Ročně se podrobí ženské obřízce na dva miliony dívek již od 4 let. Vzhledem k rostoucímu množství přistěhovalců z různých zemí se tento devastující a mnohdy smrtelný zákrok stává celosvětovým problémem...

Zatímco po celém světě bojují všechny možné instituce, nadace a aktivisté všemi možnými prostředky, aby se tohle zvěrstvo páchané na mladých dívkách konečně stalo minulostí, v mnoha zemích je stále hojně rozšířené. Málokdo z civilizované společnosti si dokáže jen náznakem představit, co musí obřezávaná dívenka prožít.

Někdo by namítl, že násilí je na světě spousta a že s tím těžko něco uděláme. Také, že tento problém se nás naštěstí netýká… jenže to, co u nás pokládáme za nemyslitelné, obludné a neskutečně brutální, je na mnoha místech běžnou praxí. A narodit se jako žena může znamenat celoživotní problém doprovázený bolestí a ponížením už nejen v zemích daleko od nás.

Povolání „obřezávačka“ se dědí z matky na dceru.

Ženská obřízka se dělí do několika druhů

1.      Odstranění kůžičky klitorisu a seškrábnutí tkáně, která je zodpovědná za vzrušivost ženy.

2.      Odstranění celého klitorisu a vnějších i částečně vnitřních stydkých pysků.

3.      Nejhorším způsobem, pokud se vůbec dá něco tak nelidského dělit na „horší – lepší“, je způsob zvaný „faraonská obřízka“. V tomto případě jsou dívce odříznuty prakticky veškeré vyčnívající části pohlavních orgánů. Pohlavní otvor je zašit či „zašpendlen“ trny. Pouze malý otvor je ponechán. Tudy odchází moč a menstruační krev. Takto je dívka „zabezpečena“ až do svatby. První manželský sex je pro ženu vždy neskutečně bolestivým utrpením, neboť její pohlavní orgán je mužem v podstatě rozpárán. Jestliže je manželství z nějakého důvodu ukončeno, je žena opět zašita.

V části Afriky (zhruba ve 29 afrických zemích), na Středním východě, v Severní a Jižní Americe, Indonésii, Malajsii a mezi Masaji je tento zákrok běžně prováděn. A to i přes to, že mnohde je již úředně zakázán.

Jedná se o hluboce zakořeněný zvyk, kdy je neobřezaná žena považována za nečistou, někde též za nedospělou či za nymfomanku. Obřízka ženě absolutně znemožňuje prožít orgasmus a sexuální styk je pro ni i nepříjemným aktem.

V některých oblastech, například u Masajů, je možné zákrok odmítnout. Prakticky je to ale téměř nemožné, neboť dívka, která jej nepodstoupí, je vyobcována ze společnosti a je jí znemožněn i přístup do školy. Je nucena opustit domov.

Dívka celý  tento akt musí absolvovat v absolutní tichosti, aby podle tradice nerozzlobila své rodiče. Pokud se matka dívky vzepře a obřízku na svém dítěti nedovolí provést, je i s dcerou vystěhována za okraj vesnice, kde žije prakticky v izolaci, bez jakýchkoli práv.

Smrt z bolesti nebo vykrvácení při samotném zákroku, protržení srostlých tkání při porodu a následná smrt rodičky či devastace jiných orgánů při téhle „chirurgii na koleně“ není ničím výjimečným. Dívkám a ženám, takto zmrzačeným, mimo jiné hrozí mnoho infekčních onemocnění, protože není možné dodržování kvalitní osobní hygieny.

Ročně je tímto způsobem zmrzačeno přibližně dva miliony dívek. Někde již od 4 let! Na světě v současné době žije zhruba sto milionů žen, které se musely obřízce podrobit. S příchody přistěhovalců se tento problém rozšířil prakticky do celého světa, kde je uvnitř různých komunit nadále prováděn.

Snad se FGM jednou opravdu stane minulostí! 

Amnesty Internacional (AI) je jednou z organizací, která se angažuje mimo jiné v boji proti násilí na ženách a která má zastoupení také v ČR - http://www.amnesty.cz

Posledním africkým státem, který na svém území ženskou obřízku zakázal, je Egypt. Stalo se tak po té, co na jedné tamější soukromé klinice po tomto zákroku vykrvácela 12letá dívenka. Anglie například ve spolupráci s AI nabídla v přepočtu 850 tisíc korun za nahlášení provedení tohoto zákroku na jejím území. 

 

Reklama