Moderní technologie dokážou léčit celou řadu nemocí, na které byla ještě před časem medicína krátká. Pacientům se tak dostává kvalitnější a šetrnější péče, díky novým terapeutickým postupům je také jejich šance na přežití či návrat do normálního života daleko vyšší. Právě to už třetím rokem připomíná Medtech Week (19. až 23. června), jehož cílem je sdílení informací a zkušeností o moderních metodách léčby. 

Také v České republice se standardy péče o pacienty dlouhodobě zvyšují, v řadě medicínských odvětví je české zdravotnictví dokonce součástí evropské špičky. Lékaři tak pacientům dokáží úspěšně implantovat i mnoho vyspělých a pokročilých zařízení a používají moderní, stále šetrnější operační techniky. Zároveň mají možnost pracovat s těmi nejmodernějšími přístroji.

Nejnovější terapie a postupy umožňují, aby lékaři operovali přesněji, méně bolestivě a šetrnějším způsobem. Díky tomu je pacient schopen rychlejší rekonvalescence a nemusí strávit tolik času v nemocniční péči.  Investice do moderních medicínských technologií tak v dlouhodobém horizontu pomáhají celému zdravotnickému a sociálnímu systému.

Jaké terapie a medicínské technologie patří mezi ty, které znamenají výrazné zkvalitnění péče o pacienta?

Moderní technologie zachraňující život

technologieMiniaturní kardiostimulátor

Miniaturizace implantátů je v medicíně trendem. V oblasti kardiologie tak vznikl miniaturní kardiostimulátor o velikosti mince. Minikardiostimulátor se na rozdíl od toho klasického implantuje injekčně, tedy bez chirurgického zákroku. Lékaři ho pomocí malého katetru zavedou přímo do srdce a minikardiostimulátor se tak stane jeho součástí.  

 

Moderní terapie sloužící ke zkvalitnění života

Sakrální neuromodulace: InterStim

neurostimulátorTerapie InterStim je určena pro pacienty, kteří se potýkají s močovou nebo fekální inkontinencí. Spočívá v zavedení malého neurostimulátoru do pánevní oblasti, kde pomocí elektrod stimuluje sakrální nervy. Tím obnovuje funkci močového měchýře či střevního traktu. Zákrok je miniinvazivní, vůči pacientovi tedy maximálně šetrný. Ve srovnání s jinými postupy má také mnohem lepší výsledky – uvádí se snížení počtu inkontinenčních příhod až o 95 %. Tato terapie, která je ve světě i v evropských zemích standardní, se však v tuzemsku příliš nevyužívá, neboť není hrazena z veřejného pojištění. Implantace zde byly dosud v naprosté většině prováděny pouze v rámci výzkumu.

 

Degenerativní nestabilita páteře: MIDLIF

midlif

Terapie MIDLIF je miniinvazivní operace páteře, při které lékaři znovuobnoví původní výšku zborcené ploténky. Při zákroku operatér odstraní poškozené jádro ploténky a do vzniklého prostoru vloží implantáty naplněné kostními štěpy. Implantáty udrží žádoucí vzdálenost mezi obratli, zatímco dochází k jejich srůstu díky kostnímu štěpu. Postupně se vytvoří pevná kostní hmota a obratle se spojí dohromady. Postižená část páteře je zároveň na obou stranách fixována pomocí šroubů. Právě ty hrají klíčovou roli v technice MIDLIF. Jsou totiž vyvinuty tak, že operatér je může implantovat i z malého otvoru v bederní oblasti. Zákrok tak pro pacienta představuje mnohem menší zátěž, než klasická operace.

 

Hluboká mozková stimulace

Terapie Deep Brain Stimulation (DBS) se používá v léčbě Parkinsonovy nemoci. Pod klíční kost se implantuje neurostimulátor a pomocí elektrod se propojí s mozkem. Přes kontrolované elektrické impulzy pozitivně ovlivňuje pohybová centra v mozku a zabraňuje tak třesu pacienta. Přestože choroba zcela nezmizí, díky hluboké stimulaci a tlumení příznaků onemocnění se pacienti mohou znovu zapojit do normálního života.

neurostimulátor

Léčba chronické bolesti

Chronickou bolest lze léčit použitím neurostimulátoru, který je propojen s elektrodami stimulujícími míchu a příslušné nervy. Za normálních okolností totiž signály bolesti proudí přes nervový systém přímo do mozku. Elektrické impulsy vysílané neurostimulátorem však zabraňují přenosu „informace bolesti“ z místa vzniku do mozkové oblasti. Pacient tak vyslaný signál bolesti vůbec nepocítí. Terapie je například určena pacientům s nezvladatelnou chronickou bolestí bederní páteře a dolních končetin, nejčastěji po opakovaných operacích, kterým již nepomáhá podávání léků.   

