Internet je zaplaven fotografiemi. Ač by se mohlo zdát, že je sem jejich autoři dávají k volnému užití komukoli, není tomu tak. A je velmi pravděpodobné, že jejich licenční práva porušujete i vy. Právě to bude nyní redakce Žena-in ve svých diskuzích bedlivě hlídat.

Za neoprávněné užití cizí fotografie, byť třeba i s dobrým úmyslem, vám hrozí tučná pokuta. Porušujete totiž licenční práva, která každému autorovi logicky náleží. Jen on může rozhodnout, kde a jak bude jeho dílo použito.

Právě z toho důvodu vás žádáme, abyste do diskuzí na Žena-in vkládali výhradně své vlastní fotografie, popřípadě ty, na které máte licenční práva od jejich autorů. To se vztahuje nejen na veškeré fotografie na internetu, ale také na scany fotografií či textů, například z časopisů či knih.

Aby na našich webových stránkách nedocházelo k užívání cizích fotografií, jak se dosud často děje, diskuze průběžně kontrolujeme. V případě pochybností, že některý z diskutujících použil fotografii neoprávněně, bude ihned vymazána. Pokud se toto stane opakovaně, budeme nuceni konkrétnímu diskutujícímu omezit práva pro vkládání fotografií do diskuzí na Žena-in.zákon

Při ponechání takové fotografie se totiž redakce Žena-in jakožto vydavatel vystavuje případné žalobě a následné úhradě skutečným autorem požadované finanční částky. Tu bychom byli následně nuceni vymáhat po diskutujícím, který danou fotografii vložil.

Jedinou možností, jak se pochlubit fotografií, jejímž nejste autorem, je získat licenční práva. Ta vám může udělit její autor, a to dvěma způsoby. V ideálním případě byste měli disponovat licenční smlouvou, která jasně hovoří o tom, kde a jak můžete fotografii použít. Takovou smlouvu můžete s autorem uzavřít i ústně. To se ovšem v případě následného sporu jen těžko prokazuje.

Děkujeme za pochopení.

Reklama