Nemáte dostatek finančních prostředků a rychle potřebujete půjčit nemalý finanční obnos. Jste pod tlakem a nad ničím se příliš nezamýšlíte. V takové situaci pak sáhnete po první půjčce, na kterou narazíte. Ta vám navíc mnohdy slibuje dokonce nulovou úrokovou sazbu. Finanční obnos jste získali, situace je rychle vyřešena a teď už stačí půjčku jen splatit. V tu chvíli si však uvědomíte, že půjčka nejenom nemá nulové úroky, ale navíc jste ji uzavřeli za velice nevýhodných podmínek. Jak si poradit s novodobými lichváři? To se dozvíte v našem seriálu o finanční gramotnosti.

půjčka

V minulém díle jsme upozorňovali na to, že předtím, než začnete uvažovat o sjednání jakéhokoli úrokového produktu, je nutné, abyste si vytvořili finanční plán. Hned poté je pak zapotřebí si uvědomit, proč si finanční obnos vlastně půjčujete a zda se skutečně jedná o tzv. dobrou půjčku. V případě, že jste úspěšně zvládli první dva kroky, můžete postoupit k dalšímu bodu. Tím je samotné uzavření půjčky. Jak již ale bylo řečeno minule, jedná se o výměnný obchod, proto je nutné důkladně sledovat, za jakých podmínek a s jakými riziky půjčku uzavíráte.

Velice častým reklamním trikem nejrůznějších finančních institucí bývá zdánlivě nízký, ba dokonce nulový úrok. Úroková sazba však nikdy není nulová, proto je vždy nutné sledovat, co stojí za ní. Nízké úroky bývají obvykle doprovázeny nejrůznějšími typy poplatků, jako jsou například poplatky za vyřízení půjčky, za vedení účtu, za splátku a mnohé další. Úroková sazba tedy je možná popisována jako nulová, určitou výši finanční částky však stejně budete muset zaplatit za poplatky. „Klienti si půjčkavelice často nenechají dostatek času na prostudování podmínek, za jakých je půjčka sjednávána. Proto bych je rád upozornil na to, že než jakoukoli smlouvu uzavřou, měli by si ji důkladně přečíst a zvážit, zda jsou pro ně dané podmínky výhodné, či nikoliv,“ uvádí Marian Ganaj, provozní ředitel společnosti Intrum Justita.

Již tedy víme, že musíme pečlivě číst veškeré informace o podmínkách, za nichž je úvěrový produkt uzavírán. Setkat se však můžete i s nabídkami na rychlé půjčky finančního obnosu, u nichž nejsou uvedeny žádné smluvní podmínky. Podobným lákavým nabídkám je však nutné se vyhýbat. Pokud vám finanční částku odmítne poskytnout bankovní instituce, je si pravděpodobně velice dobře vědoma toho, že byste ji nebyli schopni splácet. Vyhýbejte se proto institucím, které vám za předem nejasných podmínek nabízejí „rychlé peníze“, a vždy si důkladně prověřte, od koho si peníze půjčujete. Čas, který hledání a prověřování finanční instituce věnujete, se vám mnohonásobně vyplatí. Marian Ganaj, odborník na správu pohledávek, k této problematice na závěr dodává: „Jednou z možností, jak nenaletět, je půjčovat si od společností, které jsou alespoň částečně prověřené. Mezi ně patří například členové České leasingové a finanční asociace (ČLFA). Tyto společnosti jsou dozorované, mají etické kodexy a jejich úvěry jsou poskytované na základě předem daných a jasných pravidel“.

Máte dluhy u Intrum Justitia? Rádi vám poradíme a pomůžeme na telefonním čísle naší poradenské linky +420 461 002 002. Pokud máte dotazy ohledně dluhů, které nejsou v naší správě, můžeme vám poskytnout radu, jak by bylo možné vaši situaci řešit. Více se dozvíte na stránkách http://www.intrum.com/cz/

Reklama