 

Baklofenová pumpa pro léčbu spasticity

pumpaSynchroMed II drug infusion pump used for intrathecal drug deliverySpasticita se projevuje zvýšeným svalovým napětím, jehož nejčastějšími příčinami jsou poškození míchy po úrazu, roztroušená skleróza, mrtvice, poranění mozku nebo dětská mozková obrna. Pacient pociťuje během natahování svalů odpor, což mu způsobuje bolest a omezení při každodenních činnostech.

Zmírnit projevy spasticity pomáhá lék baklofen, který je pacientům obvykle podáván pomocí tablet. Baklofen má ale také řadu negativních účinků a při vysokých dávkách velmi negativně ovlivňuje život nemocného (únava, nevolnost, poruchy paměti a soustředění). V takovém případě může pomoci baklofenová pumpa (Synchromed II), díky níž  lze lék podat přímo do mozkomíšního moku. Ve formě roztoku zde baklofen účinkuje již ve velmi nízkých dávkách, a tudíž s minimem nežádoucích účinků. Celkovou denní dávku lze snížit až stonásobně. Implantace pumpy se provádí v celkové anestezii do podkoží v dolní části břicha.

 

pumpaSystém pro kompenzaci diabetu

Chytrá inzulinová pumpa bezdrátově komunikuje s malým senzorem, který má pacient připevněn do podkoží. Díky tomu dokáže kontinuálně monitorovat hladinu cukru v krvi. Systém automaticky zastaví výdej inzulínu, jakmile senzor změří nebo odhadne vývoj hladiny glukózy směrem k dopředu nastavenému limitu nízké glukózy. Jakmile se hladina glukózy zase dostatečně zvýší, pumpa automaticky obnoví rovněž výdej inzulinu. Zařízení tak dokáže velmi věrně napodobit zdravou slinivku a výrazně tím diabetikům usnadňuje život.

 

Moderní technologie pro zvýšení standardu léčby

Monitoring srdce na dálku

Moderní technologii dálkového monitoringu srdeční činnosti, nazvanou MyCareLink, začali jako první ve střední Evropě používat motolští specialisté v roce 2014. Díky monitoringu jsou pacienti, kteří trpí poruchou srdečního rytmu a mají implantovaný kardiostimulátor či defibrilátor, neustále pod kontrolou. Doba srdcepotřebná pro diagnostiku se tím snižuje až o 79 % a lékař tak může včas odhalit akutní problémy, popřípadě zabránit nejhoršímu. Technologie MyCareLink přenáší bezdrátově data z implantovaného kardiostimulátoru či defibrilátoru pacienta přímo k ošetřujícímu lékaři. Přenos probíhá automaticky, v pravidelných časových intervalech a bez nutnosti osobní návštěvy v nemocnici. Informace se dostávají k lékaři ihned po odeslání z jakéhokoliv místa pokrytého telefonním signálem. MyCareLink využívá v ČR přibližně 300 pacientů a jejich počet neustále narůstá.

 

PillCam

Výsledek obrázku pro pillcam medtronicPillCam je malá kapsle se zabudovanou kamerou, která slouží k zobrazení vnitřních dutin. Pacient kapsli jednoduše spolkne a může se věnovat běžným činnostem. Zatímco kapsle cestuje jeho zažívacím ústrojím, minikamerou nasnímané obrázky se skrze senzory, která má pacient připevněné na břiše, průběžně odesílají do malého nahrávacího zařízení. Při další kontrole lékař stáhne pořízený videozáznam a může tak pohodlně vyhodnotit stav pacientova tračníku – včetně případné identifikace polypů (výrůstků), které mohou způsobit zdravotní komplikace. Tato metoda je pro pacienta daleko šetrnější než standardní kolonoskopická vyšetření zaváděním „hadiček“.

Reklama