Setkáváte se s nimi jak ve svém pracovním, tak i osobním životě. Okrádají vás o čas, vysávají z vás energii. Vzbuzují pocity strachu, méněcennosti, viny bez skutečných příčin. Jste terčem osobních útoků lidí, kteří překrucují realitu, mění informace tak, jak se jim to hodí. Manipulátoři jsou velmi důvtipní a často si ani nestihnete všimnout, že jste se ocitli v koutě. Máte vůbec možnost volby? Existuje způsob, jak říci manipulátorům NE, tohle si líbit nenechám?

Nejprve musíte vědět, s kým máte tu čest. Zřejmě nejvýstižnější typologii manipulátorů sestavil americký psycholog Everett L. Shostrom:

Břečťan umně předstírá, že je na vás závislý. Neustále fňuká a naříká, stěžuje si na těžký osud. Vyžaduje vaši pozornost a zájem. Je tak trošku hypochondr a obává se o své zdraví. A vy, aniž si to uvědomíte, se o břečťana staráte. Setkání s manipulátorem typu břečťan vás může hodně vyčerpat.

Diktátor věří, že má právo na své straně. Tento člověk má velkou autoritu doma i v zaměstnání. Je velmi přísný až nekompromisní. Pokud chce něčeho dosáhnout, dá vám to příkazem. Své činy obhajuje tím, že se odvolává na uznávané autority a tradice. Rád dává na obdiv svůj rozhled, k dosažení svých cílů často zneužívá známé citáty.

„Moje veliké plus spočívá v tom, že dokážu přesvědčit lidi, aby dělali to, co já chci.“ Padesátiletá Irena už od pohledu působí stroze a nekompromisně. Pracuje jako vedoucí v samoobsluze, veškerý svůj volný čas věnuje aktivitám v politické straně, kde ač je řadovou členkou, vzbuzuje v druhých dojem, že stranu řídí ona. Neštítí se skutečně ničeho, aby dosáhla svých cílů.

mani

Drsňák je člověk arogantní, který se vyžívá v síle, hrubosti a agresivitě. Je neotřesitelně přesvědčen o své pravdě, jiné názory pro něj neexistují. Neuznává kompromisy ani diskuzi, vždy musí být po jeho. Ve snaze dosáhnout svého se nezastaví ani před vyhrožováním, vydíráním, hrubými nadávkami. Vše je dovoleno.

Chudáček předstírá méněcennost a neschopnost. Potkáte-li tento typ manipulátora, velice snadno mu podlehnete. Pláče vám na rameni, poukazuje na své bolístky, vyžaduje vaši pozornost, soucit a pomoc. Trpí pocitem méněcennosti a přímo si v něm libuje. Zdá se to neuvěřitelné, ale chudáčci jsou velmi chytří a úspěšní. Svou hranou neschopností a strachem velice chytře zastírají neochotu vám v něčem pomoci.

Mafián nabízí vždy něco za něco. V něčem se podobá drsňákovi, ale není tak hrubý a nepotrpí si na hulvátství. Naopak se snaží vás přesvědčit, že potřebujete jeho ochranu. Vždy očekává něco za něco. Za jeho ochranu mu musíte slíbit věrnost a loajalitu. Pokud se rozhodnete jít vlastní cestou, stáváte se rázem jeho nepřítelem. Jste buď na jeho straně, nebo proti němu. Žádná jiná varianta neexistuje.

Obětavec by se všeho vzdal pro vás. S tímto typem manipulátora se nejčastěji setkáváme v rodinném prostředí, a nejčastěji se jedná o matky. Nic od vás nechce, udělá pro vás vše, co vám na očích vidí. Nechce za to vůbec nic, opravdu nic, jen občas nějakou tu maličkost. Pokud odmítnete vyhovět, manipulátor vám zcela jistě připomene, jak se pro vás celý život obětoval.

Táta-máma ví nejlíp, co je pro vás nejlepší. I s tímto typem manipulace se nejčastěji setkáváme v rodině. Typickými představiteli jsou autoritativní rodiče, kteří se neustále starají o druhé, ač o to oni vůbec nestojí. Táta-máma nejlíp ví, co je pro vás dobré, a proto nerespektuje vaše přání a názory.

Poslední spravedlivý vás donutí cítit vinu. Neustále kolem sebe vše kritizuje a ve svém okolí vyvolává pocity viny. Svých chyb si ovšem vědom není. Pokud se odvážíte ho na ni upozornit, nebo ho za nějaké rozhodnutí kritizovat, se zlou se potážete. Jestli tento manipulátor něco nesnáší, pak je to kritika od ostatních.

Počtář není moc chytrý ani ambiciózní, jen vždy přesně ví, co se mu vyplatí. V každé situaci se zachová podle toho, z čeho bude mít víc. Vymlouvá se na slabou paměť, ale to co je pro něho výhodné, to si neomylně zapamatuje. Po boku vám bude stát jedině v případě, že se mu to vyplatí. Už zítra se k vám však může otočit zády.

Možná jste v jednotlivých typech manipulátorů poznali někoho z vašeho okolí. Možná jste teprve teď přišli na to, že jste byli, nebo možná ještě jste obětí manipulátora. 

Jak se můžete manipulaci bránit?

  • Braňte se čestně – neznamená, že když protivník používá nepovolené zbraně, budete je užívat i vy.
  • Klid a trpělivost – z vás musí vyzařovat, jen tak manipulátorovi vezmete vítr z plachet
  • Taste logické a věcné argumenty – místo útěku ukažte svou silnější stránku
  • Řiďte se hlavou a ne citem – navzdory jeho fíglům, vy si stůjte za svým
  • Na nic nečekejte – pokud se cítíte manipulováni, ozvěte se hned, že se vám jeho způsob nezdá čestný
  • Buďte asertivní – snažte se hledat i nabízet řešení pro obě strany, i když víte, že ten druhý nechová tak, jak by měl. Mějte nadhled.
  • Řekněte NE! – To je lehké říct, těžší udělat. Rovnou zapomeňte na to, že nechcete nikoho urazit a raději uděláte něco, co je vám proti srsti. Ne! Neustále si v duchu opakujte: „Nemusím se vším souhlasit, říct NE není problém.“

Zdroj: NOVÁK, T./ CAPPONI, V. (2012):  Asertivně do života, 3. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada.

Reklama