V blízké době se velmi pravděpodobně na českých silnicích setkáte s novou dopravní značkou „Pozor los!“. Žádost o její zavedení tento týden podala na ministerstvo dopravy ochranářská společnost Česká krajina. Značka by měla pomoci chránit nejenom vzácné losy, ale také zdraví a životy řidičů.

„Dopravní nehody představují jednu z hlavních příčin úhynu losů u nás. Na silnicích a železnicích přijde o život zhruba čtyřicet procent uhynulých losů. To je přibližně stejný podíl, jako mají na úbytku těchto ohrožených savců pytláci,“ upozorňuje Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina.

V posledních několika měsících zahynul los na železniční trati z Velenic do Českých Budějovic. Další český los uhynul v červnu na dálnici A3 poblíž městečka Iggensbach. „Pokud hrubé odhady hovoří o tom, že na českém území přežívá posledních patnáct až dvacet losů, mohli jsme přijít jen během posledních několika měsíců o deset a více procent jejich populace,“ doplňuje Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd.

los

Navrhované dopravní značky by se neměly používat plošně, ale pouze na vybraných úsecích, kde hrozí větší riziko střetu s losy. Jde především o úseky, kde již v minulosti došlo k takovým nehodám. Případně na komunikacích, které se kříží s hlavními migračními trasami losů. „Jde například o dálnici D1 Humpolec – Jihlava, silnice E49 a E 551 na Jindřichohradecku nebo E39 na Českokrumlovsku,“ vypočítává Martin Ernst z Mendelovy univerzity v Brně. Ten v rámci výzkumného projektu TAČR v současnosti řeší, které komunikace jsou nejvýznamnější překážkou pro migraci losů a zda u nich vlivem těchto překážek nedochází k ochuzování genetické variability.

Nová dopravní značka by měla zachránit nejenom životy ohrožených savců, ale především řidičů. Riziko smrtelných následků je totiž při střetech s tímto mohutným savcem značně vysoké. Tragická bilance je dána nejenom velikostí zvířete, ale také stavbou jeho těla. Kvůli dlouhým nohám sražený los ve většině případů po střetu spadne předním sklem do kabiny osobního automobilu.

Los evropský

Je největší jelenovitý savec žijící na našem území. Dospělý samec váží zhruba 220 až 450 kilogramů, délka jeho těla je 2 až 3 metry. Dosahuje výšky v kohoutku 180 až 235 centimetrů.   Losi se často pohybují na podmáčených a bažinatých půdách, proto mají roztažitelné spárky s velkou nášlapnou plochou. Dobře plavou, jejich paroží dosahuje hmotnosti až 20 kilogramů. I když je pro losy typické lopatovité paroží, losí býci v české populaci mají nejčastěji paroží bidlovitého typu.

Losi byli na území dnešní České republiky vyhubeni mezi 12. a 15. stoletím. Někteří autoři uvádějí jako rok ulovení posledního losa u nás letopočet 1570. Důvodem vyhlazení české populace losů byly v historických dobách hlavně nadměrný lov, ale i další změny způsobené člověkem v krajině, jako změny vegetace či fragmentace prostředí. Další příčinou byly i změny klimatu.

losak

Návrat losů do Česka

Ve druhé polovině 20. století se však losi začali do českých lesů vracet. V roce 1957 byl zaznamenán výskyt prvního losa v okolí Ústí nad Labem, krátce na to byl neoprávněně uloven na Teplicku. Do 80. let minulého století se k nám losi šířili ve třech migračních vlnách. Jejich populace dosáhla v roce 1980 podle tehdejších odhadů 30 až 50 kusů. Od 90. let začalo losů ubývat. „Tři mikropopulace na Bechyňsku, Táborsku a Nymbursku zanikly, další dvě velké populace na Jindřichohradecku a Českokrumlovsku se zmenšily,“ konstatuje Martin Ernst. Například populace na Jindřichohradecku o polovinu až dvě třetiny.

Reklama