h

Na tenhle nápad jste mě navedli vy sami a já se ho ochotně chytla. Blíží se nám čas hezkého počasí a roční období jako dělané na výlety za poznáním. Tímto článkem začíná velký letní seriál o vás, vašem domově a jeho legendách.

Celé to bude vypadat tak, že vy mi na e-mail redakce pošlete něco jako pozvánku, kde uvedete, za jakou legendou, strašidlem a podobně se mohu vydat do vašeho města.

Já se seberu, vezmu foťák, mnohdy nějaké dítě, neb bude mít alespoň výlet, a dáme si sraz, třeba u vás na náměstí.

Vy budete v celé reportáži průvodci po místech, která chcete ženám-in ukázat.

Celý článek bude tedy taková společná práce naše-vaše.

Líbí?

Zvací e-maily, spolu s krátkým popisem příběhu a historie, za kterou se pojede, mi můžete psát už od teď na redakce@zena-in.cz s předmětem „VYLETY ZA LEGENDAMI“

Kam se pojede, se dozvíte dostatečně včas vždy v novince i v článku.

Dneska sama, zítra s váma

Pilotní článek je tak trochu netradiční oproti tomu, co jsem výše uvedla, protože tentokrát budu výjimečně průvodkyní já sama po svém městě. Nejenže ho důvěrně od narození znám včetně jeho historie a strašidel či legend, ale také nesmírně miluji tak, jako jistě vy to své rodné město.

Pojďme za těmi, kdo neodmyslitelně patří do historie staré Prahy.

A kvílí a kvílí

eJsme v okolí Emauz. Tady kdysi dávno žil jeden mnich. Tento mnich byl nebetyčně chamtivý.

Jakýmisi židem  se nechal uplatit, aby mu vydal svatou hostii, s níž onen vykuk mínil provádět nekalosti a temná kouzla nad křesťany.

Tento obchod se udál na starých dřevěných schodech kláštera emauzského.

Ty vedou dolů do Podskalí, jsou kryté střechou a obehnané prkennými stěnami. Je to místo tajemné a temné. I za jasného dne zde panuje spíše šero.

Onen žid si ale při svých rituálech počínal tak neohrabaně, že byl odhalen.

Na právu útrpném později svého komplice provařil. Trest byl rychlý a tvrdý.

Zatímco žid byl čtvrcen a posléze na hranici upálen, chamtivý mnich byl na klášterním dvoře nad schody velice záhy o hlavu nižší.

Hned následující týden se přízrak mnicha zjevil na těchto schodech. Chodí tady chudák se sťatou hlavou v podpaždí a v ruce s měšcem, kde cinká obnosem, který mu byl židem vyplacen.

Je to strašidlo aktivní, tedy ho můžete velice snadno spatřit.

Poznáte ho podle toho, že strašně vzdychá, aby na sebe upozornil, byl vysvobozen a došel konečně klidu.

Osvobodit ho ale nemůžete. Leda byste byli novosvěcený kněz, který si od něho měšec převezme a na oplátku mu podá svatou hostii.

Protože se žádný takový ještě nenašel, mnich tady stále bloudí po schodech a kvílí a kvílí.

Zámečník s hřebíkem v lebce

oJsme v Tomášské ulici na Malé straně. Kdysi dávno tady bydlel zámečník se svou pěknou ženou. Paní zámečníková své krásy ovšem zneužívala a právě mravně se nechovala.

Její pán a zámečnický mistr jednou přijal mladého talentovaného hocha za tovaryše. Mladé paní se mladík nadmíru zalíbil a už svému manželovi nasadila parohy. Ale to jí nestačilo. Brzy se rozhodla, že svého muže rovnou sprovodí ze světa a vezme si onoho tovaryše.

Už měla potvora i plán.

Jedné noci se připlížila ke svému spícímu muži a bez zaváhání mu vrazila hřebík do hlavy.

Z rány nevytekla ani kapka krve a díky manželovým hustým vlasům byl hřeb zakryt v hluboké kštici.

