Ve své práci na téma, jak mohou klimatické změny ovlivnit podobu a přenos infekčních chorob, zmiňují vědci z Yalské univerzity také lymeskou borreliózu. Kvůli změnám klimatu prý klíšťata změní své „stravovací“ zvyklosti, což se projeví i na rozšíření a závažnosti tohoto onemocnění.

Životní cyklus klíšťat

Klíště žije přibližně dva roky a během této doby projde stadiem larvy, nymfy a dospělce. V průběhu každého z těchto stadií se potřebuje klíště alespoň jednou důkladně napít hostitelovy krve, aby mohlo přežít a přeměnit se do následujícího životního stadia. Pokud je v pořadí první zdroj potravy (myš, pták nebo jiné malé zvíře) infikován bakterií způsobující lymeskou borreliózu, stává se také klíště infikovaným a borreliózu přenáší i na svého dalšího hostitele (člověka nebo divoké zvíře), kterého napadá v nymfálním stadiu.

Má klima vliv na závažnost onemocnění?

Tým vědců z Yalské univerzity se snaží dokázat, že právě cyklus života klíštěte, ovlivněný podnebím a rozdíly teplot v jednotlivých ročních obdobích, má významný vliv na závažnost, s jakou lymeská borrelióza propukne u člověka. Například v mírném klimatu severovýchodní části Spojených států se nymfy klíšťat napájejí krví v pozdním létě, dlouho po jarním krmení infikovaných larev. Pokud je doba mezi sáními delší, přežijí v klíštěti s větší pravděpodobností jen ty nejodolnější bakteriální kmeny lymeské borreliózy. Odolnější bakterie pak způsobují u člověka také závažnější onemocnění.

K opačnému jevu dochází na americkém středozápadě, kde jsou během roku běžné velké teplotní rozdíly a doba mezi sáním larvy a nymfy klíštěte je kratší. Během této doby se v klíšťatech nestihnou vyselektovat dostatečně odolné bakteriální kmeny, a tak je počet i závažnost hlášených případů lymeské borreliózy nižší. Závěr plynoucí z faktu globálního oteplování je tedy podle vědců jasný: Teplejší počasí během celého roku dá více času bakteriím, aby vyselektovaly ty nejodolnější kmeny, a proto i případů lymeské borreliózy bude více a budou závažnější.

Zdroj: u Lékaře.cz