Léto poskytuje nejen spoustu radovánek, které si během roku nemůžeme dovolit, ale skýtá i některá nebezpečí, která byste měla znát. Jedním z nich je onychomykóza. Onemocnění, jehož nebezpečí není v tom, že jeho název se těžko pamatuje a vyslovuje, ale v tom, že se tváří jako kosmetický problém, ačkoliv jeho důsledky mohou být pro zdraví vaše i vaší rodiny hrozivé.

Pozor na nehet na palci a na malíčku

Nehet na palci a malíčku a meziprstní prostory na chodidlech. To jsou části našich těl, kde se onychomykóze nejvíce líbí. U nehtů na rukou se jedná často o druhotnou infekci z jiných postižených míst těla - například z kštice, trupu a samozřejmě z nehtů dolních končetin. Příznaky jsou jasně viditelné, pouhým okem můžeme na nehtu pozorovat nápadné změny – nehet bývá matný, bělavý, nažloutlý či hnědavý, lomivý, drolivý a může docházet k odlučování nehtu od nehtového lůžka.
 
Především dospělí
Onychomykóza je onemocnění, které je způsobeno plísněmi. Je to jedno z nejčastějších onemocnění nehtů a představuje až polovinu všech nehtových problémů. Vyskytuje se asi u 5 % světové populace, v České republice toto číslo představuje až 800 tisíc postižených osob. V porovnání s jinými státy Evropy je výskyt onychomykózy u nás podobný jako v Polsku nebo Maďarsku, směrem na západ výskyt klesá, směrem na východ vrůstá. Hrozivý je často uváděný údaj, podle kterého se léčí pouze 10 % nemocných! U dětí je postižení vzácnější, v dospělé populaci se největší výskyt odhaduje mezi 40 až 60 lety. Frekvence se zvyšuje nejen s věkem pacientů, hygienickými a osobními návyky, ale i s určitým životním stylem, cestováním nebo charakterem zaměstnání.

Návštěvám přezůvky nepůjčujte!
Onychomykóza se nejčastěji vyskytuje všude tam, kde se shromažďuje více lidí, kteří se pohybují bez přezůvek. Nejrizikovější jsou proto sauny, veřejné sprchy, bazény a koupaliště, kde je člověk ohrožen především stojatou vodou na podlahách nebo dřevěných či plastových rohožích. Riziko podstupují lidé i v případě, že při práci nepoužívají ochranné rukavice, například při mytí nádobí nebo mytí schodů. Dále se tato infekce může šířit kontaminovanými nástroji při pedikúře a manikúře, nošením cizí obuvi, nebo naopak půjčováním obuvi vlastní, popřípadě mezi členy rodiny. Pokud vaší návštěvě nabídnete přezůvky, můžete se zanedlouho dočkat nemilého překvapení.

Ohroženi jsou také všichni ti, kteří musí dlouhodobě pobývat v neprodyšné obuvi, jako jsou holínky nebo jiné těsné uzavřené boty. Tito lidé často současně trpí houbovým postižením kůže v meziprstí nebo na chodidlech, a tato místa se tak stávají zdrojem šíření nákazy nehtů. Neléčená meziprstní plíseň opět patří mezi časté zdroje infekce.

Zvýšenou pravděpodobnost vzniku onychomykózy mají i lidé s cévními potížemi, jako jsou například křečové žíly, bércové vředy, atd. I poranění v zaměstnání či při sportu je varovným signálem pro vznik onychomykózy. Společným jmenovatelem je totiž horší prokrvení organismu, deformace a porucha nehtu a jeho snížená odolnost. Plísni se tak mnohem lépe daří dostat se vám na kobylku, v tomto případě pod nehet. 
 
