Ústřední výbor Svazu čs. čarodějnic, Ježibabská 666, Praha 8 - Ďáblice

HUMUSKA

Čarodějnice I. kat.

Věc: P O Z V Á N K A

Vážená sestro,
jako každoročně, tak i letos se bude konat dne 30. dubna

V E L K Ý   S L E T   Č A R O D Ě J N I C  !

Vzhledem k tomu, že jste jednou z nejkvalitnějších zástupkyň rodu „HOMO BUBUBUS OBLUDARIS“, je Vaše účast na shromáždění velmi žádoucí. Sraz se uskuteční ve 20:00 hod. v blízkosti Průhonic. Přistávací plocha bude vyznačena bílým pavoukem.

Ve 20:30 hod. přiletí formace čarodějnic ze spřátelených zemí Evropské Unie. Po slavnostním uvítání vzlétne celý útvar nad Prahu, třikrát zakrouží a odletí do Prčic, kde se bude konat kromě veselice i volba MISS ČARODĚJNICE!

Jelikož jsem si vědoma toho, že díky svému zjevu, povaze a vystupování máte naději na obsazení jednoho z čelních míst, považuji Vaši účast za nezbytnou. Vzhledem k tomu, že se jedná o mimořádně slavnostní a reprezentační akci, žádáme Vás, abyste si vzala nové koště, nemáte-li, tedy aspoň neometené. Čarodějnice přilétající na vysavačích a elektrických košťatech NEBUDOU na slavnost vpuštěny!

Protože se bude létat ve větším hejnu, je nutné, abyste se dostavila v absolutně střízlivém stavu!!! Během letu je bezpodmínečně nutné dodržovat platné předpisy pro přepravu na vnitrostátních linkách. Podle nových mezinárodních směrnic není již dovoleno děsit posádky letadel.

Pojištění všech účastnic je zajištěno skupinovou pojistkou č. 09807846867342/BAF u PRVNÍ MEZINÁRODNÍ ĎÁBELSKÉ POJIŠŤOVNY MATKY JAGY.

Pevně věřím ve Vaší účast a zůstávám s pozdravem                                                                                  Baba Jaga, předsedkyně


Milé ženy-in, právě mi přišla tahleta pozvánka od mojí maminky. No jestli mě tak vidí i ona, už se sebou musím něco dělat:-) Nepřišlo vám také něco takového?

Reklama