Poznáte bezpečně chřipku, nebo tak, jako většina z nás nazýváte stav, kdy vám není dobře, jste nachlazení a škrábe vás v krku?
Víte, že se velmi často mýlíte?

Zeptali jsme se lékaře - MUDr. Jána Moravíka, CSc, aby nám odpověděl na některé dotazy. Navíc nám prozradil, jaký má on sám názor na očkování proti chřipce a jaké s ním má zkušenosti.

Chřipka je velmi nebezpečné onemocnění, proto se jí tento měsíc intenzivně věnujeme.

1) Jaká období jsou pro chřipkové onemocnění typická a proč?

K výskytu chřipky dochází v našich klimatických podmínkách víceméně pravidelně koncem zimy a začátkem jara, kdy mezi populací již cirkuluje značné množství respiračních virů a odolnost organismu je snížena úbytkem vitaminů v přirozené podobě. Lidé také tráví více času v uzavřených prostorách s nedostatečným větráním a právě toto prostředí je pro šíření virů tím nejvýhodnějším. Při nachlazení, které je v tomto období časté, dochází ke snížení teploty sliznic a ty jsou pak propustnější pro vstup virů do organismu.

2) Jak bezpečně poznáme chřipku?

Většina lidí si pod pojmem chřipka představí soubor příznaků provázející běžné nachlazení (rýma, kašel), ale chřipka je onemocnění mnohem závažnější, i když prvotní projevy mohou být velice podobné, pro chřipku však není příznačná rýma.
Při onemocnění chřipkou se již v prvních dnech objeví vysoké teploty, záchvaty pocení a celková indispozice, přidají se bolesti hlavy, svalů a kloubů, silná únava a nechutenství. Klinicky nelze zcela přesně poznat, zda se jedná o chřipku nebo jiný druh virového onemocnění. Laboratorním virologickým vyšetřením ze stěru sliznic nosu a krku se samozřejmě chřipka stanovit dá, ale protože léčení je v obou případech stejné a musí je určit lékař, tak se toto vyšetření běžně neprovádí.

3) Co může chřipka způsobit - hrozí i smrtelné nebezpečí?

V populaci převládá názor, že se jedná celkem o banální onemocnění z nachlazení. Méně lidí ví, že chřipka je velice vážná virová nemoc, která postihuje celý organizmus a že její léčení trvá průměrně 10-14, ale i více dní. Rizikové jsou zvláště komplikace chřipky, které mohou závažným způsobem postihnout mozek, srdce, plíce, ledviny, případně jiné části organismu. Velmi často chřipka přechází v zánět plic, zánět pohrudnice, může dojít i k zánětu srdečního svalu a dalším komplikacím např. u diabetiků a kardiaků.
Riziko těchto onemocnění se samozřejmě zvyšuje s věkem a dalšími chronickými chorobami. V těchto případech pak chřipka způsobuje dlouhodobou pracovní neschopnost s mnohdy trvalými následky na zdraví, v některých případech může končit i úmrtím pacienta.

4) Jaký máte názor na očkování proti chřipce? Komu byste je doporučoval?

Zatím jediným účinným moderním prostředkem, kterým lze riziko přenosu chřipky výrazně snížit, je očkování. Ve všech vyspělých zemích je očkování proti chřipce samozřejmou a masivní záležitostí.
Naše republika, která má historicky s očkováním obecně velmi dobré výsledky, v tomto směru zrovna u chřipky trochu zaostává. Protože se chřipka ve větších nebo menších epidemiích vyskytuje prakticky každou zimu, doporučuji toto očkování, vedle starších lidí a chronicky nemocných, jako jsou kardiaci, diabetici a jedinci s oslabenou imunitou také všem, kteří se pohybují ve větších kolektivech lidí nebo jsou vystaveni většímu riziku, například zdravotníci, pečovatelé v sociálních zařízeních, ve školství v armádě a podobně. A samozřejmě všem, kteří nechtějí být 2 až 3 týdny v pracovní neschopnosti.

5) Jaké máte s očkováním zkušenosti?

Ze své praxe i sám osobně mám s očkováním proti chřipce dobré zkušenosti. Z několikaletých zkušeností našich zaměstnanců jsme zjistili, že jim očkování nejen snížilo četnost onemocnění chřipkou na minimum, ale posílilo i celkově imunitu, a zabránilo tak dalším onemocněním z nachlazení. V případech, kdy k onemocnění přece jen došlo, byl zaznamenán mírnější a kratší průběh nemoci, což má velký význam zvláště u starší populace nebo u jedinců, kteří trpí některou další závažnější nemocí.

6) Jaký nejzávažnější případ chřipky jste viděl ve své praxi?

Nejzávažnějším případem chřipky bylo onemocnění srdečních chlopní, které vyústilo až k srdeční operaci. Z blízkého okolí znám i dva případy úmrtí osob v produktivním věku.

 

Dotazy zodpověděl MUDr. Ján Moravík, CSc.

Pokud vás zajímají informace o očkování, vstupte na stránky www.protichripce.cz

     
Reklama