvoří 42 % z dotázaných.

 

Rozhodujícími faktory pro oslovenou skupinu při hledání práce na internetu  jsou: rychlost a přehlednost hledání (74 %), co nejvíce pracovních nabídek (36 %), nabídky od prestižních firem (16 %).

 

Nové metody, které pro hledání práce nabízí www.prace.cz, vyzkoušelo 32 % čtenářek, z toho 14 % si vytvořilo CV a 18 % využívá automatické hledání prostřednictvím vyhledávacího agenta. 69 % čtenářek zatím žádnou novou metodu na www.prace.cz nevyužilo.