Už jen při vyslovení slova: povodeň, v lidech zatrne. Jako by to bylo včera, rok 1997 povodně na Moravě, rok 2002 povodně v Čechách a v Praze. A už je to tady zase.

Povodeň v Čechách z roku 2002 byla jedna z největších událostí svého druhu v historii České republiky. Spolu s povodněmi na Moravě v roce 1997 patřila k nejtěžším přírodním katastrofám moderní české historie.
Doufejme, že povodeň 2013 ani jednu z těchto ničivých povodní „netrumfne“.

Již od pátku se Česká republika potýká se stoupajícími hladinami řek. Nervozita, strach, hrůza v očích všech lidí, kteří žijí v rizikových oblastech: „Už je to tu zase.“
Kdo to nezažil, nikdy nedokáže pochopit tu bezmoc a zoufalství těch, kteří se bojí každé nové „kapky deště“.

p

Co je to povodeň?

Povodeň je mimořádná událost, kdy se následkem dlouhotrvajících nebo přívalových dešťů podpořených dalšími okolnostmi, např. táním sněhu, nepropustným povrchem nebo nasáklou půdou, nedostatečností kanalizačního systému, nadbytkem zpevněných ploch a dalšími okolnostmi zvětší průtok vody a zvedne hladinu tak, že se voda z koryt vylévá a zaplavuje okolní území.

Nejčastější příčiny vzniku povodně

Povodně jsou v Čechách jednou z nejpravděpodobnější přírodní katastrofou. Povodně mohou být lokální i přesahující území států. Některé povodně vznikají pomalu, jiné přicházejí náhle a bez varování.

  • Bleskové povodně mohou vzniknout během několika minut či hodin při dlouhotrvajících intenzivních deštích, nebo při náhlém uvolnění masy vody. Jsou charakteristické mimo jiné i tím, že jejich čelo je tvořeno směsí bahna, kamenů a jiných naplavenin.
  • Klasické povodně vznikají, když koryto řeky již není schopno pojmout masu vody a ta se vylívá z břehů do okolí. Rychlost vzniku a účinky povodně závisí zejména na místě jejího vzniku - na horním toku řek se bude svou charakteristikou blížit bleskové povodni, na dolním toku bude její příchod pomalý, ale území bude zatopeno delší dobu.
  • Zvláštním druhem povodně je ta, která vzniká následkem narušení hráze vodního díla (rybník, přehrada).

Každý z nás by se měl připravit na příchod povodně a to bez ohledu na místo, kde žije či pracuje. Každá strouha, kanál, potůček, řeka či vodní nádrž se mohou stát zdrojem nebezpečí vzniku povodně.

Pokud máte to štěstí a bydlíte v oblastech, kterým se záplavy vyhýbají - ať se vás štěstí drží i nadále.
Pokud bydlíte v rizikových oblastech, myslíme na vás a držíme vám palce!

p

Povodním se budeme věnovat v celém dnešním tématu.

Máte fotky stoupajících vodních toků? Pošlete je nám na redakční e-mail: redakce@zena-in.cz i s krátkým popiskem.
Děkujeme za všechny vaše příspěvky, komentáře i fotografie.

Jednu ze čtenářek (fotografek) odměníme pěkným dárkem.
(Došlé příspěvky k tématu Kamarádské žertíky zveřejníme příští týden)
redakce

použitý zdroj: www.zachranny-kruh.cz

Reklama