Většina z nás tráví řadu hodin svého pracovního dne upřeným pohledem na obrazovky počítačů, díky dynamickému rozvoji internetu se tato činnost stala i nedílnou součástí trávení našeho volného času. Soustředěným pozorováním obrazovek snižujeme nevědomky frekvenci mrkání, naše oči jsou tak nedostatečně zvlhčovány, čemuž ještě v mnoha případech napomáhá suchý, klimatizovaný vzduch v místnosti. Výsledkem je nepříjemné pálení, svědění, řezání nebo pocit „něčeho cizího“ v oku. Tomuto stavu se říká suché oko a někdy může být velmi nepříjemné.

Systane

Oftalmologové rozlišují v této souvislosti 2 základní termíny:

1) Syndrom suchého oka, což je velmi závažný stav při různých systémových onemocněních. Obvykle je spojený s povšechnou suchostí sliznic (například u Sjögrenova syndromu či některých avitaminóz). Základem úspěšné léčby by mělo být ovlivnění základního onemocnění, které vedlo k jeho vzniku. Oční roztoky mohou v tomto případě sloužit jen jako podpůrná terapie, vlastní onemocnění ale samozřejmě neovlivňují. Syndrom suchého oka je vzácný, postihuje méně než 5 % všech případů.

2) Suché oko – tento termín používají oční lékaři v souvislosti se změnami životního stylu. Příznaky suchého oka alespoň jednou zaznamenal možná už každý z nás, léčbu potřebuje asi čtvrtina populace, což je jistě ohromné číslo.

Kdo je ohrožen?

Příznaky suchého oka těsně souvisí především s dlouhodobým pobytem v suchých klimatizovaných prostorách nebo soustředěným sledováním monitorů počítačů (pozn.: do terminologie očních lékařů v této souvislosti proniká i pojem „Office Eye Syndrom“, tedy syndrom kancelářského oka).

V poslední době přibývá i mladších nemocných, což zřejmě souvisí se sníženou minutovou frekvencí mrkání - normálně je to kolem 7-8 mrknutí, při soustředěném sledování monitoru podstatně méně, asi 4-6. Díky pomalejšímu mrkání se slzy po povrchu oka neroztírají se správnou frekvencí, nechráněný povrch oka je delší dobu exponován a dochází k buněčným deformacím (epitelopatiím). Takto exponované buňky postupně vysychají, začnou odumírat a klinické příznaky suchého oka se rychle zhoršují.

Oko je tedy dlouhodobě méně zvlhčováno, slzný film se postupně ztenčuje a dochází k jeho zvýšenému odpařování a následným defektům, což je provázeno typickými, velmi nepříjemnými příznaky. Nemocní si stěžují na různé pálení, řezání či svědění, často udávají i „pocity cizího tělesa“ v oku. Občas říkají, že mají pocit, že jim víčka po povrchu očí dobře „nekloužou“. Při objektivním vyšetření může lékař vidět zarudlé oko a někdy i drobné povrchové defekty na rohovce. Suché oko by určitě nemělo zůstat nerozpoznáno, podceněno či neadekvátně léčeno.

Jak vypadá slzný film

Vznik tohoto onemocnění těsně souvisí se systémem produkce slz, který je poměrně složitý. Oční povrch musí být neustále zvlhčován, slzy jsou po něm roztírány pohyby víček a vytvářejí slzný film. Tento film má 3 hlavní vrstvy: vnitřní bílkovinnou (mucinovou), vodnou a zevní tukovou (lipidovou), kterou na povrch oka vylučují tzv. Meibomské žlázy lokalizované na okrajích víček. Asi v 80 % případů je základní příčinou suchého oka narušení tukové vrstvy slzného filmu.

Vůbec poprvé řešíme problémy lipidové vrstvy

Vedle terapie základní příčiny, pokud je známa, stojí lokální léčba, která spočívá v opakované a dlouhodobé aplikaci co možná nejkvalitnějších očních roztoků (“umělých slz“). Ke zmírnění příznaků suchého oka se používají různé léčivé přípravky, které mají jedno společné – pokoušejí se nahrazovat funkci slzného filmu. K mechanismu jejich účinku se až dosud mohla nabízet zajímavá paralela: představme si naplněné vědro, ze kterého permanentně uniká voda, a my se pokoušíme dosáhnout nápravy tím, že do něj tuto vodu budeme doplňovat. Bylo by jistě lepší pokusit se to děravé vědro opravit.

I ono „děravé vědro“ už nově dokážeme účinně řešit: „V léčbě suchého oka dlouho existoval určitý paradox. Velmi dobrých, čistě vodných preparátů, které do určitě míry nahrazují vodnou vrstvu slzného filmu, je k dispozici celá řada. Nemocní v České republice mají ale vůbec poprvé k dispozici specializovaný roztok, který řeší (obnovuje a stabilizuje) problémy spojené s poruchou tukové vrstvy, kterých je z klinického hlediska zdaleka nejvíc. Dlouho neřešitelným problémem bylo složení tukové formule, která by v takovém léčivu vydržela otevřená několik týdnů, aniž by se zkazila. Na něco takového lékaři dlouho čekali - tento průlomový přípravek se jmenuje Systane BALANCE a je na trhu jediný svého druhu.“

systane

A co je u suchého oka ještě dobré vědět? Kontaktní čočky zde mohou být nošeny, televize může být sledována, do bazénu mohou nemocní se suchým okem chodit (dokonce se jim tam kvůli vlhkosti ve vzduchu může ulevit). Obecně platí, že příznaky tohoto onemocnění mohou zhoršovat některé chronicky užívané léky, především kardiotonika, antihypertenziva, antihistaminika a antidepresiva. Je dobré omezit, nejlépe úplně skončit s kouřením.

Více na www.cz.alcon.com

Systane

Reklama