Univerzita v Illionois provedla speciální lékařský výzkum týkající se vlivu sexu na organismus žen. Účastnilo se jej 45 mladých žen ve věku 19–35 let. Byla zkoumána hlediska zdravotní, psychologická, ale také z jaké sociální vrstvy ženy pocházely.

Profesor Daniel Riesendorf, vedoucí celého projektu, vydal varující zprávu. Výzkum potvrdil vážná fakta – vysoké riziko fyzických a psychických změn očividně způsobené pohlavním stykem.

Fyzické změny

Největším změnám podléhá břišní svalstvo a svalstvo pánevního dna. Fascie, tzv. vnější obal pánevního dna, se při pohlavním styku roztahuje, protože obklopuje vaginální kanál. Když se jednou roztáhne, už se nikdy nevrátí do původního stavu. U mnohých žen vyvolává toto roztáhnutí komplikace, jako například samovolné odcházení moče i při minimální námaze. Tento problém je možno řešit sérií cvičení, kterou sestavil víc než před 30 lety Arnold Kegel na zpevnění svalů pánevního dna, zejména svalů Pubococcygeus (PC). Tento sval umožňuje zastavit močení. Trénink tohoto svalu spočívá v jeho napnutí a výdrži asi 3 sec. Je nutno to opakovat minimálně 10x za sebou a několikrát denně. Ale je třeba se vyvarovat dalšího pohlavního styku.

Psychické změny

 

Tyto psychické změny se obvykle vysvětlují změnou množství hormonů, tělesných tekutin a elektrolytů bezprostředně po pohlavním styku. Postkoitální deprese mají kolísavou intenzitu. U většiny žen byla prokázána redukce buněk důležitých orgánů, obzvláště buněk mozku.

Tak například: trvá-li nedostatek přísunu „dobrých“ hormonů do mozku (sex potlačuje jejich uvolňování), dochází až k 65% deficitu mozkových buněk oproti ženám, které sex neprovozují. Tento stav doprovází zhoršení neurologických funkcí, nižší IQ a mentální retardace.

Psychické změny rozdělujeme na:

Sex-blues

je nejčastější forma, která se projevuje 3-5 dní po styku. Vyznačuje se změnami nálady od křečovitého pláče až k euforii. Dalšími příznaky jsou malátnost a bolesti hlavy. Sex-blues prožívá 50-80 % žen.

Postkoitální deprese

projevuje se pocity bezmocnosti, paniky, strachu, hanby, odmítání, nedostatečné energie a ztrátou sebeúcty. Asi 10 až 20 % žen jí trpí až rok po intenzivním styku.

Postkoitální psychóza

je to nejzávažnější forma a vyskytuje se jen ve třech z tisíce pohlavních styků. Vzniká dva až tři týdny po styku a vyznačuje se např. halucinacemi, chorobnými představami, neovládanými myšlenkami, pocity a činy. Touto psychózou trpí především ženy s mentálním onemocněním v rodině. Vyžaduje terapii a medikamentózní léčbu. Poslední lékařské výzkumy předpokládají, že většina těchto depresí je důsledkem poklesu hladiny endorfínů v mozku. Endorfíny jsou látky podobné opiu, které vyvolávají dobrý pocit. Cvičení může zvýšit koncentraci endorfínů (právě tak ji zvyšuje sex).


Neexistuje sice vědecký důkaz, že cvičení snižuje symptomy postkoitálních depresí, ale sportováním se mohou odstranit a zmírnit ostatní depresivní onemocnění. Sport lékaři doporučují jako dostatečnou náhradu sexu. Nehrozí při něm výše zmíněné deprese. Je na rozdíl od sexu bezpečný. Nezvyšuje se při něm koncentrace hormonů (progesteron, relaxin), které trvale poškozují organismus po fyzické i psychické stránce.

Proto odborníci z illinoiské univerzity doporučují nahradit sex tělesným cvičením. Nedochází při něm k trvalému narušení ženského organismu.

Zdroj: http://www.uillinois.edu/

         www.zdn.cz