Česká obchodní inspekce koncem minulého týdne zakázala prodej nebezpečného cestovního adaptéru do zásuvky. Výrobek původně z Číny nevyhovuje bezpečnostním požadavkům technické normy. Konkrétně: Probíjí a při jeho používání hrozí nebezpečí úrazu.

Jak jej poznáte?
Adaptér je na obalu označený jako Model AD 75, ZeXt, Cestovní adaptér do zásuvky 230 V/50 Hz, EAN 5903874870203. Importer: ZeXt sp. z o.o., 05-070 Sulejówek, ul. Asfaltowa 22. Made in P.R.C. (Čínská lidová republika)

Co inspektorům nejvíce vadí:

► Chybí ochranný límec zásuvky adaptéru
Odchylka od předepsaného rozměru neposkytuje technickou výhodu a ovlivňuje nepříznivě účel a bezpečnost připojených přístrojů odpovídajících normě. Výrobek představuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem při dotyku živých (pod proudem) a neživých částí elektrického zařízení při předvídatelném použití. Výrobek nesplňuje požadavek na bezpečný výrobek zejména se zřetelem na zaměnitelnost a nezaměnitelnost.
► Nezajištěná spojitost ochranného obvodu zásuvky s vidlicí
 Je možné uskutečnit spojení mezi kolíkem přidružené vidlice a živým kontaktem zásuvky adaptéru (kontaktní dutinkou zásuvky), když je druhý kolík vidlice (proudovodný kolík) přístupný dotyku prstem. Není splněn požadavek technické normy a hrozí nebezpečí dotyku živých částí.

Co ještě inspektoři považují za problém:

► Nedostatečné značení výrobku
Označení na výrobku pro jmenovitý proud není doplněno slovem MAX a chybí značka druhu proudu a typové označení. Typové označení AD 75 je uvedeno pouze na obale.
► Rozměry vidlice odchylné od normy
Vidlice (zástrčka) adaptéru je s ochranným kontaktem pro spojení se zemnícím kolíkem napájecí zásuvky, ale obrys vidlice umožňuje její zasunutí do zásuvky s bočními ochrannými kontakty. Je zde velká vzdálenost od konce kolíku k dutince (ochranného kontaktu). Odchylka od předepsaného rozměru neposkytuje technickou výhodu a ovlivňuje nepříznivě účel a bezpečnost přístrojů odpovídajících normě, zejména se zřetelem na zaměnitelnost a nezaměnitelnost.
► Přístupné živé části při zasouvání přidružené vidlice (zástrčky)
Vidlice adaptéru s ochranným kontaktem (dutinkou) není konstruována tak, aby se při zasouvání vidlice spojil ochranný obvod dříve, než se stanou proudové kontakty vidlice živými (pod proudem). Není splněn požadavek technické normy narušením spojitosti ochranných obvodů.

Sledujete dostatečná označení na obalech u výrobků, které mohou být v případě nekvalitního provedení až životu nebezpečné?

Reklama