Neléčená bolí
Onychomykóza je onemocnění, které může výrazně snížit kvalitu života každého z nás. Při dlouhotrvající neléčené infekci – bohužel, ani dvacet let není žádnou výjimkou - dochází zpravidla k postižení většiny nehtů. Udává se, že 51 % postižených má potíže při chůzi, u 33 % je infekce zdrojem značných bolestí, u 23 % je příčinou sociální izolace, u 13 % omezuje pracovní uplatnění, atd. Samozřejmě, že i v tomto případě platí, že čím dříve se začne s léčbou, tím je léčba efektivnější. V léčbě onychomykóz nastal v posledních letech značný pokrok. Léčení dnes nepředstavuje pracovní neschopnost a bolestivé chirurgické snímání nehtů je dnes již minulostí.

Bude to horší

Je velmi pravděpodobné, že rozšíření tohoto onemocnění bude stále stoupat. Souvisí to s řadou faktorů. Zvýšilo se nošení uzavřené a neprodyšné obuvi z nevhodných materiálů a hromadné využívání plaveckých bazénů, společných sprch, saun, současně se snížil hygienický dozor v těchto zařízeních a úroveň dodržování hygienických pravidel. Prodloužila se délka života, onychomykóza se jen vzácně vyskytuje u dětí, u nichž nehty rostou rychle a infekce se nestačí zabydlet. Naproti tomu u dospělých riziko infekce stoupá každým rokem 1,23 krát. Rozšiřuje se populace, u níž dispozice k onychomykóze představuje cukrovka, cévní onemocnění a obezita. Zhoršilo se také povědomí o rizicích vyplývajících z dlouhodobého přežívání plísní v roštech sprch, v bazénech, hotelových kobercích, apod.

Radši to neriskujte
Přes všechna varování lékařů v obecném povědomí přetrvávají některé omyly se závažnými důsledky. Někteří pacienti považují onychomykózu pouze za kosmetický problém a neví, že onychomykóza je infekční onemocnění, na které existuje moderní a účinná léčba. Až půjdete na koupaliště, vzpomeňte si na naše rady, ať si z letošního léta neodnesete ošklivou vzpomínku. Doplatit na to nemusíte jenom vy, ale celá vaše rodina. A když už se vám něco nezdá na vašich dříve krásných nehtech, nebojte se navštívit odborného lékaře. Čím dříve jej navštívíte, tím spíše vám bude moci nabídnout léčbu, která vás nebude děsit.

Proč si nás plísně oblíbily?
Nošení uzavřené, těsné a neprodyšné obuvi z nevhodných materiálů. Hromadné využívání plaveckých bazénů, saun, společných sprch, koupališť. Prodlužování délky života.
Sporty, při kterých dochází k úrazům nohou. Některá onemocnění, např. cukrovka nebo cévní onemocnění. Zvýšené pocení nohou. Zvýšení počtu lidí se sníženou imunitou organismu.
Nedostatečná, ale i nadměrná hygiena.

Jste ohrožena právě vy?
Jedná se o onemocnění dospělých, u nichž výskyt stoupá s věkem. V městských podmínkách v porovnání s venkovskými oblastmi je výskyt vyšší. Častěji se vyskytuje u slabších sociálních vrstev. V určitých profesích je prokázán vyšší výskyt, především tam, kde lidé nosí uzavřenou obuv, používají. Společná sociální zařízení, pracují ve vlhkém mikroklimatu a manipulují s uhlovodany (pekaři, cukráři, apod.).

Braňte se!
Při návštěvě bazénu, sauny či veřejné sprchy dodržujte hygienické předpisy. 
Vhodnými přezůvkami do sprchy nic nezkazíte.
Noste otevřenou, dobře větranou obuv.
Často se přezouvejte.
Nepůjčujte si cizí obuv. Ani svoji nikomu nepůjčujte. Platí to i v případě rodinných příslušníků.
Noste hygienické rukavice při mytí nádobí a mytí chodeb.
Ubezpečte se, že vaše pedikérka užívá dezinfikované nástroje.
Vyhýbejte se sportům, kde se dá často přijít k úrazům nohou.
Pokud máte podezření na plísňové onemocnění, na nic nečekejte a navštivte lékaře.
      
Riziková místa
    
Bazény
Koupaliště
Sauny
Veřejné sprchy
Hotelové koberce

Reklama