VZP letos musí vydat nové průkazy většině svých pojištěnců. Pokud patříte mezi pojištěnce VZP, kteří získali Evropský průkaz zdravotního pojištění již v druhé polovině roku 2004, týká se výměna i vás. Nový průkaz by vám měl přijít poštou. Pokud se tak nestane, musíte se obrátit na některou úřadovnu pojišťovny.

Všeobecná zdravotní pojišťovna začala vydávat svým pojištěncům Evropské průkazy zdravotního pojištění (EHIC) jako jedna z prvních zdravotních pojišťoven Evropské unie již v druhé polovině roku 2004. Platnost průkazů pojištěnce VZP ČR / EHIC je 5 let od data jejich vydání (krom průkazů vydaných cizincům pracujícím v ČR, které mohou mít platnost omezenu na kratší dobu). VZP proto letos musí vydat nové průkazy většině svých pojištěnců. Je zajištěna plynulá automatická výměna těchto průkazů, tak aby proběhla do skončení platnosti průkazu starého.

Pojištěnci, kteří plní všechny své povinnosti vůči VZP, zejména mají v pořádku adresu svého bydliště, se díky hromadné automatické výměně nemusí o nic starat. Nový průkaz jim přijde dopisem domů s předstihem alespoň 2 týdnů před ukončením platnosti současného průkazu – ta je vyznačena na přední straně na posledním řádku vedle čísla průkazu. Na novém průkazu je třeba si zkontrolovat všechny uvedené údaje a případné chyby hned reklamovat. Pokud by vám průkaz nebyl v termínu doručen, musíte se obrátit na některou úřadovnu VZP.

vzpNový průkaz vám může být vystaven i před ukončením data jeho platnosti, na základě vaší žádosti. Stačí navštívit nejbližší pracoviště VZP (seznam poboček naleznete zde). S sebou musíte mít průkaz totožnosti a dosavadní průkaz pojištěnce. Nový průkaz bude vystaven přibližně do dvou týdnů od podání žádosti.Vyzvednout si ho můžete osobně na úřadovně VZP, obvykle je ale zasílán poštou na adresu trvalého bydliště. Na počkání můžete dostat papírový náhradní doklad s omezenou dobou platnosti, který je ale plnohodnotně použitelný v tuzemsku i při cestě do zahraničí (tzv. Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění).

 Kontaktovat pracoviště VZP je tedy třeba pouze, pokud potřebujete z nějakého důvodu vydat nový EHIC před vypršením platnosti stávajícího průkazu, nebo pokud by vám nebyl doručen po skončení platnosti jeho průkazu nový. Stejný postup platí i v případě ztráty nebo zničení průkazu.

 

Reklama