Náš organismus je v dnešní době dlouhodobě vystavován stresu, chemickým látkám, lékům, těžkým kovům, ionizujícímu záření atd. Tím dochází k narušení nejen samočistících schopností organismu, ale také k postupnému usazování těchto látek v našem těle. Ty jsou všudypřítomné - v potravinách, ve vodě i ve vzduchu. Nejen, že nás obklopují, ale další do sebe dostáváme v podobě různých léků či očkování.

Jsou to anorganické toxiny. „Pokud se začnou tyto látky v těle hromadit, dochází k ovlivnění metabolismu, imunity či biochemických pochodů (například tvorba hormonů či různých druhů enzymů) a objevují se problémy, jako jsou alergie, ekzémy, astma a mnohé jiné,“ říká Lukáš Bulín z centra biorezonance NaturoMed. Rozvoj problémů po vystavení toxinů je velmi individuální a záleží na konstituci každého jedince a stavu jeho organismu.

Detox

Další toxické látky vznikají jako odpad při metabolických dějích. Nejznámějším takovým toxinem je nejspíše Kasomorfin, který vzniká při trávení mléčné bílkoviny a někdy je dokonce nazývaný jako supertoxin. Podobně jako gluten narušuje především nervový systém a to má za následek jeho poruchy. Tento supertoxin velice často porušuje části mozku, které rozhodují o kvalitě imunitního systému, a proto bývá často příčinou autoimunitní aktivity nebo snížení imunitních funkcí. Dalšími jsou například puriny vznikající při trávení masa nebo již zmíněný gluten, tedy pšeničný lepek.

Imunní před imunitou

Samostatnou kapitolou, tou nejsložitější, jsou pak mikroorganismy – bakterie, plísně a viry, které mohou v takto stresované a toxicky zatížené tkáni kdekoli v organismu a v jakémkoli orgánu vytvářet infekční ložiska. „Jde v podstatě o jakési kolonie, které jsou kryty hlenovým obalem a jsou tak chráněny před útoky imunitního systému a často i před léky,“ přibližuje Jana Peffková, odbornice na řízenou detoxikaci. Jejich největší zákeřností je produkce mikrobiálních, tzv. organických toxinů, které vznikají v důsledku jejich metabolismu a zaplavují a oslabují celý organismus. Ložiska se často šíří dál do organismu, přesně podle vztahu orgánů dle čínské medicíny. Patologie je pak různě přesouvána z řídících orgánů na ty podřízené nebo dle čínského pentagramu šířena dále do organismu. „Organické toxiny nacházíme také v těch částech mozku, které odpovídají za řízení imunity, jakoby naši kolonizátoři přesně věděli, kde postavit důležitá ložiska, oslabit tím imunitní systém a lépe tak unikat jeho pozornosti a aktivitě,“ upozorňuje terapeutka.

Detox

Pozor na detoxikační krizi

Dnes je v oblibě spousta detoxikačních doplňků, zelených potravin, diet a dalších postupů, jako jsou výplachy střeva či proplachy dutin. Ty však umí ulevit našemu organismu pouze lokálně, například očistit střevo nebo nosní dutiny, případně zredukovat tukovou tkáň. „Neporadí si s mikrobiálními ložisky, těžkými kovy nebo hluboko uloženými toxiny v tkáních,“ varuje odborník na řízenou detoxikaci Lukáš Bulín a dodává: „Právě zde je nezastupitelná Biofrekvenční terapie Bicom, při které jsou do organismu posílány frekvence konkrétních toxinů a zátěží a díky tomu dochází k jejich uvolnění z tkání a následnému vyloučení ven z organismu vylučovacími orgány.“

Velmi důležitá je příprava organismu na samotnou detoxikaci. „Při ní se zaměřujeme hlavně na lymfatický systém, ledviny a játra, abychom předešli nebo minimalizovali takzvanou detoxikační krizi. Ta vzniká, pokud tělo nemůže uvolněné toxiny vyloučit. Jestliže tedy vylučovací orgány na detoxikaci pomocí biorezonanční terapie nepřipravíme, toxiny si mohou cestu ven razit například kůží a může se tak objevit ekzém nebo například akné, případně stavy podobné chřipce, jako jsou bolesti hlavy, svalů a kloubů či průjmy,“ varuje Jana Peffková. „Proto je velice důležité otevřít a následně zprůchodnit detoxikační cesty tím, že vylučovací orgány posílíme pomocí frekvencí a tím jim dáme informaci, jak by měly správně fungovat,“ popisuje odbornice na řízenou detoxikaci.

Velkou výhodou využití Biofrekvenční terapie je možnost práce s velmi nízkými frekvencemi, kterými lze velice dobře ovlivňovat psychosomatické pozadí problémů, například regulovat fyzický stres. „Stresovaná tkáň má totiž větší tendence k zadržování toxinů,“ poukazuje na souvislosti Jana Peffková. Díky uvolnění stresované tkáně dochází k lepšímu a intenzivnějšímu vyplavování toxinů a celý proces detoxikace je tak mnohem efektivnější a účinnější a má hluboké pozitivní dopady na celý organismus.

„Detoxikace je dlouhodobý proces a je nutné dodržovat obecná doporučení – zamezit překyselení organismu, udržovat zdravý zažívací systém, upravit stravu a pitný režim. Důležitý je přirozený pohyb, umění relaxace (najít si chvilku jen pro sebe) a harmonizace našich vztahů. Odměnou nám bude nárůst energie a budeme si moci užívat nadcházejících slunečních dní,“ uzavírá celou problematiku terapeutka Jana Peffková. 

Detox

Věděli jste, že…

Biorezonanční metoda se používá více než 25 let a nabízí široké možnosti v téměř všech oblastech našeho zdraví. Klientům pomáhá v oblastech alergie, řízené detoxikace, hubnutí i vitality. Oblíbené jsou protikuřácké terapie, které mají úspěšnost až 80%. „V centru biorezonance pomáháme klientům díky Biofrekvenční terapii najít optimální fyzickou a emoční rovnováhu, a tím předcházet zdravotním problémům,“ říká terapeutka Jana Peffková a dodává: „Používáme jediný certifikovaný přístroj Bicom Optima, který je registrován jako zdravotnický prostředek. Vyhledává v organismu patogenní frekvence a následně je upravuje pomocí elektromagnetického vlnění. Pracujeme s alergeny a se vzorky potravin a testujeme citlivost organismu vůči nim a tu pak upraveným vlněním snižujeme. Také pracujeme s tělu vlastními frekvencemi, které dokážeme snímat z těla klienta a terapeuticky upravené posílat zpět do organismu a tím harmonizovat různé funkce, pochody a orgánové okruhy… A nakonec pracujeme také s konkrétními toxiny, které dokážeme v organismu vyhledat a následně je odstranit pomocí řízené detoxikace,“ popisuje terapeutka.

Reklama