Když se zamilovaný člověk žení, často vůbec nemyslí na to, jak je jeho nastávající finančně odpovědný. Mnoho žen se tak v dnešní době půjček na kliknutí může díky manželově nerozvážnosti dostat do problémů. Zjišťovali jsme, zda jim lze předejít.

dluh

Půjčit si dnes nemalé peníze je skutečně snadné. Máte-li internetové bankovnictví, dostáváte nepřeberné množství nabídek, ať už se jedná o deseti i statisícové spotřebitelské úvěry nebo třeba přečerpání při platbě kartou pod nulu. Stačí několik kliknutí, pár potvrzujících esemesek a peníze máte na účtu. Nikoho už nezajímá, zda s půjčkou souhlasí váš manžel či manželka, ačkoli se jich půjčka většinou bezprostředně týká.

Nebudeme zde popisovat, co znamená společné jmění manželů (SJM), jen ve zkratce shrnu, že pokud notářem ověřenou smlouvou před uzavřením manželství neupravíte své majetkové vztahy po dobu manželství, předpokládá se, že majetek nabytý v průběhu manželství si dělíte napůl. Tímto majetkem jsou žel i dluhy.

„Muži nemluví o nedostatku peněz, protože to pro ně znamená obrovské selhání. V případě zadlužení je pro muže typické skrývání problému, říká Vítězslav Kus, obchodní a marketingový ředitel společnosti KRUK Interntional s.r.o., která se zabývá vymáháním pohledávek.

Lze se z dluhů manžela nějak vymanit?

Kromě již zmíněné předmanželské smlouvy ověřené u notáře lze upravit majetkové poměry i v průběhu manželství, například propadne-li jeden z manželů alkoholismu, nebo stane-li se ručitelem obchodní společnosti, či sám začne podnikat - v takových případech rozhoduje o změně podílu SJM soud.

(Zdroj: Wikipedie.org - společné jmění manželů)

Mohu na manželovi poznat, že je zadlužený?

Pokud nejste obdařena magickými schopnostmi, tak těžko. Jste-li však dobrý psycholog a vyznáte-li se v povaze svého muže, pak můžete odhalit varovné příznaky. Partner přestane komunikovat o práci, nechce se bavit o financích, je celkově uzavřenější a skleslý.

Do účtu manželovi nahlížet můžete jen se zmocněním

Na informační lince jednoho z našich největších bankovních domů (Komerční banky) jsme se dozvěděli, že manželka může nahlížet do účtu svého manžela pouze, pokud k tomu má zmocnění. To lze získat od bankovního poradce a pouze se souhlasem majitele účtu. Rozsah zmocnění je různý, tedy je možné například jen nahlížet, ale také jsou zmocnění, při kterých lze do účtu zasahovat.

Co dělat, když vás kontaktuje vymáhací firma?

Hlavně nepanikařit. Dobře si přečtěte dopis, který obdržíte, a pokud možno co nejdříve kontaktujte vymáhací firmu. Jejich cílem, stejně jako vašim, je v tuto chvíli se s celým problémem nějak rozumně vypořádat. „Rychlý kontakt s inkasní agenturou je prvním a nejdůležitějším krokem k vyřešení vašich problémů. Nemusíte se obávat. Díky tomuto rozhovoru se seznámíte se situací a zjistíte, jaké máte možnosti splacení dluhu. Naše firma například nabízí zadluženým osobám, aby si samy stanovily délku splácení dluhu. Stačí jen zavolat a projednat podmínky splátkové dohody,“ vysvětluje Vítězslav Kus a dodává: „Uzavřením takové dohody přestáváte být dlužníkem a vracíte se mezi osoby, které jednoduše splácejí splátky. Pokud je splácíte včas, neobdržíte už výzvy k platbě, věc nebude předána soudu nebo soudnímu vykonavateli.“

Čtěte také...

Reklama