greece

Zajímá vás mytologie? Líbí se vám povídání o titánech, bozích a hrdinech dávné minulosti? Znáte jejich osudy a jména? Zkuste je poznat a vyhrát... do toho!

Bůh...

Syn jiného dost významného boha, jehož jméno se skloňuje jinak v prvním a jinak v ostatních pádech, a dcery jednoho thébského krále.

Z počátku svého života to vůbec neměl jednoduché. Jako jedno z nemanželských dětí svého otce se stal terčem intrik žárlivé nevlastní matky. Díky jejímu zásahu se narodil předčasně právě v okamžiku, kdy v paláci jeho dědečka vypukl obrovský požár.

Maminka nepřežila, ale jeho otec ho z moci své síly a autority zachránil.

Nechal ho obrůst hustým břečťanem, který drobečka ochránil. Jakmile se plameny utišily, vytáhl syna z úkrytu a dal si ho zašít do stehna, aby ho sám donosil. Když se pak vlastně podruhé narodil, odevzdal ho otec důvěrné osobě, aby se o něj postaral.

Pověřený vychovatel ale neměl tolik času na malého chráněnce a svěřil jej jiné, spolehlivé ženě.

Nevlastní matka si ale ve svých intrikách nedala pokoj a nakonec ho vychovatelé svěřili nymfám, které ho ukryly a vychovaly….a tak dále… už víte? (zobrazován s erekcí)

Bohyně... 

Po narození ji stihl stejný, velice nepříjemný osud jako její sourozence. Otec je totiž z obavy o svou vládu všechny sežral.

Tomuto osudu unikl jen nejmladší ze sourozenců, budoucí vládce, a ten ji i ostatní sourozence hrdinně vysvobodil.

Později pak přizval tuto svou sestru na Olymp a při rozdělování funkcí mezi bohy jí svěřil péči o plodnost země.

Ona následně naučila lidi obdělávat pole.

Je chápána jako zakladatelka rolnictví a zemědělství. A nejen to. Ona zároveň dala lidem zákony, jimiž se ve svém novém životě měli řídit.

Tato dárkyně tichého a klidného života si ale sama klidu neužila. S jedním polobohem počala syna, který se později stal bohem bohatství. Zároveň se ale stal i příčinou jejího žalu.

Když se totiž o jeho narození dozvěděl její brart, který o její přízeň moc usiloval (ale no tak, u Bohů se to smí), zabil svého soka a manžela oné bohyně bleskem.

Ona nakonec stejně síle svého bratra a ctitele neodolala.

Měla s ním dceru, která jí ale také způsobila utrpení a zármutek. Jednoho dne, když se procházela, otevřela se před ní země a objevil se bůh Hádes. Jako svou manželku si ji pak odvedl do podsvětí. Naše bohyně matka po ní neúspěšně pátrala devět dní po celém světě.

Až bůh Hélios jí řekl, co se stalo. Ona prosila svého bratra a otce, aby dceři pomohl zpět.

Ten si buďto nechtěl Háda znepřátelit, nebo prostě nebyl tak mocný, jak myslel, každopádně nic nezmohl.

Zklamaná bohyně opustila Olymp. ...a tak dále… už víte? (nemá přes své jméno s menšinami nic společného)

Bohyně...

Původně byla ctěna jako bohyně vládnoucí přírodě. Jelikož její bratr byl bohem slunce, stala se ona bohyní měsíce.

Do její působnosti spadaly i léčivé prameny a na lidi může seslat šílenství, ochrnutí i náhlou smrt.

Nikdy se neprovdala a až do konce svého kultu zůstala panenskou bohyní.

Její vášní byl lov. Mimo jiné je neskonale krásná.

Mladíci při přípravě na vojenské trápení byli bičováni právě před její sochou.

Příslovečnou je dodnes její pomsta na thébské královně za urážku své matky.

Zabila všech jejích sedm dcer ...a tak dále… už víte? (zobrazována s lukem a šípy)

Bůh...

Jeden ze tří nejmocnějších řeckých bohů. Všichni bohové jednoho živlu jsou mu podřízeni, je pánem všech tvorů tohoto živlu a rozhoduje nad vším, co se v tomto živlu děje. Povahu má prudkou a nestálou jako živel, kterému vládne.

Moc získal vlastně losem.

Když se narodil, jeho otec ho pozřel. (aha – jeden ze sourozenců výše hledané bohyně). Vysvobodil ho jeho bratr.

Sídlil v paláci Aigách, odkud vyjížděl na voze taženým koňmi se zlatými hřívami na Olymp nebo kamkoliv do své říše a jejího okolí. Jeho spřežení doprovází všichni tvorové a bohové onoho živlu.

Je to moc pěkná podívaná. Při jeho cestách vylézají také jemu oddané obludy, protože je může potřebovat.

Jednou se dokonce vzbouřil proti svému bratru ...a tak dále… už víte? (Co se ještě potopilo mimo Titaniku? (..ale Kursk taky nééé) :-)))

Bohyně...

Dcera bohyně noci. Původně byla tato dodnes hodně zmiňovaná bohyně známá jako ta, která odměřovala lidem štěstí. Původně se totiž vůbec na Olympu neuvažovalo  trestu.

Časem, spolu s lidským, nepěkným chováním získala další, jednu z hlavních a nejznámějších funkcí. Totiž napravovat přestoupení lidských zákonů a brát přitom v úvahu zášťi potřebu zadostiučinění, vznikající v důsledku těchto činů…

A tak dále… už víte? (trojská Helena se zrodila z jejího vejce)


Tak jak jste na tom se znalostí řecké mytologie? Uhodli jste JEJICH jména?

Pokud ano, pište, odpovídejte do dnešní půlnoci.

Pod článkem lze diskutovat a rozebírat cokoli, ale prosím

JMÉNA BOHŮ VKLÁDEJTE pouze ZDE


Tři z vás, kdo správně odpoví, dostanou hezkou knihu o řecké mytologii a jeden výherce získá osobní horoskop, který vyjde v novinkách během zítřejšího editačního tématu, které bude pro změnu o vašich jménech.

Reklama