Máte doma školáka?  A víte co dělá, když přijde ze školy? Má nějaké koníčky, zájmy, volnočasové aktivity? Tak to máte štěstí. Je totiž mnohem méně ohrožen negativními jevy, jako je záškoláctví, drogy, gamblerství, kriminalita, šikana než ostatní děti.

Vyplývá to z loňského průzkumu, který provedla Česká rada dětí a mládeže společně s firmou Henkel s názvem „Není nám to jedno!“

Šlo o rozsáhlý dotazníkový průzkum, provedený na reprezentativním vzorku téměř dvou tisíc desetiletých dětí. Tento průzkum byl zaměřen na mimoškolní aktivity. Z průzkumu dále vyplynulo, že čeští školáci tráví čas stále pasivněji. A dost často se nudí. Řečí čísel to byla zhruba jedna desetina dětí, která uvedla, že denně zažívá nudu. Tedy, že se ve svém volném čase nemají čím zabývat nebo se ani ničím zabývat nechtějí. Prostě jsou doma a nedělají nic. Dalších 30 % dětí se v takové situaci ocitá jednou za týden.


Analytik společnosti Ogilvy and Mater, Libor Konvička, byl dalšími výsledky výzkumu překvapen: „Předpokládal jsem, že čím víc se děti nudí – jsou doma a nedělají nic - tím více se dívají na televizi. Ukazuje se, že tak to není. Zato ale, a to je dramatický rozdíl, děti, které častěji doma lelkují, se méně učí. Vypadá to, že aktivní děti jsou takové nejen  ve volnočasových aktivitách, ale i v domácí školní přípravě. Jsou celkově vzornější.“

Nadpoloviční většina českých školáků, konkrétně 56 %, tráví poměrně často svůj volný čas u počítače. Hrají hry nebo surfují na webových stránkách několikrát za týden, čtvrtina z nich dokonce denně. České dítě stráví u počítače průměrně 1,4 hodiny denně, přičemž nejdéle se u počítače baví děti z rodin, které mají pět a více členů nebo jedináčci. Městské děti tráví u počítače více času než děti z venkova.

 

Oproti tomu čtení knih není pochopitelně zdaleka tak oblíbené. Celkem 63 % školáků nepřečte více než jednu knihu měsíčně. Více než polovina oslovených školáků sleduje denně televizi (to asi nikoho nepřekvapí). Děti před obrazovkou stráví průměrně 1,6 hodiny denně.

 

Více než dvě třetiny dětí  (68 %) se denně připravuje doma do školy. Nejdéle se učí školáci ve věku 12–14 let. O hodinu déle za týden se do školy připravují jedináčci žijící jenom s jedním rodičem.

Podle tvůrců průzkumu se ukázalo, že se vytvářejí nové, komplikovanější modely trávení volného času dětí. Vedle těch konvenčních se objevují počítačové kroužky, hlavně pro práci s Internetem.

 

Zájmová sdružení hrají, podle zadavatelů výzkumu, pozitivní a nezastupitelnou roli v životě dítěte školního věku. Rozvíjí dítě ve všech směrech – emočně, sociálně, charakterově, komunikačně, učí dítě spolupracovat s druhými, podporuje jeho kreativitu. Kroužek nebo oddíl může být dítěti i jakousi kompenzací například při slabším prospěchu ve škole. Může mu také pomoci překonat složité životní období (např. rozvod rodičů) či se dokonce zbavit i lehčích neurotických obtíží.

„My nehledíme ani tak na to, jestli se dítě ve volnočasových aktivitách naučí něco, co se mu hodí a co zužitkuje v budoucím životě – jak to někdy rádi vidí rodiče. My rádi vidíme to, že se učí kooperovat, učí se vycházet s vrstevníky, snášet cizí autority. Učí se komunikovat s vnějším světem a rozšiřovat citové obsazení blízkých lidí v rodině a druhých lidí, s nimiž se setkává. A učí se pak zejména kultivovat takové vlastnosti jako je rivalita, závist, sebeprosazení a podobně,“ podotkla klinická psycholožka z Fakultní nemocnice v Motole Jana Kocourková.

Upozorňuje také na dva extrémní případy. V prvním dítě nemá žádnou náplň volného času a tráví ho pasivně. Druhým extrémem je přetížené dítě, které nejen že se dobře učí, ale má i několik kroužků, v nichž by podle rodičů mělo abnormálně vynikat.

 

V Projektu „Není nám to jedno!“ šlo především o to, upozornit na význam trávení volného času pro děti. Vzrůstající pasivita dětí a mládeže by pro nás měla být varováním. Hrozby, které tato pasivita obnáší nejsou jen v okruhu dítěte, ale celé společnosti – kriminalita, drogy, nezaměstnanost a tak dále.

 

A co vaše dítě? Neleží už třeba třetí hodinu před televizí? Jaké máte zkušenosti se zájmovými kroužky pro děti?

 

 

Reklama