Všichni si tedy mysleli, že schopný zámečník umřel na mrtvici.

Po pohřbu se naše vražedkyně opravdu provdala za tovaryše a zámečnictví vzkvétalo.

Po sedmi letech se však z nařízení vrchnosti otevíraly hroby a hrobník objevil v lebce zámečnického mistra onen vražedný hřeb a hned to také oznámil.

Zámečníkova bývalá žena byla vzata k výslechu. Nevydržela a přiznala se. Trest byl opět krutý. Spolu se svým druhým mužem byli vydáni útrpnému právu a následně lámáni v kole, což je lahůdka přímo nevídaná.

Vražedkyně sice spravedlivé odplaty došla, ale nebohý pán ani v pak v hrobě nenašel pokoje. Můžete ho vidět, kterak jako kostlivec s hřebem v hlavě obchází tady, kolem bývalého zámečnictví.

Vrátný s bimbavou hlavou

Tenhle dům se nachází se proti chrámu sv. Mikuláše a jmenuje se „staré koleje“. V dřívějších dobách se právě tady nacházela kolej bakalářů, mistrů a žáků vysokého učení pražského.

Na koleji panovala přísná pravidla a řád. Nikdo ze žactva se po setmění nesměl potulovat venku, jinak byl hned vrátným nahlášen. V jednu dobu tady byl moc ukrutný vrátný. Takový dědek žaludské eso. Nejednomu žákovi „zařídil“ vyhazov, a tak ho každý nenáviděl.

Pod záminkou, že je na koleji zloděj, ho jednou studenti vylákali do sklepa, kde na něj čekali v hojném počtu. Stáli v kruhu kolem špalku, na kterém byla sekera, a vedle jeden z žáků, převlečený za kata.

Studenti vrátného spoutali a úplně navážno mu za týrání žactva přečetli rozsudek smrti.

Marně žadonil o milost. Musel přistoupit ke špalku, pokleknout. Studenti mu zavázali oči, takže neviděl, že dva žáci se postavili za něho namísto kata a ubrouskem se chtěli dotknout jeho krku místo sekery.  

Vrátný však nevydržel a strachy ho klepla pepka. Nevinný žert se tak stal vcelku smutnou pravdou.

A tak tady máme dalšího ubohého ducha. Vrátný se tady zjevuje s napůl useknutou hlavou a čeká, kdo bude tak odvážný a dosekne mu ji, aby našel pokoje.

Takže kdybyste byli tak hodní… anebo raději ne, to bychom tady v Praze přišli o zajímavé strašidlo, které láká valutové turisty, bažící po dobrodružství.

Nemluvte na tohle batole!

Tady v Nerudovce zase chodí přízrak malého děcka a pláče. Ne, aby vás někoho napadlo na něj promluvit a snažit se ho utěšovat. V ten moment začne vřeštět přímo nelidsky, taky jak jinak, když je to přízrak a dotyčný ohluchne, a to nadobro.

o

Čerti na Čertovce

Na tomhle kole, tady jsme na Čertovce, zase o půlnoci sněmují čerti. Kolo se úderem dvanácté hodiny zastaví a není radno tudy v tu dobu chodit.

d

Mimochodem, jak sem zavítáte jednou, už navždy zůstanete polovinou bytosti k tomu to místu vázáni. Důkazem jsou stovky zámků, kterými návštěvníci zamykají svá srdce u tohoto čarojkrásného místa.

l

Pravobřežní a levobřežní vodník a chlupatý pes

Jinak tady žije vodník hodný, ale naproti přes vodu na druhém břehu Vltavy je vodník a zlý a krom toho ještě hnusný obrovský pes, který strašně vyje a děsí lidi, kteří pak spadnou do vody, a vodník tak má zase o majetek navíc.

Přeji dobrou noc a hezké sny. :))))


Za vaší legendou se ráda vydám hned, jak na redakce@zena-in.cz dorazí pozvánky s krátkým popisem tajemného nebo zajímavého příběhu.

Brzy na shledanou.

Reklama