infarktSrdeční infarkt je závažné akutní onemocnění, které představuje přímé ohrožení života. Může probíhat dramaticky, stejně tak velmi nenápadně. Příznaky srdečního infarktu se navíc u mužů a žen liší.  Existují různé typy srdečních infarktů, které vyžadují konkrétní léčebné postupy. U každého srdečního infarktu je však hlavní prioritou co nejrychlejší ošetření ucpané koronární tepny. Jedině tak lze zabránit odumření části srdečního svalu s trvalými následky nebo úmrtím pacienta.  

Čísla a statistiky jasně ukazují, že 40 % lidí postižených akutním srdečním infarktem umírá v ČR dříve, než dojde k jejich prvnímu kontaktu se zdravotnickým systémem. A to i přesto, že ČR má jeden z nejlepších systému kardiovaskulární péče na světě.

„Jednou z hlavních překážek při léčbě srdečního infarktu je pozdní přivolání záchranné zdravotnické služby samotným pacientem nebo jeho okolím“, vysvětluje MUDr. Petr Kala, který je garantem projektu v České republice, a dodává:Veřejnost musí pochopit, že včasné přivolání záchranné služby je rozhodující pro každého, kdo dostane srdeční infarkt. Jedině rychlé posouzení infarktu a převezení nemocného do nejbližšího kardiocentra mu může zachránit život. Při podezření na infarkt je třeba okamžitě vytočit číslo 155 - tísňovou linku zdravotnické záchranné služby. Pokud se k nám pacient dostane včas, umíme ucpanou tepnu rychle zprůchodnit.

Kampaň JEDNEJ RYCHLE. ZACHRAŇ ŽIVOT představuje významný krok směrem k české veřejnosti, která zatím neumí rozpoznat  srdeční infarkt a v řadě případů také váhá a neví, jak přesně postupovat. Vše najdete na www.infarktneceka.cz.

Magazín žena-in je mediálním partnerem tohoto projektu.

Nejčastějšími příznaky srdečního infarktu jsou:

 • Bolest na hrudi (popisována jako pocit tísně, tlaku, nebo svírání)
 • Bolest v jiných částech těla (obvykle v levé paži, krku, nebo dolní čelisti)
 • Pocit nedostatku vzduchu
 • Pocit na zvracení
 • Zvracení
 • Nepravidelný srdeční tep
 • Pocení
 • Úzkost

U žen je srdeční infarkt provázen nejčastěji těmito příznaky:
Pocit nedostatku vzduchu, slabost, pocit náhlé žaludeční nevolnosti, náhlá únava.

 • Příznaky srdečního infarktu se mohou u každého jedince lišit.
 • Infarkt vždy nemusí nastat náhle, může se rozvíjet postupně více než několik minut.
 • Příznaky infarktu mohou přetrvávat déle než 20 minut, ale také se objevit a hned odeznít.

Znáte tyto příznaky? Myslíte si, že byste si je spojili s tím, že se děje něco s vaším srdcem? Zažili jste již někdy takovou situaci – že se to stalo vám nebo někomu z vašeho blízkého okolí?

Reklama