Pořádně se podívejte, co kupujete. A nezapomeňte při tom prohlédnout i obal zboží. Pokud je totiž neoznačený, může se jednat o PVC. Jeho používání ohrožuje nejen životní prostředí, ale i vaše zdraví!

 

„Neoznačený obal neumožňuje spotřebitelům vyhnout se riziku, které PVC představuje, a navíc způsobuje potíže při třídění odpadů,“ vysvětluje vedoucí kampaně Nehrajme si s PVC Miroslava Jopková.


Čím je tak škodlivé? Úniky toxických látek doprovázejí jeho výrobu, likvidaci i používání. V řadě studií bylo zjištěno, že uvolněním ftalátů nebo adipátů z PVC obalů došlo ke kontaminaci potravin. Některé z těchto látek přitom mohou poškodit reprodukční nebo imunitní systém.

„To vše jsou důvody, proč se potravinám baleným v PVC raději vyhnout. S neoznačenými obaly však spotřebitelé fakticky tuto možnost ztrácejí. A jelikož u velké části neoznačených potravinových obalů, které jsme nechali zkoumat, bylo přítomno PVC, doporučujeme spotřebitelům raději takové výrobky nekupovat,“ zdůrazňuje Jopková.Výskyt neznačených obalů souvisí se změnou obalového zákona, který již neukládá povinnost uvádět na obale informaci o jeho materiálovém složení. „Někteří výrobci a distributoři potravin toto uvolnění legislativy využili a přestali obaly značit. Jedná se například o folie používané k balení sýrů na prodejnách Albert, Hypernova či Tesco,“ říká vedoucí kampaně.Neoznačený obal s sebou nese ještě další negativum. „U plastových obalů spotřebitel nepozná, o jakou konkrétní umělou hmotu se jedná, není-li informace na obale přímo uvedena. V dobré víře pak snadno může PVC skončit v kontejneru na plast, kam ovšem nepatří. Během třídění jej totiž nelze bezpečně oddělit, a tak může znehodnotit tříděnou surovinu,“ upřesňuje Jopková.Tímto testem plastových obalů navazuje Arnika na loňské výsledky průzkumu, během něhož objevili v obchodech kromě více než 60 druhů potravin balených do PVC také množství potravin v neznačených obalech. „Proto jsme tentokrát nechali analyzovat složení neoznačených obalů, abychom mohli spotřebitele varovat před případným obsahem PVC,“ dodává Miroslava Jopková.

Slyšela jste už o negativech PVC? Budete teď více sledovat i obaly zboží?

Reklama