Česká obchodní inspekce zjistila, že na trhu ČR je v nabídce pro spotřebitele výrobek, který především pro děti představuje riziko. Jde o kočárek kombinovaný "Tako Fast Rider".

Při laboratorních testech byla v černém plastu rukojeti kočárku naměřena nadlimitní hodnota esterů kyseliny ftalové DEHP.

Dále bylo zkouškou zjištěno, že zádržná funkce bočních stěn měkkých přenosných lůžek je nedostatečná a hrozí riziko, že dítě z přenosného lůžka vypadne.

"Při běžném a předpokládaném způsobu užití přenosného lůžka jako samostatné jednotky nelze vyloučit situaci, při níž může dojít k poškození zdraví dítěte. Dítě může z lůžka vypadnout, protože účinnost zádržné funkce bočních stěn je nedostatečná. Proto ČOI zakázala prodej uvedeného výrobku a následně distributor i výrobce přijali opatření, na základě kterého stáhli předmětný výrobek z trhu," uvedla RNDr. Jana Příhodová, ústřední ředitelka České obchodní inspekce.

kocarek

Zdroj: www.coi.cz

Reklama