Zopakujeme si teď otázku a přidáme dokončení celého popisu každé z testovaných postav…

Bůh...

Syn jiného dost významného boha, jehož jméno se skloňuje jinak v prvním a jinak v ostatních pádech, a dcery jednoho thébského krále.

Z počátku svého života to vůbec neměl jednoduché. Jako jedno z nemanželských dětí svého otce se stal terčem intrik žárlivé nevlastní matky. Díky jejímu zásahu se narodil předčasně právě v okamžiku, kdy v paláci jeho dědečka vypukl obrovský požár.

Maminka nepřežila, ale jeho otec ho z moci své síly a autority zachránil.

dNechal ho obrůst hustým břečťanem, který drobečka ochránil. Jakmile se plameny utišily, vytáhl syna z úkrytu a dal si ho zašít do stehna, aby ho sám donosil. Když se pak vlastně podruhé narodil, odevzdal ho otec důvěrné osobě, aby se o něj postaral.

Pověřený vychovatel ale neměl tolik času na malého chráněnce a svěřil jej jiné, spolehlivé ženě.

Nevlastní matka si ale ve svých intrikách nedala pokoj a nakonec ho vychovatelé svěřili nymfám, které ho ukryly a vychovaly… a tak dále… už víte?

 

Ano, je to velký Dionýsos!

A právě mezi nymfami okusil dospívající bůh poprvé víno. Nám lidem také  přinesl první sazenice. Naučil také lidi, jak z hroznů vyrábět nápoj, jehož bohem ho nakonec jeho hrdý otec Zeus učinil.

Zahrádkáři, a nejen oni, mají Dionýsa moc rádi. Je ochráncem ovocných stromů a keřů, jimž dodává mízu. Je bohem plodivé síly přírody, radosti a nových začátků.

Je zobrazován s erekcí.

Bohyně...

Po narození ji stihl stejný, velice nepříjemný osud jako její sourozence. Otec je totiž z obavy o svou vládu všechny sežral.

Tomuto osudu unikl jen nejmladší ze sourozenců, budoucí vládce, a ten ji i ostatní sourozence hrdinně vysvobodil.

Později pak přizval tuto svou sestru na Olymp a při rozdělování funkcí mezi bohy jí svěřil péči o plodnost země.

Ona následně naučila lidi obdělávat pole.

Je chápána jako zakladatelka rolnictví a zemědělství. A nejen to. Ona zároveň dala lidem zákony, jimiž se ve svém novém životě měli řídit.

Tato dárkyně tichého a klidného života si ale sama klidu neužila. S jedním polobohem počala syna, který se později stal bohem bohatství. Zároveň se ale stal i příčinou jejího žalu.

Když se totiž o jeho narození dozvěděl její brart, který o její přízeň moc usiloval (ale no tak, u Bohů se to smí), zabil svého soka a manžela oné bohyně bleskem.

Ona nakonec stejně síle svého bratra a ctitele neodolala.

dMěla s ním dceru, která jí ale také způsobila utrpení a zármutek. Jednoho dne, když se procházela, otevřela se před ní země a objevil se bůh Hádes. Jako svou manželku si ji pak odvedl do podsvětí. Naše bohyně matka po ní neúspěšně pátrala devět dní po celém světě.

Až bůh Hélios jí řekl, co se stalo. Ona prosila svého bratra a otce, aby dceři pomohl zpět.

Ten si buďto nechtěl Háda znepřátelit, nebo prostě nebyl tak mocný, jak myslel, každopádně nic nezmohl.

Zklamaná bohyně opustila Olymp. ...a tak dále… už víte?

 

Ano, ptala jsem se na bohyni Démétér.

Truchlící Déméter vyslovila nad celou zemí kletbu neúrody. Země hynula a Zeus začal mít obavy i o osud bohů. Marně volal Déméter zpátky na Olymp. Marně žádal, aby bohyně svět zprostila své kletby.

Rozhodl proto, že Hádés se musí spokojit tím, že Persefoné s ním bude žít jen tři měsíce v roce jako vládkyně říše Stínů a zbytek roku stráví se svou matkou.

Déméter byla vlídná bohyně a k lidem se zachovala dobrotivě. Kletbu zmírnila a Země tedy strádá, jen v období zimy.

Bohyně...

Původně byla ctěna jako bohyně vládnoucí přírodě. Jelikož její bratr byl bohem slunce, stala se ona bohyní měsíce.

Do její působnosti spadaly i léčivé prameny a na lidi může seslat šílenství, ochrnutí i náhlou smrt.

Nikdy se neprovdala a až do konce svého kultu zůstala panenskou bohyní.

Její vášní byl lov. Mimo jiné je neskonale krásná.

Mladíci při přípravě na vojenské trápení byli bičováni právě před její sochou.

Příslovečnou je dodnes její pomsta na thébské královně za urážku své matky.

artemisZabila všech jejích sedm dcer ...a tak dále… už víte?

 

Byla to, a možná stále je, bohyně Artemis.

