Necháváte si posílat balíky ze zemí mimo Evropskou unii a pochvalujete si, jak výhodně jste zboží přes internet nakoupili? Pokud jste však zapomněli na zaplacení dovozního cla nebo DPH, může se původně laciný nákup pěkně prodražit. To samé platí i v případě, že balík posíláte do zemí mimo EU přímo vy. Bez řádně vyplněné poštovní celní prohlášky navíc počítejte s tím, že vám jej může cílová země vrátit, a to na vaše náklady. Neznalost v tomto směru bohužel neomlouvá. Proto přinášíme přehled rad a tipů pro posílání balíků do/ze zahraničí.

objednávání online

Jak poslat zásilku do zemí mimo Evropskou unii

Všechny zásilky, které míří za hranice EU, podléhají v cílové zemi celnímu řízení a odesílatel musí doložit kompletní informace o  jejich obsahu.Proto bude Česká pošta od počátku července 2015 důsledně vyžadovat od svých zákazníků vyplnění obsahu a hodnoty zásilky do poštovních celních prohlášení. Ta totiž urychlují celní řízení a jejich vyplnění vyžaduje i bezpečnost poštovního provozu. Pokud se stane, že balík nemá přesně určenou hodnotu (jedná se například o ručně vyrobený dárek), vyplní odesílatel alespoň hodnotu materiálu, ze kterého je dárek zhotovený. Při nesprávně či neúplně vyplněném celním prohlášení se může stát, že vám celní správa v cílové zemi zásilku zadrží, případně zašle zpět. Ovšem na vaše náklady. Balík se tedy nedostane ke svému příjemci a vy navíc zaplatíte poštovné dvakrát.

Ne vše, co posíláte, podléhá dovozním poplatkům

Sazba DPH ani cla se neplatí v případě, že se jedná o zásilky s obsahem nepatrné hodnoty, kterou je míněna částka do 22 EUR. Clo, respektive DPH, neplatíte ani v případě, pokud zásilku posíláte jiné soukromé osobě k jejímu osobnímu užití (dar). Její hodnota však nesmí přesáhnout 45 EUR. V obou případech se musí jednat o zboží neobchodní povahy. V případě, že se jedná o zásilku, jejíž obsah bude sloužit k dalšímu prodeji nebo podnikatelské činnosti, je nutné clo a DPH zaplatit. Osvobození od cla se (kromě dárkových zásilek do určitého množstevního limitu) nevztahuje například na alkoholické nápoje, tabákové výrobky či třeba parfémy. Přesné limity na dovoz zboží pro fyzické osoby najdete na www.celnisprava.cz nebo přímo na stránkách Celního úřadu Praha Ruzyně pod odkazem „Informace pro cestující v mezinárodní letecké přepravě a o poštovních zásilkách“.

poštovní schránka

Pozor na skutečnou konečnou cenu

Lákavě nízké ceny mohou nejednoho z nás přesvědčit o zakoupení vybraného výrobku. Nezapomeňte si však k avizované ceně připočíst poštovné, DPH ve výši 21 % a výši cla. Ta se liší podle druhu zboží a řídí se celním sazebníkem. Může se totiž jednoduše stát, že nakonec v celním řízení zaplatíte rozdíl, o který je zboží v zahraničí levnější.

Padělky vám celní správa zabaví

Problémy jsou také s padělky zboží, nejčastěji pocházejícího z Asie. V případě takového podezření je zásilka pod celním dohledem otevřena, zadržena a probíhá řízení i se správcem příslušné ochranné známky. Pokud se prokáže, že jde opravdu o padělek, musí být zboží v zásilce zničeno. Nejčastějšími padělky jsou elektronika, parfémy, léky, kabelky a luxusní zboží obecně.

delivery

Přišel vám balík ze zahraničí?

Zásilky ze zahraničí ve většině případů doručuje Česká pošta. Ty, jejichž hodnota nepřesahuje 22 EUR a mají správně vyplněné všechny průvodní doklady, navrhne Česká pošta celnímu úřadu zboží v zásilce na propuštění a doručení adresátovi.

Zásilky s vyšší hodnotou nebo s neúplně či nesprávně vyplněnými průvodními doklady jsou vždy předloženy k celnímu řízení. Nejprve jsou uloženy do dočasného skladu České pošty, odkud je adresátovi zasláno oznámení o příchodu zásilky ze zahraničí – pokud má u České pošty zažádáno o elektronickou komunikaci, tak mailem, jinak k němu putuje avízo klasickým dopisem. V něm pošta specifikuje, jaké dokumenty je třeba doložit pro její celní odbavení. Pokud má adresát zájem o osobní odbavení, dokumenty může dodat na vyměňovací poštu v pražské Plzeňské ulici, kde sídlí detašované pracoviště celního úřadu. Po zaplacení cla a DPH (pouze v hotovosti) si může zásilku vyzvednout nebo si ji následně prostřednictvím pošty nechat doručit.

Pošta vás v celním řízení může zastoupit

Pokud nemáte čas na poštu zajít, můžete pověřit Českou poštu, která vás na základě potřebných dokumentů a plné moci zastoupí v celním řízení a vyřídí ho za vás. Zároveň uhradí celní správě vyměřené DPH a clo, které pak zaplatíte při převzetí zásilky.

Reklama