Dobrý den,
rádi bychom vás informovali o termínu kurzu Budeme tři, který se koná 25.-29.10.2006

Jedná se o kombinaci bloků teoretických informací od zkušených porodních asistentek a bloků programu připraveného zkušenými instruktory "Prázdninovky".
PŠL využívá mnohaletých zkušeností k všestrannému rozvoji osobnosti člověka a v tento tematický kurz se věnuje těmto oblastem:

Œ-  vývoj partnerského vztahu před porodem a v prvním období po něm

-  příprava na soužití s novým členem rodiny

Ž-  zvládání konfliktů a komunikace ve dvojici a v rodině

A to vše pomocí her, vhodným pohybem, tvořivými dílnami, happeningy, diskusemi i rozjímáním. Malá ochutnávka z bohatého programu: "Muži nosí po celý den stále těžknoucí bříško a vykonávají běžné činnosti, které vykonává těhotná žena v průběhu každého dne. Zcela jistě to přispěje k posunu vnímání role těhotné ženy v rámci páru..."

S  přáním všeho dobrého,
Hynek Špinar

Za tým Budeme tři.
Více na :
http://www.psl.cz/2006/BudemeTri/

Reklama