Většinu svého života tráví v horách. Prosadila si také, aby byla bohyní světla. Zeus ochotně splnil všechna její přání a přidal jí ještě třicet měst i přístavů, aby byla jejich vládkyní.

Bůh Pan dal pak Artemidě tři lovecké psy tak silné, že mohli zadávit lva, a přidal k nim ještě sedm psů rychlých jako vítr.

Artemis chtěla zůstat pannou, a když ji jednou pronásledoval zamilovaný říční bůh Alfeios, raději si pomazala obličej bílým bahnem jako její družky, aby ji neodbytný milenec nepoznal.

Chdák Aktaión ji spatřil jednou na lovu nahou v koupeli. Bohyně ho zahubila, aby se nemohl vychloubat, že spatřil její krásu.

Ze všeho nejvíce miluje  Artemis lov. Římané s ní ztotožňují bohyni Dianu.

Bůh...

Jeden ze tří nejmocnějších řeckých bohů. Všichni bohové jednoho živlu jsou mu podřízeni, je pánem všech tvorů tohoto živlu a rozhoduje nad vším, co se v tomto živlu děje. Povahu má prudkou a nestálou jako živel, kterému vládne.

Moc získal vlastně losem.

Když se narodil, jeho otec ho pozřel. (aha – jeden ze sourozenců výše hledané bohyně). Vysvobodil ho jeho bratr.

Sídlil v paláci Aigách, odkud vyjížděl na voze taženým koňmi se zlatými hřívami na Olymp nebo kamkoliv do své říše a jejího okolí. Jeho spřežení doprovází všichni tvorové a bohové onoho živlu.

Je to moc pěkná podívaná. Při jeho cestách vylézají také jemu oddané obludy, protože je může potřebovat.

Jednou se dokonce vzbouřil proti svému bratru ...a tak dále… už víte?

Poznali jste velikého Poseidona?

poseidon

To proti Diovi se vzbouřil a získal na svou stranu i několik bohů. Podařilo se mu dokonce Dia s pomocí záludné Héry a Athény svázat.

Z trůnu ho však svrhnout nedokázal.

Zeus si na pomoc přivolal hrozného storukého Briarea. Jakmile ho Poseidon spatřil, vrhl se na něj, pustil provazy a Zeus se osvobodil.
Za normální okolností byl ale Poseidon docela příjemným společníkem bohů a prokazoval cenné služby i lidem. Stvořil například koně a lidi naučil je krotit a používat.
Poseidonovou manželkou byla Amfitríta, jeho nejoblíbenějším synem byl Tritón.

Měl však i mnoho dalších potomků. Jak to měli Bozi (a ono nejen Bozi, vcelku se vládci moc nemění) ve zvyku, ne všechny měl se svou ženou.
Například s nymfou Thoósou měl jednookého syna Polyféma. Toho oslepil Odyseus na své cestě na Ithaku po trojské válce.

  • S Libyí měl sídonského krále Agénora
  • S nymfou Náidou zase mořského Prótea a s bohyní země Gaiou zplodil obra Antaia.

Poseidon je plodný a záletný bůh a po světě patrně běhá ještě mnoho jeho doposud neodhalených potomků a velice kvalitní DNA!

Bohyně...

Dcera bohyně noci. Původně byla tato dodnes hodně zmiňovaná bohyně známá jako ta, která odměřovala štěstí. Původně se totiž vůbec na Olympu neuvažovalo o trestu. Časem, spolu s lidským, nepěkným chováním získala další, jednu z hlavních a nejznámějších funkcí.

Totiž napravovat přestoupení lidských zákonů a brát přitom v úvahu zášť, která vzniká v důsledku těchto činů... a tak dále... už víte?

Velká a obávaná bohyně odplaty - Nemesis!

nPo Nemesidě, jež měla mnoho z Afroditiny krásy, velmi zatoužil Zeus a pronásledoval ji po celém světě.
Aby mu unikla ze spárů, neustále měnila svou podobu.

Při jedné příležitosti se proměnila v husu, na což Zeus reagoval proměnou v labuť. Právě v této podobě se mu ji podařilo chytit a zneuctít.
To Trojská Helena se vylíhla z vejce, které Nemesis snesla jako husa.

Nemesis má divoký vzhled a bývá zobrazována s váhami v jedné ruce s se sekerou nebo bičem v druhé.

Německý malíř Albrecht Dürer namaloval zvláštní obraz Nemesidy jako ženy s křídly, letící v oblacích nad venkovskou krajinou a balancující na malém glóbusu.

Římským protějškem Nemesidy byla Fortuna, což v latině znamená „osud“. Jejím symbolem je veliké kolo, jehož paprsky představují jednotlivá roční období.
Kdo zná Tarot, jistě se mu vybaví Kolo osudu. Komu jinému by tedy mohlo připadnout, než právě Nemesis?

Při rozdávání štěstí se neřídí původem, ale spravedlností.

Právě proto se jejího festivalu, který se konal v Římě každý rok v červnu, směli účastnit i otroci!


 

Jména výherců se dozvíte v dnešní novince během dne.

Reklama