Two Voices

V loňském srpnu se poprvé objevilo v Domově sv. Karla Boromejského duo Two Voices - mezzosopranistka Edita Adlerová a šansoniérka Jana Rychterová (viz náš rozhovor Čtenářka šansonierka: Two voices). Cílem první návštěvy byla vzájemná domluva vystoupení v kostele sv. Rodiny a nikdo netušil, jak intenzivní spolupráce se z prvního setkání vyvine. Po koncertu, který se odehrál 6.8. 2008 se obě interpretky do Domova zamilovaly a téměř každý měsíc se tam vracely.

Obě se automaticky rozhodly, že nebudou hrát jen koncerty pro veřejnost, ale své schopnosti věnují i těm, pro které je díky zdravotnímu stavu nemožné zúčastnit se jakékoli kulturní aktivity. Pravidelně, takřka každý měsíc docházely s doprovodem houslisty Vladimíra Iljiče Pecháčka hrát a zpívat do pokojů ležících pacientů. Samozřejmě měly pro pacienty připravený specifický repertoár, který může věkem pokročilého potěšit. Od písniček Karla Hašlera, přes Oldřicha Nového po lidové melodie.

Jde vlastně o nejtěžší disciplínu - interpreti jsou v těsné blízkosti posluchačů, kterým se ve tvářích lehce dají vyčíst jejich smutky, obavy někdy i žal. Úkolem interpreta je na chvíli takového člověka přenést do světa radostí. Domov má tři patra pokojů s klienty, kterých je kolem 95. Two Voices i houslista procházejí většinu na každém patře a ještě zpívají mobilním pacientům shromážděným v malé jídelně. To vše s maximálním nasazením, které odpovídá veřejnému koncertu.

Ty se odehrávají většinou v kostele sv. Rodiny, který je vyzdobený freskami krásných barevných andělů s křídly připravenými k letu. Díky vystoupení dua Two Voices dostávají křídla i posluchači, ať ti ležící v pokojích nebo účastníci veřejných koncertů. Slovy jednoho z posluchačů: „Tak velký estetický zážitek jsem neměl mnoho let."

Two Voices

Mini-rozhovor s Editou Adlerovou a Janou Rychterovou

Dá se nějak pojmenovat, co vás obě přitáhlo po prvním koncertu k Domovu ?
Ta neuvěřitelná atmosféra, která v Domově panuje. Ať už je to kouzlo prostředí nebo lidí, kteří tam pracují, je nám tam zkrátka vždycky dobře.

Co je pro vás nejtěžší při zpívání u ležících pacientů?
Překonání pocitu lítosti. Musíme si vždy znovu rozumem uvědomit, že jsme tam od toho, abychom rozdávaly radost a potěšení, nikoli abychom se nad někým rozplakaly. To bychom tam nebyly nic platné.

Měla ta roční cesta koncertů pro veřejnost a po pokojích pro vás ještě nějaký význam než ten, že jste rozdaly hodně radostí?
Je to krásná kontinuální spolupráce, díky které jsme získaly pocit dalšího zázemí. Je to i náš Domov. Důležité je, že „kouzlo" funguje na obě strany.

Datum místo a čas

11.8.2009 19:00 Atrium Domova sv. Karla Boromejského K Šancím 50, 163 00 Praha 6 - Řepy.

Doprovodné akce

V prostoru Atria bude prezentována práce klientů denního stacionáře a bude zveřejněna Sbírka na podporu zajištění dostatečného množství zdravotnického materiálu a pomůcek pro inkontinentní pacienty.

Vstupenky

Vstupné je dobrovolné.

Doprava

Tramvají číslo 9 a 10, zastávka Sídliště Řepy, Bus číslo 164 z metra Zličín, zastávka Škola Řepy

Občerstvení

Koncertu se zúčastní s občerstvením chráněná dílna Letohrádek Vendula www.letohradekvendula.cz a restaurace Sokol Řepy. Letohrádek Vendula obdržel v letošním roce titul Sociální podnikatel roku nadace Ernst & Young a Schwabovy nadace pro sociální podnikání, které vyhlašují soutěž Společensky prospěšný podnikatel.

Informace o organizátorovi

Domov sv. Karla Boromejského - čtyři světy pod jednou střechou www.domovrepy.cz.

Svět věkem pokročilých a nemocných lidí / Svět řeholních sester/ Svět civilních zaměstnanců / Svět odsouzených žen.Tyto čtyři světy se setkávají v prostorách Domova, aby spolu vytvářely prostředí vzájemné služby a spolupráce.

Nezisková organizace Domov sv. Karla Boromejského naplňuje své poslání jako ošetřovatelský ústav, poskytující sociální a zdravotní pobyty na lůžkovém oddělení i v denním stacionáři - a současně jako oddělení výkonu trestu pro ženy, které zde nacházejí rozmanité pracovní možnosti. Díky modernímu technickému zázemí a personálu, který pracuje obětavě a má kromě odbornosti vysokou motivaci pro službu nemocným, dosahuje poskytovaná péče dlouhodobě nadprůměrné úrovně.

Koncepčně jsou zdravotní i sociální pobyty pojaty na přechodnou dobu, po kterou rodina není sama schopna zajistit kvalitní péči o svého nemocného nebo nesoběstačného člena. Takto se zde při kapacitě 95 lůžek za rok vystřídá asi 350 pacientů, jejichž rodinám se dostává potřebné pomoci v náročné situaci.

Je třeba si uvědomit, že jde o lidi, kteří byli kdysi zdraví a nezávislí, ale časem se stali nesoběstačnými a odkázanými na pomoc druhých. Proto je nesmírně důležité těmto lidem v průběhu jejich pobytu zprostředkovávat kontakt se světem mimo Domov a zmenšit tak jejich pocit vydělení ze společnosti.

Půjdete? Už jste v byli na nějaké z akcí, pořádaných v Domově sv. Karla Boromejského v řepích?

Reklama